Szkoła Podstawowa 0-3

Szkoła Podstawowa 4-8

Oddziały gimnazjalne


  • PDFDrukujEmail

altW sobot 8 czerwca odbya si Impreza na Orientacj ?Nad Wd 2013?, kolejne w tym roku zawody Pucharu Borw Tucholskich. Po raz pity (may jubileusz) organizowao j Bractwo Czarnej Wody. Patronat honorowy przyjli Wjt Gminy Osie Pan Micha Grabski oraz Nadleniczy Nadlenictwa Osie Pan Marek Sobczak. Zawody byy wspfinansowane ze rodkw wojewdztwa kujawsko-pomorskiego, jako, e Bractwo uzyskao grant w konkursie marszakowskim.


Baza zawodw w tym roku znajdowaa si w dwch miejscach: dla tras pieszych i rowerowej w Szkole Podstawowej w Brzezinach, a dla trasy kajakowej w orodku ?Biae Bota? w Grzybku.

W imprezie uczestniczyo 108 zawodnikw. Byli to w czci nasi rywale i przyjaciele z orodkw InO takich, jak Czersk, Osiek oraz rejon Kalisk i Zblewa, ale pojawili si te reprezentanci Gdaska, Gdyni, Czarnej Wody, Kocierzyny (liczna ekipa) oraz Wejherowa ? wszyscy z wojewdztwa pomorskiego. Nasze wojewdztwo byo reprezentowane przez ?inowcw? z Bydgoszczy, Torunia, wiecia, Warlubia, Lniana i oczywicie z gminy Osie. Startw byo wicej (126), bo kilkunastu zawodnikw wzio udzia w dwch konkurencjach.

W kategorii TD, nie zaliczanej do klasyfikacji generalnej Pucharu (dla pocztkujcych, cho pojedynczy zawodnicy mieli due dowiadczenie) wrd 13 druyn (40 zawodnikw) zwyciyli harcerze z Lniana w skadzie Szymon Gackowski, Martyna Puchowska, Aleksandra Murek i Wojciech Lubiski przed rodzinnym zespoem Frycw z STK LUKS ?Pol? Czersk (Stanisaw, Grzegorz i Marianna) oraz Tomaszem Czarnowskim i Hubertem Soch z Gimnazjum w Czersku. Najlepiej z naszych wypada druyna zoona z uczniw Szkoy Podstawowej (Szymon Bocian, Zuzanna Chudecka i Kamila Felczykowska), maszerujca pod opieka nauczyciela wf, Jacka Bociana.

Kategori TM (dla uczniw gimnazjum, 10 druyn, 20 zawodnikw) wygray dwie ekipy z AZYMUTU Osie ? Maciej Recki i Marcin Ryski oraz Filip Chudecki z Jakubem Torbickim. Trzecie miejsce zaj patrol UKS ?Wczykij? Osiek w skadzie Olga Wrzaakowska i Agata Noga.

W kategorii TJ (uczniowie szk rednich) wystartoway tylko dwie ekipy (4 zawodnikw) naszego AZYMUTU. Jarosaw Malinowski z Filipem Radowskim wygrali z Marcinem Beltem i Arturem Ryskim.

W kategorii TZ (zaawansowani, 9 zespow, 14 startujcych) trzy kolejne miejsca zajli Mateusz Spadik i Karol Cisewski (Radostowo/Subkowy-Tczew), Radosaw Literski (STK LUKS ?Pol? Czersk) oraz Filip Fierek i Piotr Czarnowski (Boruta, STK LUKS ?Pol? Czersk).
Na start w nowej dla organizatorw kategorii TT (turystycznej, dugiej, nie wliczanej do PBT) zdecydoway si 4 ekipy (11 zawodnikw). Pierwsze miejsce zajy dwie ekipy: Zygzak, czyli Kamiscy Anna, Jarosaw i ukasz oraz Beata Bk, Aleksandra Stereczak i Mirosaw Worona, a trzecie Kamil Worona (oba zespoy KRInO WORINO Bydgoszcz).

