Szkoła Podstawowa 0-3

Szkoła Podstawowa 4-8

Oddziały gimnazjalne


Nasze sukcesy

Finalistki konkursu przedmiotowego z chemii

 • PDFDrukujEmail

W pierwszych dniach marca br. we Wocawku odby si etap wojewdzki konkursu przedmiotowego z chemii.Pragniemy podzieli si mi wiadomoci, e dwie gimnazjalistki: Aleksandra Jezierska z kl.IIIA oraz Patrycja Igliska z kl.IIIA zostay jegofinalistkami. Przypomnijmy, e uczennice zostay przygotowane przez Kamil pic-Gowack. Gratulujemy!

Sukces Oli Jezierskiej

 • PDFDrukujEmail
Z przyjemnoci informujemy, e nasza gimnazjalistka Ola Jezierska z kl.IIIA zostaa laureatk konkursu przedmiotowego z biologii. Dziki temu zostanie zwolniona z egzaminu gimnazjalnego w czci matematyczno-przyrodnicznej.Ola przygotowywaa si pod kierunkiem Grayny Bagniewskiej. Gratulujemy!

Tournee Agnieszki

 • PDFDrukujEmail

W dniach 12-20.12.2014 r. uczennica naszego gimnazjum, Agnieszka Manikowska wzia udzia w tournee artystycznym po Europie. Nasza moda artystka w 2012 r .bya laureatk I Regionalnego Modzieowego  Konkursu Piosenki ,,Zoty Mikrofon" i obecnie doskonali swj warsztat wokalny  w Modzieowum Studiu Piosenki  w GOK-u w Osiu. Agnieszka zostaa zaproszona do udziau w tournee przez Regionaln Akademi Piosenki z Pomorza i Kujaw i wraz z innymi uczestnikami wzia udzia w koncertach w Kociele w. Stanisawa w Rzymie. Przy okazji modzi artyci zwiedzili wiele ciekawych i niesamowitych miejsc we Woszech, Austrii i Czechach. Cieszymy si z sukcesu Agnieszki. Zachcamy wszystkich do rozwijania swoich zainteresowa i pasji.

 • PDFDrukujEmail

Boe Narodzenie to czas niezwyky, czas radoci, odpoczynku od codziennoci, refleksji oraz wspomnie, czas adorowania tradycji chrzecijaskiej i lokalnej ? ludowej. Nieodczn czci tej tradycji jest budowanie witecznych szopek. Daje ono okazj do pogbienia znajomoci tematu, pozwala wykaza si pomysowoci i zrcznoci, ksztaci zamiowanie do sztuki, wymaga wiele cierpliwoci. W tym roku na XXII  Kociewski Konkurs Plastyczny na Najciekawsz Szopk Boonarodzeniow, organizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdaskim. wpyno 97 prac. Mio nam poinformowa, e praca naszych gimnazjalistw: Oliwii Potockiej i Szymona Bocian zdobya wyrnienie w w/w konkursie. Gratulujemy!

 • PDFDrukujEmail

Uczniowie gimnazjum wzili udzia w tegorocznej edycji konkursu plastycznego pn. ?W HARMONII Z PRZYROD?, organizowanego przez Wdecki Park Krajobrazowy w Osiu. Celem konkursu jest popularyzacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz zagadnie z zakresu ochrony przyrody, zachcanie dzieci i modziey do ochrony rodowiska i zwrcenia uwagi na otaczajc przyrod, rozwijanie kreatywnoci i zainteresowa twrczych, ktrych inspiracj jest przyroda, a take ksztatowanie wiadomoci o potrzebie ochrony przyrody i rodowiska. Konkurs ma zasig oglnopolski. Gratulujemy Krzysztofowi Pruszakowi, ktrego praca zdobya wyrnienie.

 • PDFDrukujEmail

W listopadzie 2013 r. rozstrzygnity zosta powiatowy konkurs plastyczny na plakat pn. ,,Wolno to ycie bez naogw", zorganizowany przez Powiatow Stacj Sanitarno-Epidemiologiczn w wieciu i Bibliotek Pedagogiczn w wieciu. Do konkursu przystpio 7 szk, w tym 4 ponadgimnazjalne i 3 szkoy gimnazjalne. Mio nam poinformowa, e Agata Polak, uczennica naszego gimnazjum zdobya wyrnienie. Gratulujemy. Nagrodzone i wyrnione prace zostay wyeksponowane w formie wystawy w Bibliotece Pedagogicznej w wieciu.


