Szkoła Podstawowa 0-3

Szkoła Podstawowa 4-8

Oddziały gimnazjalne


Konkursy i olimpiady

,,Wędrówka po świecie lektur”

 • PDFDrukujEmail

 

  Dnia 22.05.2018 r. odbył się konkurs czytelniczy dla uczniów klas VI "Z lekturami za pan brat"zorganizowany przez Joannę Rajnik i Małgorzatę Lisewską. Wzięły w nim udział trzyosobowe drużyny. Sześcioklasiści zmierzyli się z 6 różnorodnymi zadaniami dotyczącymi treści lektur obowiazkowych w klasach 4-6. Rywalizacja między klasami odbywała się w miłej i przyjaznej atmosferze.
Wyniki konkursu:
I miejsce: klasa VI a- 49 p. - w składzie: Martyna Święcicka, Szymon Sondowski, Krystian Kątny;
II miejsce: klasa VI b - 32 p. - w składzie: Julia Arczyńska, Monika Pawlik,  Zuzanna Jankowska.
Podsumowanie konkursu i wręcznie nagród nastąpi na apelu szkolnym. Uczestnikom gratulujemy.

JR

Kangur matematyczny 2018

 • PDFDrukujEmail

Zgodnie z kilkuletnią tradycją uczniowie Szkoły Podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych w Osiu mogli sprawdzić zdobytą wiedzę mate­matyczną w jednoetapowym konkursie „KANGUR MATEMATYCZNY”, który odbył się 15 marca 2018 r. Wzięło  w nim udział 57 uczniów szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych. Uczestnicy rozwiązywali zadania testowe o różnym stopniu trudności. Na rozwiązanie mieli 75 minut. Test konkursowy w kategorii "Maluch" zawierał 24 zadania o różnym stopniu trudności    (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w konkursie tej kategorii otrzymywał w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty. Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierały po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymywał w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów. Do każdego zadania dołączonych było 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna była poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymywał zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie, co eliminowało u uczniów „strzelanie” i zmuszało do myślenia. Każdy z uczniów otrzymał drobny upominek. Na wyniki Konkursu trzeba będzie poczekać około dwóch miesięcy. Wszystkim uczestnikom życzymy jak najwyższych wyników.

Koordynator konkursu Joanna Kowalonek

Konkurs wiedzy ekologicznej

 • PDFDrukujEmail
           W pitek 9 czerwca 2017r. w Szkole Podstawowej w Wierzchach odby si konkurs wiedzy ekologicznej dla szk podstawowych. Nasz szko reprezentowa zesp w skadzie: Magdalena Bocian, Martyna Mazuch i Adam Piekarski. Nasza druyna  zdobya wyrnienie, a uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora oraz Wdecki Park Krajobrazowy i Nadlenictwo Trzebciny.

    Wojciech Kater.

 • PDFDrukujEmail

W dniach od 27.02.2017 do 25.03.2017r. odby si konkurs na ,,Ozdob Wielkanocn" Konkurs zaadresowany by do uczniw klas IV-VI Szkoy Podstawowej w Osiu . W konkursie brao udzia 21 osb. Wpyno 35 ozdb wielkanocnych.

W dniu 29.03.2017 roku Jury dokonao oceny prac.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

W dniach od 27.02.2017 do 25.03.2017r. odby si konkurs na ,,Najpikniejsz palm" Konkurs zaadresowany by do uczniw klas IV-VI Szkoy Podstawowej w Osiu . W konkursie brao udzia 10 osb. Wpyno 18 prac.

W dniu 29.03.2017 roku Jury dokonao oceny prac.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

W marcu zosta zorganizowany VIII Oglnopolski Kociewski Konkurs na Pisank Wielkanocn. Wziy w nim udzia dzieci z rnych szk. Uczniowie naszej szkoy rwnie uczestniczyli w wyej wymienionym konkursie. Wrd wielu piknych, kolorowych pisanek zostaa wybrana i nagrodzona praca Martyny Manikowskiej- uczennicy kl.IVa , ktr wykonaa pod kierunkiem p. Ludmiy Cyrczak. Wrczenie nagrd nastpio 6 kwietnia 2017 roku w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdaskim.
               Martynie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw. Mamy rwnie nadziej, e za jej przykadem pjd inni uczniowie
i za rok wezm udzia w konkursie.