Kategori TR (rowerow) wybrao 8 druyn. Zwyciy Radosaw Literski (STK LUKS ?Pol? Czersk) przed Piotrem Grzonk (Czarna Woda) i zespoem z Kocierzyny ? Pawe Kamiski, Marcin Synakowski.

Wikszo zawodnikw kategorii TK (kajakowa, 13 zag, 26 uczestnikw, nie zaliczana do klasyfikacji pucharowej) wystartowaa tego dnia po raz drugi, wczeniej ?zaliczajc? trasy piesz lub rowerow. Zwyciyli Krzysztof Nowak i Micha Olejniczak (S-towarzysze) przed brami Sikorami: Rafaem i Michaem (Bytonia) oraz Jarosawem Malinowskim i Mieczysawem Kaleciakiem (AZYMUT Osie/Hufiec ZHP wiecie-Powiat). Warto podkreli start dowiadczonych kajakarzy, ale zupenie ?zielonych? w InO ? Boeny i Henryka Jdryczkw z Osia. Liczymy, e za rok znajd (pieszo, kajakiem czy rowerem) licznych naladowcw.

Dla kategorii pieszych trasy, wyznaczone przede wszystkim w lenictwie Zajczy Kt, okazay si przecitnie trudne (z wyjtkiem TM). Trasy turystyczna i rowerowa obejmoway duo wikszy teren, ale byy atrakcyjne ze wzgldu na cisz i zwierzta lene. Wszystkie zaczynay si i koczyy w Brzezinach. Jak przed rokiem, najwiksz atrakcj zawodw bya trasa kajakowa, usytuowana na Zalewie urskim, ze startem i met w Grzybku.

Zarzd Bractwa Czarnej Wody dzikuje wsporganizatorom, bez ktrych ogromna praca przy przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodw byaby niemoliwa. Byli nimi ? Klub Imprez na Orientacj ?Azymut? Osie, Zesp Szk w Osiu, Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Ochotnicza Stra Poarna w Osiu, Wdecki Park Krajobrazowy, Gminny Orodek Kultury w Osiu i 7 Druyna Harcerska ?Azymut? im. Szarych Szeregw w Osiu.

Podzikowania kierujemy te do sponsorw. Dziki nim znalazy si pienidze m. in. na przewozy zawodnikw, druk map i dyplomw, posiek i napoje dla startujcych i organizatorw oraz nagrody. Finansowo wsparli nas ? Samorzd Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego, OKK Otlewski Spka z o. o. ? Spka komandytowa oraz Nadlenictwa Osie, Trzebciny i Dbrowa. Nagrody ufundowali te patroni imprezy ? Wjt Pan Micha Grabski i Nadleniczy Pan Marek Sobczak.

Dzikujemy szczeglnie tym, ktrzy zapewnili nam bazy zawodw, umoliwiajc tym samym organizacj zawodw ? Dyrektorowi SP Brzeziny Panu Bogusawowi Winiewskiemu oraz wacicielowi orodka ?Biae Bota? Panu Markowi Malinowskiemu.

Niej podpisany prezes Bractwa wyraa wdziczno wszystkim czonkom i sympatykom naszego stowarzyszenia oraz innym osobom, ktre pracoway przy przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy, promujcej nasz ma Ojczyzn i jej mieszkacw. Udzia Was wszystkich by dla mnie w tym roku szczeglnie wany.

Szczegowe wyniki zawodw, mapy startowe oraz wzorcwki mona znale na stronie Pucharu Borw Tucholskich www.pbt.turystyka.pl. Wyniki oraz zdjcia z imprezy na stronie Zespou Szk w Osiu ? www.zszosie.pl.

Nastpna Impreza na Orientacj ?Nad Wd 2014? ju za rok. Zapraszamy!!!

Jzef Malinowski


WYNIKI KOCOWE

Imprezy na Orientacj ?Nad Wd 2013?

rozegranej 8 czerwca 2013 w Brzezinach i Grzybku

Kategoria TD

M-sce

Nazwisko i imi

Zesp/klub/rodowisko

Suma punktw karnych

1.