Więcej

Konkursy przedmiotowe 2013

 • PDFDrukujEmail

Przeom padziernika i listopada to czas kuratoryjnych konkursw przedmiotowych w szkole. Jak co roku wzio w nich udzia wielu gimnazjalistw, ale tylko najlepsi zakwalifikowali si do etapu rejonowego. S to: Klaudia Jasnoch (IIIC) z historii ? przygotowanie: Wiesawa Herder, Patrycja Igliska (IIIA) z geografii - przygotowanie: Rafa Kuzimski oraz chemii - przygotowanie: Kamila pica-Gowacka, Aleksandra Jezierska (IIIA) z biologii - przygotowanie: Grayna Bagniewska, chemii - przygotowanie: Kamila pica - Gowacka oraz matematyki - przygotowanie: Halina Spychalska, Bryan Wojciechowski (IIA) z jzyka angielskiego - przygotowanie: Walentyna Ilczuk, Karol Kuzimski (IIC) z jzyka niemieckiego - przygotowanie:Anetta Piekarska. Laureatom szkolnych rozgrywek konkursowych yczymy powodzenia w etapie rejonowym!

?Nauka i Kariera?- nagrody rozdane!

 • PDFDrukujEmail

Konkurs pod hasem ?Nauka i Kariera? zosta zorganizowany przez Posa na Sejm RP Pana Jarosawa Katulskiego z Tucholi. Skierowany do uczniw gimnazjw oraz szk ponadgimnazjalnych zakada przygotowanie przez uczestnikw dwustronicowego biuletynu. W wyniku eliminacji konkursowych III miejsce zaj Pawe Mechliski z kl. III A, ktry przygotowa prac pod kierunkiemPani Marii Kaczmarek. Dodatkow nagrod-bon upominkowy-otrzymao rwnie Gimnazjum w Osiu za nadesanie najwikszej iloci biuletynw (byo ich 13).W poniedziakowe przedpoudnie w Tucholi nagrody wraz z gratulacjami odebrali laureaci oraz Dyrektor Zespou Pani Aleksandra Kater i Wjt Gminy Osie Pan Micha Grabski.

 • PDFDrukujEmail

W dniu 10 czerwca 2013r. uczniowie Gimnazjum w Zespole Szk w Osiu wzili udzia w konkursie ekologicznym pod hasem ?Szanuj swoje rodowisko? zorganizowanym przez Gimnazjum z Lniana. Nasza druyna w skadzie: Aleksandra Jezierska, Magorzata Fryszka i Marcin Ryski zaja trzecie miejsce. Uczestnicy musieli wykaza si wiedz, rozpoznajc ze zdj chronione roliny i zwierzta oraz rozwizujc zadania testowe, zagadki i rebusy.

Więcej

 • PDFDrukujEmail
 
W dniu 24 maja 2013 roku w naszej szkole odby si Midzygimnazjalny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej, Regionalnej i Poarniczej, ktrego organizatorami byy instytucje: Bractwo Czarnej Wody, Gminny Orodek Kultury w Osiu, Nadlenictwo Osie, Ochotnicza Stra Poarna  w Osiu, Wdecki Park Krajobrazowy oraz Zesp Szk w Osiu. Udzia w nim wzili reprezentanci  siedmiu placwek: Osie, Warlubie, Nowe, Jeewo, Laskowice, Cekcyn oraz Lniano. Konkurs mia na celu upowszechnienie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej i zasad ochrony lasw przed poarami.

Więcej

Magiczne miejsca na Kociewiu-konkurs plastyczny

 • PDFDrukujEmail

10 maja 2013r. odbya si kolejna ju XVII Gala Kociewska. Tegoroczny temat konkursu ? Magiczne miejsca na Kociewiu? mia na celu rozpowszechnia i promowa region Kociewie, a w szczeglnoci altjego magiczne miejsca. Nadrzdnym celem uroczystoci jest popularyzowanie gwary kociewskiej, promowanie dziecicej twrczoci artystycznej oraz integracja szk regionu Kociewie. Jak co roku udzia w konkursie wziy gminy i powiaty, ktre podejmuj inicjatywy suce pielgnowaniu tradycji regionalnych. Podczas imprezy nagrody odebrao 70 uczniw. Nagrody i wyrnienia w kategorii Gimnazjum otrzymao a szeciu uczniw naszej szkoy. Laureatami zostali: Tymoteusz Wsikowski, Pawe Andrearczyk, Justyna Ostrowska, Katarzyna Gatz, Aleksandra Jezierska i Magorzata Fryszka. Opiekun grupy Monika Wojnerowicz-Bocian.

MB

 • PDFDrukujEmail

Na moje przygotowania do konkursw przedmiotowychskadaa si przede wszystkim dua ilo zdeterminowanej, cikiej pracy. Ale od pocztku...


