Szkoła Podstawowa 0-3

Szkoła Podstawowa 4-8

Oddziały gimnazjalne


Na szlaku

 • PDFDrukujEmail

W sobot 2 grudnia 2017 roku uczniowie naszej szkoy pod opiek pani Joanny Kowalonek i pana Henryka Poroyskiego ze SK Caritas udali si z ?mikoajem? do przyjaci z Domu Dziecka w Bkowie. W paczkach, przygotowanych m.in. przez uczniw i ich rodzicw oraz nauczycieli, znalazy si rodki czystoci, sprzt AGD, zabawki, artykuy szkolne oraz sodycze. Dzieci bardzo si ucieszyy z obecnoci rwienikw oraz prezentw. Mikoajkowe upominki wprowadziy wszystkich w witeczny nastrj. Serdecznie dzikujemy wszystkim, ktrzy przekazali dary serca i sprawili, e na twarzach dzieci z domu dziecka pojawi si umiech.

Joanna Kowalonek


 • PDFDrukujEmail

24 marca 2017 r, uczniowie klas szstych udali si na wycieczk do Torunia. Miasto przywitao nas pikn wiosenn pogod.  Pierwszym punktem programu bya wizyta w teatrze Baj Pomorski, gdzie obejrzelimy spektakl pt. ,,Aya - znaczy mio". Maa bohaterka Aya,wraz ze swoj szmacian zabawk soniem Habibi zabraa nas w podr w zawiaty w poszukiwaniu rodzicw. Spektakl by opowieci o sile mioci, ktra moe odmieni wiat i pokona nawet wojn. Nastpnie zwiedzilimy Stare Miasto i udalimy si do Planetarium gdzie obserwowalimy niebo podczas dwch seansw filmowych. Po posiku udalimy sie w drog powrotn, peni niezapomnianych wrae. Opiekunowie wycieczki: Magorzata Lisewska, Monika Wojnerowicz-Bocian, Wojciech Kater.
MWB

 • PDFDrukujEmail

15 czerwca 2016 r.uczniowie klas V a, V b i VI a uczestniczyli w wyjedzie do Grudzidza. W programie wycieczki, oprcz seansu filmowego w kinie Helios (film ,,Ksiga Dungli"), byo zwiedzanie miasta. Pomimo burzliwej historii, w Grudzidzu zachowao si wiele zabytkw wartych obejrzenia, ktre przycigaj swoj niepowtarzalnoci, rnorodnoci architektoniczn oraz niezaprzeczalnym urokiem. Na trasie zwiedzania znalazy si: Brama Wodna z pocztku XIV wieku, zesp spichrzy, ktrych wikszo pochodzi z XVI-XVIII wieku. Weszlimy na najwysze wzniesienie w Grudzidzu, na ktrym w latach 1250?1299 Zakon Krzyacki wznis zamek. Pozostaa po nim tylko wiea Klimek oraz studnia o gbokoci 50 m. Dzi moemy podziwia zrekonstruowan wie, studni i wyeksponowane relikty murw zamkowych. Trud wejcia na wie Klimek zrekompensoway nam wspaniae widoki na panoram miasta i dolin Wisy. Grudzidz jest naprawd pikny! Opiek nad ,,turystami" sprawoway Panie: Monika Wojnerowicz-Bocian, Hanna Pawlik-Kielpiska, Magorzata Lisewska.
MWB

 • PDFDrukujEmail

Od 8 do 10 czerwca uczniowie naszej szkoy uczestniczyli w wycieczce szkolnej. Na trasie zwiedzania znalazy si: Czstochowa, Ogrodzieniec, Krakw, Ojcowski Park Narodowy. Pierwszego dnia zwiedzilimy Kaplic Matki Boej w Czstochowie. altZobaczylimy odsonity obraz Matki Boskiej Czstochowskiej. Zwiedzilimy Muzeum Klasztoru Paulinw. Po poudniu podziwialimy ruiny zamku w Ogrodziecu -najwikszego Orlego Gniada.