GACKOWSKI Szymon, PUCHOWSKA Martyna, MUREK Aleksandra, LUBISKI Wojciech

ZHP Lniano

60

2.

FRYCA Stanisaw, FRYCA Grzegorz, FRYCA Marianna

STK LUKS ?Pol? Czersk

88

3.

CZARNOWSKI Tomasz, SOCHA Hubert

Gimnazjum Czersk

90

4.

FRYCA Przemysaw, FRYCA Hubert

STK LUKS ?Pol? Czersk

91

5.

CHEREK Mateusz, GOLONEK Filip, RAJSKI Piotr, HAGLAUER Ewelina

STK LUKS ?Pol? Czersk

116

6.

RADELSKA Wiesawa, TETZLAFF Magorzata, PEPLISKA Boena, SYNAKOWSKA Monika

Kocierzyna

218

7.

BOCIAN Szymon, CHUDECKA Zuzanna, FELCZTKOWSKA Kamila, BOCIAN Jacek

KInO AZYMUT Osie

310

8.

LANDOWSKA Natalia, LANDOWSKA Dominika, LANDOWSKA Alicja

UKS Wczykij

Osiek

330

9.

NAGRSKA Julia, ZIELISKA Anna

KInO AZYMUT Osie

505

10.

ZURA Rafa, FRANKE Agata, FRANKE Karolina, KANTHAK Kamil, ZAWADZKI Kacper

ZHP Lniano

735

11.

CZUBEK Patrycja, ZAWADZISKA Julia

KInO AZYMUT Osie

850

12.

KOODZIEJCZAK Julia, MANIKOWSKA Agnieszka, GATZ Katarzyna

KInO AZYMUT Osie

880

13.

RATKOWSKI Pawe, RATKOWSKI Krzysztof

wiecie

1645

Kategoria TM

M-sce

Nazwisko i imi

Zesp/klub/

rodowisko

Suma punktw karnych

1.

RECKI Maciej, RӯYSKI Marcin

KInO AZYMUT Osie

62

2.

CHUDECKI Filip, TORBICKI Jakub

KInO AZYMUT Osie

123

3.

WRZAKOWSKA Olga, NOGA Agata

UKS Wczykij

Osiek

1095

4.

FELCZYKOWSKI Dawid, MECHLISKI Pawe

KInO AZYMUT Osie

1145

5.

PIERNIK Bartosz, JEZIORSKA Patrycja

Gimnazjum Warlubie

1370

6.

MICHALAK Karolina, BARSZCZEWSKI Maciej

Gimnazjum Warlubie

1380

7.

LIPKOWSKI Kamil, ZIӣKOWSKI Artur

KInO AZYMUT Osie

1435

8.

JASNOCH Klaudia, JEZIERSKA Aleksandra

KInO AZYMUT Osie

1460

9.

FALECZYK Olga, PIOTROWSKA Joanna

Gimnazjum Warlubie

1690

10.

KOZIO Mateusz, MIGIEL Rafa

KInO AZYMUT Osie

2150

Kategoria TJ

M-sce

Nazwisko i imi

Zesp/klub/

rodowisko

Suma punktw karnych

1.

MALINOWSKI Jarosaw, RADOWSKI Filip

KInO AZYMUT Osie

199

2.

BELT Marcin, RӯYSKI Artur

KInO AZYMUT Osie

1215

Kategoria TZ

M-sce

Nazwisko i imi

Zesp/klub/

rodowisko

Suma punktw karnych

1.

SPADIK Mateusz, CISEWSKI Karol

Radostowo/Subkowy-Tczew

57

2.

LITERSKI Radosaw

STK LUKS ?Pol? Czersk

75

3.

FIEREK Filip, CZARNOWSKI Piotr

Boruta, STK LUKS ?Pol? Czersk

93

4.

NOWAK Krzysztof, OLEJNICZAK Micha

S-towarzysze

122

5.