Ludmia Cyrczak

 • PDFDrukujEmail

Reprezentaci klas IV-VI wystpowali na deskach sali widowiskowej GOK-u w Osiu. Recytowali utwory poetw polskich i zagranicznych. Mali artyci reprezentowali wysoki poziom. Kady z nich pragn jak najlepiej przedstawi przygotowany przez siebie utwr. Jury wytypowao dwch uczniw, ktrzy bd reprezentowa nasz szko w wieciu w etapie rejonowym, ktry odbdzie si 9.05.br. Tymi modymi, utalentowanymi recytatorami s: Magdalena Bocian - ucz. kl. VIa i Mikoaj Melzer - ucz. kl. IVb. Wszystkim modym uczestnikom yczymy sukcesw. Brawo!
Magorzata Lisewska

 • PDFDrukujEmail

Dnia 31 marca 2017 r. w Przystani Wodnej w Nakle nad Noteci, odbya si uroczysta gala wrczania ngrd w kolejnym, wojewdzkim etapie konkursu plastycznego pn. ,,Zapobiegamy poarom". Magdalena Bocian, z klasy VI a, zaja II miejsce, a AgnieszkaOrlikowska, z oddziau przedszkolnego, odebraa nagrod za V miejsce. Wanym punktem uroczystoci by pokaz udzielania pierwszej pomocy, zorganizowany przez Ochotnicz Stra Poarn. Opiek nad laureatami sprawowaa Boena Gb-Hebda.
MWB

 • PDFDrukujEmail

W dniu 12 kwietnia b.r. reprezentanci klas IV-VI wzili udzia w konkursie recytatorskim ,,Strofka", organizowanym przez Gminny Orodek Kultury w Osiu. Uczniowie piknie recytowali wiersze. Rywalizowali z dziemi ze szkoy w Wierzchach i z Brzezin. Modzi recytatorzy z Osia pokonali swoich konkurentw i bd reprezentowa nasz szko w powiecie. I miejsce zaja Aleksandra Komider z klasy IV b, II miejsce Magdalena Bocian z V b. Gratulujemy zwycizcom i yczymy dalszych sukcesw, a pokonanym wicej wiary w siebie i wygranej w przyszym roku.
Magorzata Lisewska

 • PDFDrukujEmail

Dnia  15.12.2015 r. odby si konkurs czytelniczy dla uczniw kl. IV dotyczcy lektury ?Akademia Pana Kleksa?. Rywalizoway ze sob trzyosobowe druyny z klas IV, a pozostali uczniowie dopingowali swoim kolegom. Czwartoklasici zmierzyli si z 7 zadaniami konkursowymi o rnorodnym charakterze: odpowiadali na pytania o zrnicowanym stopniu trudnoci, rozpoznawali rekwizyty, przyporzdkowywali postacie do okrelonego fragmentu lektury, koczyli zdania oraz rozpoznawali kontynety. Kada z klas wykonaa wczeniej posta Pana Kleksa, ktra zostaa oceniona w czasie konkursu. Obie druyny wykazay si ogromn wiedz i prezentoway bardzo wyrwnany poziom. Zwyciya klasa IVa w skadzie: Martyna wicicka, Gracjan Warcho, Krystian Ktny uzyskujc 30 pkt., o 3 punkty mniej zdobyli uczniowie klasy IVB: Julia Arczyska, Oliwia Szymczak i Tomasz Piekarski. Posta Kleksa wykonali: Krystian Ktny (IVa) i  Julia Arczyska (IVb). Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ksikowe, a klasa pamitkowy dyplom. Nad prawidowym przebiegiem konkursu czuwao jury: p. Magorzata Dombrowska i ucz. kl. VI b Aniela Bettka. Organizatorami imprezy czytelniczej byy: Joanna Rajnik  i Magorzata Lisewska.