Więcej

W Bydgoszczy

 • PDFDrukujEmail

3 czerwca 2016 r. uczniowie klas V b, VI a i VI b, uczestniczyli w wycieczce do Bydgoszczy. Gwnym punktem programu byo zwiedzanie budynku TVP Bydgoszcz i zapoznanie z prac dziennikarzy. Wszyscy mieli okazj stan za kamer, ale rownie zasi przy pulpicie spikera telewizyjneo. Po posiku w restauracji MacDonalds, uczestnicy wycieczki udali si na stadion ,,Zawisza", ktry zwiedzili cznie z  przylegymi do niego obiektami sportowymi,  takimi jak: sala do gimnastyki artystycznej, siownia, nowoczesna hala do gry w tenisa ziemnego. Nad przebiegiem wycieczki czuwa Pan Henryk Poroyski wraz z opiekunami: Hann Pawlik-Kiepisk, Monik Wojnerowicz-Bocian, Wojciechem Katerem.
MWB

Kierunek Biskupin

 • PDFDrukujEmail

19 maja 2016 r. klasa V a, pod opiek pa: Magorzaty Lisewskiej i Joanny Rajnik, udaa si na wycieczk do najbardziej znanego rezerwatu archeologicznego w Europie rodkowej - Biskupina. Zwiedzanie skansenu w Biskupinie jest w programie kadej wycieczki wiodcej Szlakiem Piastowskim. Szczeglnie duo dzieci i modziey przyjeda tutaj we wrzeniu, kiedy odbywa si Festyn Archeologiczny, najwiksza tego typu impreza w Polsce. Uczniowie obejrzeli wntrza zrekonstruowanych chat, sprzty, jakimi posugiwali si mieszkacy osady, rwnie wystaw muzealna pt. ?wit historii nad Jeziorem Biskupiskim?, a take XIX-wieczn zagrod pauck. Skansen archeologiczny w Biskupinie stanowi te plan dla kilku realizacji filmowych. Krcono tu ujcia do filmw Jerzego Hoffmanna Ogniem i mieczem i Stara ba. Kiedy soce byo bogiem. Uczestnicy wycieczki wrcili peni wrae i wzbogaceni o now wiedz historyczn.
MWB

 • PDFDrukujEmail

12 maja 2015 r. klasy: IV a, IV b i Va odwiedziy rezydencj wielkich mistrzw zakonu krzyackiego. Wyjechalimy rano i w wesoej atmosferze dotarlimy pod redniowieczne bramy. Przez korytarze i komnaty zamczyska przeprowadzi nas elektroniczny przewodnik. Niestraszne nam byy mroczne, schody, wysokie progi i ciasne, tajemne przejcia! Wcisnlimy si wszdzie, wszystko obejrzelimy, a zachwytom nie byo koca. Widzielimy midzy innymi, jak pikna komnat zamieszkiwa mistrz krzyacki, obejrzelimy zamkowe kuchnie i refektarze, a nawet krzyackie toalety! Dowiedzielimy si o malborskim zamku wielu ciekawych rzeczy ? czy wiedzielicie na przykad, e twierdza malborska zbudowana jest z okoo czterdziestu milionw cegie?! Oczarowani piknem malborskiego zamku, wrcilimy do Osia. Organizatorem wycieczki bya Hanna Pawlik-Kiepiska, opiek sprawowali: Magorzata Lisewska, Monika Wojnerowicz-Bocian i Marek Bagiski.
MWB

Wycieczka do Poznania

 • PDFDrukujEmail

10 czerwca 2014 r. uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w caodziennej wycieczce do Poznania. Wyjazd nastapi ju we wczesnych godzinach porannych. Na trasie naszego zwiedzania znalazy si Katedra Poznaska w Ostrowie Tumskim, Stary Rynek, Ratusz, prgierz, poznaskie kozioki, kamienice, kocioy w. Jana i w. Magorzaty. Zwiedzalimy rwnie najwiksz w Europie, poznask palmiarni, liczc sobie ju sto trzy lata. Zachwycio nas bogactwo rolinnoci tropikalnej. Ostatnim punktem programu wycieczki byo zwiedzanie stadionu pikarskiego INEA , na ktrym odbyway si mecze Euro 2012. Mielimy okazj zobaczy nie tylko trybuny dla kibicw, ale take sztnie dla plikarzy, sal konferencyjn i stanowiska komentatorskie. Zmczeni, ale zadowoleni wrcilimy do Osia. Organizatorem wycieczki bya Monika Wojnerowicz- Bocian. Opiek penili: Magorzata Lisewska i Jacek Bocian.

Ognisko w Starej Rzece

 • PDFDrukujEmail

26. czerwca 2013 r. klasa Vb wraz z opiekunami Monik i Jackiem Bocian,  wyruszya na wycieczk rowerow: na trasie Osie -Stara Rzeka.Gwnym jej celem byo poznanie okolicznych terenw oraz aktywne i kulturalne spdzanie wolnego czasu. Trasa wycieczki liczya okoo 7 km i wioda przez okoliczne lasy. Gdy dojechalimy do celu czekao  na nas przygotowane ognisko i posiek.  Jedlimy kiebaski i  raczylimy si upieczonymi specjalnie dla nas przez babci Zuzi Zomkowskiej pczkami.  Pragniemy bardzo serdecznie podzikowa Pastwu Zomkowskim za mie przyjcie i  organizacj ogniska.  W drodze powrotnej  zmoczy nas deszcz, bylimy zmczeni, ale zadowoleni z naszej wyprawy.