FANKIDEJSKI Artur

UKS Wczykij

Osiek

206

6.

WRZAKOWSKI Marek, DBROWSKI Jan +50 lat

UKS Wczykij

Osiek/SkarMat Toru

221

7.

RADTKA Pawe

UKS Wczykij

Osiek

231

8.

WORONA Jakub

KRInO WORINO Bydgoszcz

286

RADELSKI Przemysaw, PLATA Radosaw

Kocierzyna

NKL

Kategoria TT

M-sce

Nazwisko i imi

Zesp/klub/

rodowisko

Suma punktw karnych

1.

BK Beata, STERECZAK Aleksandra, WORONA Mirosaw

KRInO WORINO Bydgoszcz

120

1.

KAMISKA Anna, KAMISKI Jarosaw, KAMISKI ukasz

Zygzak

120

3.

WORONA Kamil

KRInO WORINO Bydgoszcz

130

4.

GRADOWSKA Ewelina, POZORSKA Agnieszka, DEMBEK Beata, SKALSKI Szymon

STK LUKS ?Pol? Czersk, Star Worms

480

Kategoria TR

M-sce

Nazwisko i imi

Zesp/klub/

rodowisko

Ilo zdobytych PK

Suma punktw

1.

LITERSKI Radosaw

STK LUKS ?Pol? Czersk

22

64

2.

GRZONKA Piotr

Czarna Woda

19

56

3.

KAMISKI Pawe, SYNAKOWSKI Marcin

Kocierzyna

17

48

4.

WITT Tomasz

Gdynia

16

45

5.

RADELSKI Zdzisaw, FENNIG Robert

Kocierzyna

16

39

6.

REDLARSKI Marek

11

23

7.

PEPLISKI Roman, FENNIG Jacek

Kocierzyna

10

16

8.

RADTKA Pawe

UKS Wczykij

Osiek

3

8

Kategoria TK

M-sce

Nazwisko i imi

Zesp/klub/

rodowisko

Suma punktw

1.

NOWAK Krzysztof, OLEJNICZAK Micha

S-towarzysze

76

2.

SIKORA Rafal, SIKORA Micha

Bytonia

68

3.

MALINOWSKI Jarosaw, KALECIAK Mieczysaw

KInO AZYMUT Osie, Hufiec ZHP wiecie-Powiat

56

4.

FIEREK Filip, CZARNOWSKI Piotr

Boruta, STK LUKS ?Pol? Czersk

48

5.

DEMBEK Magorzata, SKALSKI Szymon

Star Worms

31

5.

POZORSKA Agnieszka, GRADOWSKA Ewelina

STK LUKS ?Pol? Czersk

31

7.

RADELSKI Przemysaw, PLATA Radosaw

Kocierzyna

30

7.

GUBAA Marek, MRZYGD Anna

Wejherowo

30

7.

MOSTRG Magorzata, GAJEWSKI Marcin

Wejherowo

30

10.

FRYCA Hubert, FRYCA Przemysaw

STK LUKS ?Pol? Czersk

26

11.

FRYCA Stanisaw, FRYCA Marianna

STK LUKS ?Pol? Czersk

24

12.

WRZAKOWSKI Marek, WRZAKOWSKA Olga

UKS Wczykij

Osiek

18

13.

JDRYCZKA Henryk, JEDRYCZKA Boena

Osie

0

Uwaga ? Zaoga B.H. Jdryczka zebraa 68 punktw, ale stracia je, pywajc zdecydowanie za dugo (obowizywa limit czasowy).

Jzef Malinowski


Kontakt

Szkoła Podstawowa w Osiu

ul. Szkolna 8

86-150 Osie

Tel: (52) 3329505

fax: (52) 3339362

Email: sp@sposie.pl

Sekretariat czynny: 700 - 1530

Licznik odwiedzin

Dziś412
Wczoraj374
Wizyt w tygodniu1217
W tym miesiącu1217
Razem779853

Jest 27 użytkowników online

Home