JR

 

Konkurs recytatorski ,,Strofka"

 • PDFDrukujEmail

25.03.2015r. odby si w GOK-u konkurs recytatorski ,,Strofka" dla klas IV-VI. Dzieci prezentoway wysoki poziom. Recytoway nie tylko poezj, ale i proz. Wrd wielu uczestnikw konkursu wyoniono troje,a s nimi: Mateusz Betyna-VIa, Oliwia Koodziejczak- VIa ( op.Magorzata Lisewska), Aleksandra Komider-Vb (op. Bogumia Karpus). Osoby te bd reprezentowa nasz szko w wieciu. yczymy im wielu sukcesw.
ML

 • PDFDrukujEmail

07.02.2015 r. w Bydgoszczy odby si fina Wojewdzkiego Konkursu Przedmiotowego z Jzyka Polskiego. Wziy w nim udzia uczennice naszej szkoy: Agata Turzyska- VI B i Joanna Kater-VI A. Rywalizacja bya ostra, poniewa uczestnikw byo 440. Agata Turzyska zostaa finalistk Wojewdzkiego Konkursu Przedmiotowego z Jzyka Polskiego. Gratulujemy Agacie, Asi i ich Rodzicom i yczymy dalszych sukcesw.

M. L.

 • PDFDrukujEmail

Konkurs Jzykowy Olimpiada Wiedzy Archimedes z jzyka angielskiego klas V-VI Zespou Szkl w Osiu odby si 24.10.2014 r. Celem konkursu byo zachcenie dzieci Szkoy Podstawowej do lepszego opanowania jzyka angielskiego, rozpowszechnianie kultury i tradycji krajw i narodw posugujcych si jzykiem angielskim. W konkursie bray udzia dzieci klas V-VI Zespou Szkl w Osiu ? cznie 11 osb. Organizatorem Konkursu by mgr Piotr Ilczuk. Uczniowie mieli okazj sprawdzi swoje umiejtnoci i wiedz z jzyka angielskiego.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

13.12.2014r. w Bydgoszczy odby si  Konkurs  Przedmiotowy z Jzyka Polskiego na szczeblu rejonowym.  Wziy   w nim udzia uczennice  naszej szkoy:  Joanna  Kater (VI a) i Agata Turzyska (VIb) (opiekun Magorzata Lisewska).  Dziewczta  rywalizoway o miejsce w finale. Godnie reprezentoway  nasz spoeczno   szkoln.   Ich  trud i systematyczna  praca  zostay nagrodzone awansem do etapu wojewdzkiego. 18.12.2014r. na apelu szkolnym  Asia i Agata otrzymay nagrody z rk  Pani Dyrektor  Aleksandry Kater.  yczymy dziewczynkom  poamania pira  podczas finau.

M.L.

Nasze sukcesy - podsumowanie roku szkolnego 2013/2014

 • PDFDrukujEmail

Wraz z kocem roku szkolnego nadszed rwnie czas podsumowa. Na uroczystym apelu szkolnym nagrody za prac i osignicia w konkursach odebrali uczniowie szkoy podstawowej. Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy. Poniej przedstawiamy nazwiska nagrodzonych i wyrnionych w rnych dziedzinach. Jednoczenie informujemy, e o pozostaych konkursach i ich laureatach, moecie przeczyta na na szej stronie internetowej.
Turniej wiedzy poarniczej ?Modzie zapobiega poarom?: I miejsce Miosz Wsikowski, III miejsce Karolina Zieliska. Konkurs plastyczny pn. ?Zapobiegamy poarom?: I miejsce Klaudiusz Kwaniewski, II miejsce Wiktoria Kdzierska, III miejsce Natalia Wsikowska i wyrnienie dla Agnieszki Kotengi. Nagrod za dziaalno w Szkolnym Kole Przyjaci Ksiki odebraa: Natalia Adrych, natomiast najlepszym czytelnikiem w biecym roku szkolnym zostaa Aleksandra Ziefka.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