Wycieczka rowerowa do Trzebcin

 • PDFDrukujEmail

W dniu 24.06.2013 r. przy piknej pogodzie klasa VI a udaa si na wycieczk rowerow do Nadlenictwa Trzebciny. Humory dopisyway, soce wiecio, ptaki pieway, las piknie pachnia, a nogi daway rad. Ale nie obyo si bez drobnych problemw. A to acuch spad, a to przerzutka nie chciaa przeskoczy, a to kto jecha za wolno, albo za szybko, albo .............. narzeka byo sporo, a pot la si z twarzy. Na szczcie dotarlimy do celu. Tam czekaa na nas pani Katarzyna Kasprzyk pracownik Nadlenictwa Trzebciny. Wraz z ni pieszo zwiedzilimy len ciek dydaktyczn pooon wok jeziora Wypalanka. Byo te ognisko, kiebaski, quiz przyrodniczy i niespodziewane nagrody. Droga powrotna upyna milej i sprawniej. Wiadomo z grki jedzie si szybciej. Jeszcze przystanek w Tleniu na lody, powrt ciek rowerow do Osia i licznik pokaza 30 km. Niezy wynik, jak na pierwsz wypraw rowerow. Opiekunami tej wyprawy byli: H. Pawlik ? Kiepiska, K. Lejk i L. Dbrowski.

Za mie przyjcie i powicony czas skadamy serdeczne podzikowania Nadlenictwu Trzebciny.

K. L.

 • PDFDrukujEmail

12.06.2013 r. odbya si wycieczka klas pitych do nina -Biskupina-Kruszwicy. Autokarem dojechalimy do nina, a stamtd kolejk wskotorow do Biskupina. Tam pod opiek przewodnika zwiedzalimy najstarsz, zrekonstruowan na ziemiach polskich osad kultury uyckiej. W muzeum zapoznalimy si z histori osady oraz histori wykopalisk archeologicznych. Poznalimy rwnie warunki ycia wczesnych ludzi, ich zwyczaje dnia codziennego, obrzdkowo, stroje oraz okolicznoci powstania, rozwoju i upadku osady. Po wizycie w muzeum zostalimy oprowadzeni po biskupiskiej osadzie, obejrzelimy rekonstrukcj chat, fortyfikacje i mury obronne.

Więcej

Jak przygoda to tylko w Warszawie

 • PDFDrukujEmail

Dnia 28 maja 2013r wybralimy si na dwudniow wycieczk szkoln do Warszawy. W wyprawie tej udzia brali uczniowie szkoy podstawowej oraz gimnazjum wraz z opiekunami: Hann Pawlik, Monik Bocian, Jackiem Kujaw oraz  kierownikiem wycieczki, panem Jackiem Bocian. Ju podczas podry moglimy podziwia pikne widoki zza szyby autokaru. Towarzyszca nam pani przewodnik przekazywaa  rne informacje o miejscach, ktre znalazy si na trasie naszej podry.

Więcej

O lekcji przyrody... na wycieczce

 • PDFDrukujEmail

W dniu 28 listopada br. odbya si wycieczka przedmiotowa do Regionalnej Dyrekcji Lasw Pastwowych w Toruniu oraz do Centrum Popularyzacji Kosmosu ?Planetarium - Toru?. Gwnym jej celem bya realizacja podstawy programowej nauczania przyrody w klasach szstych szkoy podstawowej. Zorganizowaniem wyprawy zajli si Hanna Pawlik-Kiepiska i Wojciech Kater.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Podobnie jak w latach poprzednich, nasza szkoa uczestniczya w akcji ?Sprztanie wiata?, ktra odbya si 15.09.2011r. ?Sprztanie wiata? konsoliduje ludzi, uczy odpowiedzialnoci i samodzielnego dziaania. Pobudza inicjatyw i pomysowo. Rodzi zdrow rywalizacjꠠ w susznej sprawie. Mamy wielk nadziej, e tego typu akcje zaowocuj chci codziennego dbania o rodowisko.

Kontakt

Zespół Szkół w Osiu

ul. Szkolna 8

86-150 Osie

Tel: (52) 3329505

fax: (52) 3339362

Email: zsz@zszosie.pl

Sekretariat czynny: 700 - 1530

Licznik odwiedzin

Dziś178
Wczoraj347
Wizyt w tygodniu2036
W tym miesiącu8878
Razem382891

Jest 52 użytkowników online

HomeNa szlaku