Więcej

 • PDFDrukujEmail

16 kwietnia 2013r. w Paacu Modziey w Bydgoszczy odbya si uroczysta gala laureatw konkursw przedmiotowych, w czasie ktrej nasi gimnazjalici, Pawe Mechliski z kl.III A oraz Tomasz Idczak rwnie z kl. III A, odebrali zawiadczenia dla laureatw oraz pamitkowe statuetki.


Więcej

 • PDFDrukujEmail

Pod tak nazw w czwartkowe popoudnie 11.04.2013r. odbyy si w wieciu eliminacje powiatowe nowego Turnieju Sowa. Jego organizatorzy to Wojewdzki Orodek Kultury i Sztuki ?Stara Ochronka? w Bydgoszczy oraz Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w wieciu. W konkursie wzili udzia uczniowie Zespou Szk w Osiu, wyonieni w wyniku eliminacji szkolnych. W kategorii kl. IV-VI szkoy podstawowej sukcesem zakoczyy si wystpy Aleksandry Chmarzyskiej z kl. VI a ? miejsce II (przygotowanie: Bogumia Karpus) i Oliwii Koodziejczak z kl. IV a ? miejsce III (przygotowanie: Magorzata Lisewska). Spord gimnazjalistw uwag jury zwrcia recytacja Aleksandry Jezierskiej z kl. II A- miejsce II (przygotowanie: Beata Bucholc). Laureatki bd reprezentowa szko i powiat wiecki w eliminacjach wojewdzkich, ktre odbd si w dniach 26-27-28 kwietnia br. w Paacu w Lubostroniu. Gratulujemy!

 • PDFDrukujEmail

Organizatorem II edycji konkursu plastycznego ?W harmonii z przyrod? by Wdecki Park Krajobrazowy. W rywalizacji artystycznej wzio udzia ponad 4670! z 459 placwek. Cele konkursu to: popularyzacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz zagadnie z zakresu ochrony przyrody; zachcanie dzieci i modziey do ochrony rodowiska i zwrcenia uwagi na otaczajc przyrod; rozwijanie kreatywnoci i zainteresowa twrczych, ktrych inspiracj jest przyroda; ksztatowanie wiadomoci o potrzebie ochrony przyrody i rodowiska; ksztatowanie wyobrani dzieci i modziey poprzez prace plastyczne oraz rozwijanie zdolnoci manualnych uczestnikw.

Spord tak wielkiej liczby uczestnikw Jury wyrnio prace uczennic naszego gimnazjum. Nagrody ksikowe odebray Weronika Stosik i Agata Polak. Serdecznie gratulujemy!

MB

 • PDFDrukujEmail

Na tegorocznej gali konkursu plastycznego pn. ?Bory Tucholskie w Oczach Dziecka? nagrody odebrali uczniowie: ze szkoy podstawowej Mateusz Kawecki i gimnazjum Magorzata Fryszka, Emilia Gsiaorowska, Agata Polak, Patrycja Igliska, Aleksandra Jezierska. Na konkurs napyno, 750 prac z 48 placwek. Komisja konkursowa w skadzie: Boena Koacz, Magdalena Skrzyska, Monika Winiewska, Marek Lejk,  nagrodzia i wyrnia 81 prac. Imprez uwietniy swoim wystpem solistki Modzieowego Studia Piosenki, dziaajcego przy Gminnym Orodku Kultury w Osiu, Magdalena Pruszak,Oliwia Zieliska, Agnieszka Manikowska i Celina Kessler.

 

 • PDFDrukujEmail
Z prawdziw przyjemnoci informujemy, e w gronie gimnazjalistw pojawili si laureaci kuratoryjnych konkursw przedmiotowych. To Pawe Mechliski z kl.IIIA-laureat konkursu przedmiotowego z geografii i finalista konkursu z jzyka polskiego oraz Tomasz Idczak (rwnie kl.IIIA)-laureat konkursu z chemii. Gratulujemy nie tylko uczniom, ale i nauczycielom, ktrzy przyczynili si do ich sukcesu: Marii Kaczmarek, Kamili picy-Gowackiej oraz Jzefowi Malinowskiemu. W tym miejscu warto dodalta, e laureaci zostan zwolnieni z poszczeglnych czci egzaminu gimnazjalnego, a na zawiadczeniu OKE otrzymaj maksymaln liczb punktw. A jednak-warto si uczy!!!Więcej

 • PDFDrukujEmail

W pierwszym dniu marca br. w Gminnym Orodku Kultury w Osiu odby si konkurs taneczny. Nasze Gimnazjum rwnie wystawio swoj reprezentacj, ktr przygotowaa Elbieta Kurek. Dziewczta w skadzie: Patrycja Igliska, Paulina Steffan, Klaudia Umerska, Wiktoria Kubera, Oktawia Krasucka oraz Elbieta Wiktorowska wystpiy jako formacja taneczna pod nazw LATINO.