W dniu 23 listopada w Gminnym Orodku Kultury w Osiu odby si II Regionalny Modzieowy Festiwal  Piosenki ,,Zoty Mikrofon". Kierownictwo artystyczne nad festiwalem sprawuje Krajowa Agencja Koncertowa Imprez Widowisk i Edukacji Artystycznej. Celem festiwalu jest propagowanie piewania wrd dzieci i modziey, kreowanie waciwych postaw estetycznych i kultury scenicznej oraz popularyzacja polskiej piosenki. W tegorocznym konkursie udzia wzili uczestnicy z kilku ssiednich gmin. Nasz szko reprezentowao 10 wokalistek i wokalistw: Zuzanna Zawadziska, Magdalena Bocian, Adam Piekarski, Aleksandra Komider, Cezary Nagrski, Joanna Kater, Oliwia Koodziejczak, Anna Stosik, Julia Koodziejczak, Magalena Zikowska, Mateusz Stosik. Jury w skadzie: Andrzej ko-przewodniczcy, Agnieszka Miklaszewska -Jarosz i Magorzata Sitkiewicz przyznao nagrody w trzech kategoriach wiekowych (klasy I-III, Klasy IV-VI, gimnazja i licea). Poziom festiwalu okaza si bardzo wysoki. Nasi reprezentanci jednak nie zawiedli i zdobyli liczne nagrody i wyrnienia.
Kategoria I:  Magdalena Bocian I miejsce
Kategoria II: Zuzanna Zawadziska I miejsce,  Oliwia Koodziejczak II miejsce, Joanna Kater III miejsce, wyrnienia dla Aleksandry Komider i Cezarego Nagrskiego.
Kategoria III: Jury nie przyznao I miejsca, Julia Kolodziejczak zaja II miejsce.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 • PDFDrukujEmail

W dniu 21.05.2013 r. na szkolnym apelu nastpio podsumowanie konkursu plastycznego pn. ,,Zapobiegamy poarom", organizowanego co roku przez Zarzd Gwny Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych. W konkursie wzili udzia uczniowie z placwek owiatowych terenu Gminy Osie. Oceny prac dokonao jury w skadzie: przewodniczcy: Mirosaw Nagrski, Ewa Mechliska, Aneta Kiepiska, Anna Melzer, Alina Siewert. Uczniowie naszej szkoy zdobyli liczne nagrody. Laureaci ze szkoy podstawowej w kategorii klas IV-VI to: I miejsce Szymon Bocian klasa 6b, III miejsce Oliwia Koodziejczak z klasy 4a, wyrnienie Karolina Zieliska z klasy 5b. W kategori gimnazjum I miejsce Paulina Bracka, II miejsce Emilia Gsiorowska, III miejcse Jakub Bagiski oraz wyrnienie dla pracy Natalii Pir. Laureatom gratulujemy i zachcamy wszystkich uczniw do wzicia udziau w konkursie w przyszym roku.

MB

 • PDFDrukujEmail

Konkurs jzyka angielskiego klas IV-VI Zespou Szkl w Osiu odby si 14.05.2013 r. Jego celem byo popularyzowanie jzyka angielskiego oraz rozwijanie umiejtnoci czytania ze zrozumieniem, suchania, prawidowego reagowania jzykowego oraz motywowanie uczniw do doskonalenia sprawnoci jzykowych w zadaniach pisemnych. W konkursie bray udzia dzieci klas IV-VI Zespou Szkl w Osiu ? cznie 19 osb. Konkurs zosta przygotowany przez nauczycieli jzyka angielskiego mgr Piotra Ilczuka oraz mgr Walentyn Ilczuk.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

         15.05.2013r w Gminnym Orodku Kultury odby si konkurs czytelniczy  dla uczniw klas IV-VI pt. ?Czy znasz swoje lektury??. Impreza zostaa zorganizowana przez bibliotekarzy Zespou Szk  i Biblioteki Publicznej w Osiu.

Więcej

 • PDFDrukujEmail
26.04.2013 r. w Lubostroniu odby si fina Turnieju Sowa pn. ,,Od sownych inspiracji do artystycznych kreacji". Wziy w nim udzia uczennice naszej szkoy: Oliwia Koodziejczak z klasy IV a i Aleksandra Chmarzyska z klasy VI a. Pikne wntrza paacu i jego otoczenie sprawiy, e dziewczta czuy si swobodnie na scenie. Wszyscy recytatorzy prezentowali wysoki poziom, jednak wybracw byo niewielu. Udzia w Turnieju Sowa by dla naszych uczennic  finaem zmaga recytatorskich.

 • PDFDrukujEmail

Ucze naszej szkoy, Szymon Bocian, zdoby tytu Finalisty Wojewdzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniw Szk Podstawowych, organizowanego pod patronatem Kujawsko ? Pomorskiego Kuratora Owiaty . W eliminacjach szkolnych, wyonionych zostao 69 finalistw, spord 984 startujcych z 117 szk. W sobot 8.12.2012 r. 65 z nich przystpio do rywalizacji w etapie wojewdzkim. W opinii Wojewdzkiej Komisji Konkursowej poziom konkursu by bardzo wysoki i wszyscy uczestnicy finau mog czu si zwycizcami. W czasie uroczystego zakoczenia, w ktrym uczestniczyli midzy innymi: Pani Danuta SzymaskaAl Samarrai- Dyrektor Wydziau Strategii i Rozwoju Kujawsko ? Pomorskiego Kuratorium Owiaty, Pani Grayna Kufel Radna Rady Miasta Bydgoszczy i Przewodniczca Rady Osiedla Bonie, pani Magdalena Buschmann z Wydziau Edukacji Urzdu Miasta w Bydgoszczy, 10 uczestnikw, ktrzy uzyskali najlepsze rezultaty otrzymao nagrody regulaminowe i dodatkowe ufundowane prze pani Grayn Kufel i Instytut Pamici Narodowej.

Konkurs plastyczny

 • PDFDrukujEmail

Dnia 14 kwietnia 2012 r. uczniowie naszej szkoy uczestniczyli w uroczystej gali podsumowujcej konkurs plastyczny i fotograficzny pn. ?Za rzek, za lasem kociewskie pejzae?. Celem konkursu byo ukazanie tego, co jest malownicze i niepowtarzalne w naszej Maej Ojczynie. Przedstawienie pikna i niezwykoci wiata naszych rzek, jezior, pl i k oraz lasw. Rozbudzanie oraz ksztatowanie mioci i szacunku do Kociewia. Nagrod w konkursie plastycznym odebra Szymon Bocian, wyrnienie zdoby Jakub Czarnowski. W konkursie fotograficznym nagrodzono Marcina Ryskiego. Uczniw przygotowaa Pani Aneta Kiepiska.

Konkurs recytatorski "Strofka"

 • PDFDrukujEmail
Dnia 06.03.2012 r. w Gminnym Orodku Kultury w Osiu odby si konkurs recytatorski "Strofka". Uczestniczyy w nim dzieci z klas IV-VI, Szkoy Podstawowej w Osiu. Rywalizoway z rwiesnikami z ociennych szk. Recytoway utwory rnych polskich poetw. Dzieci prezentoway wysoki poziom. Niestety, nie wszyscy recytatorzy mogli wygra. Zwycizcami zostay: Aniela Czuryo i Aleksandra Chmarzyska z klasy V a. Obie uczennice wziy udzia w kolejnym etapie konkursu recytatorskiego w wieciu. Wyrnienia otrzymay rwnie Julia Koodziejczak i Agnieszka Manikowska z klasy VI a.
Uczniw przygotowyway panie: Malgorzata Lisewska i Bogumia Karpus.


MB

 • PDFDrukujEmail
Midzynarodowy Konkurs Jzykowy odby si w dniu 28.10.2011 r. Celem konkursu byo zachcenie uczniw do lepszego opanowania jzyka obcego oraz rozpowszechnianie kultury i tradycji krajw i narodw posugujcych si jzykiem angielskim.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Tegoroczny konkurs pn. ,,Najpikniejsza karta witeczna" odby si w naszej szkole ju po raz szsty.

Więcej

Kontakt

Zespół Szkół w Osiu

ul. Szkolna 8

86-150 Osie

Tel: (52) 3329505

fax: (52) 3339362

Email: zsz@zszosie.pl

Sekretariat czynny: 700 - 1530

Licznik odwiedzin

Dziś176
Wczoraj347
Wizyt w tygodniu2034
W tym miesiącu8876
Razem382889

Jest 48 użytkowników online

HomeKonkursy i olimpiady