Więcej

 • PDFDrukujEmail
W poniedziakowe wczesne popoudnie 4 marca br. w Gminnym Orodku Kultury w Osiu odby si Turniej Sowa pod hasem "Sowem opowiedziane", w ktrym uczestniczyli rwnie uczniowie Zespou Szk w Osiu. W kategorii gimnazjum sukces odniosy uczennice: Aleksandra Jezierska-kl.IIA (miejsce I), Agnieszka Manikowska -kl.IA (miejsce II), Jullia Kolodziejczak -kl.IA ( miejsce III), Lidia Wyka -kl.IIIC (wyrnienie). Gimnazjalistki zostay przygotowane przez Mari Kaczmarek oraz Beat Bucholc.Gratulujemy!

Konkurs Wiedzy o Parkach Krajobrazowych Polski 2013

 • PDFDrukujEmail

W dniu 11.01.2013 roku uczniowie Gimnazjum w Osiu wzili udzia w eliminacjach do wojewdzkiego etapu Konkursu Wiedzy o Parkach Krajobrazowych Polski. Nasza druyna, czonkowie Koa Ekologicznego, w skadzie: Magorzata Fryszka, Marcin Ryski, Anna Zieliska i Aleksandra Jezierska zaja drugie miejsce, przegrywajc jednym punktem z gimnazjalistami z Lniana.


Więcej

 • PDFDrukujEmail

 

W tegorocznej ? smej edycji , szkolnego  konkursu pn. ?Najpikniejsza Karta witeczna?, wzio udzia 236 prac. Wszystkie prace wyrniay si oryginalnoci i pomysowoci.Jury w skadzie: Wiesawa Herder, Beata Bucholc, Jzef Malinowski  przyznao nagrody w dwch kategoriach:  szkoa podstawowa i gimnazjum. Jak co roku, za organizacj konkursu i wystaw prac, odpowiedzialna bya Monika Wojnerowicz-Bocian.

Więcej

Konkursy przedmiotowe 2012

 • PDFDrukujEmail

Grudzie to nie tylko czas witecznych przygotowa, ale i wytonej pracy umysowej dla  uczniw, ktrzy w wyniku eliminacji szkolnych zakwalifikowali si do etapu rejonowego konkursw przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Owiaty w Bydgoszczy. Warto wiedzie, e laureaci zostan zwolnieni z czci egzaminu gimnazjalnego. W etapie rejonowym Zesp Szk w Osiu reprezentowali uczniowie: Szymon Bocian- kl. VI z historii, Zuzanna Chudecka -kl. VI z przyrody, Pawe Mechliski ?kl. IIIA  z jzyka polskiego, jzyka angielskiego, geografii, Monika Mechliska- kl.IIIA z jzyka polskiego, Magdalena Kulas- kl. IIIB z jzyka polskiego, Kamila Szymaska- kl. IIIB z jzyka polskiego, Marcin Ryski- kl. IIIA z geografii oraz Tomasz Idczak- kl. IIIA z chemii. Do etapu rejonowego z jzyka polskiego zakwalifikowaa si rwnie Anna Manikowska z kl. IIIA, jednak nie moga wzi w nim udziau z powodu choroby. Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Do etapu wojewdzkiego przeszli: Pawe Mechliski z jzyka polskiego i geografii oraz  Tomasz Idczak z chemii. Nad przygotowaniem gimnazjalistw czuwali nauczyciele: Maria Kaczmarek, Kamila pica-Gowacka i Jzef Malinowski.

 • PDFDrukujEmail

   W sobot, 27 padziernika, w Gminnym Orodku Kultury w Osiu odby si I Regionalny Modzieowy Festiwal Piosenki  ?Zoty Mikrofon?. Celem festiwalu byo propagowanie piewania wrd dzieci i modziey, popularyzowanie polskiej piosenki, pobudzenie wyobrani i wraliwoci muzycznej oraz integracja i wspzawodnictwo. Na konkurs napyno 31 zgosze. Jury w skadzie: Pani Agnieszka Miklaszewska-Jarosz i Pan Andrzej ko z Krajowej Agencji Koncertowej Imprez Widowisk i Edukacji Artystycznej, oceniao m.in. dobr repertuaru, osobowo i kreatywno sceniczn, intonacj i dykcj.

Więcej

 • PDFDrukujEmail
          W maju oraz czerwcu  grupa uczniw z naszego gimnazjum przygotowywaa projekt do konkursu realizowanego w ramach kampanii ?wiadomi zagroenia ? ogie w lesie? organizowanej przez Dyrekcj Generaln Lasw Pastwowych. Ich zadaniem byo wykonanie fotoalbumu, prezentacji oraz filmu na temat ?wiadomi zagroenia ? ogie w lesie ? sposoby reagowania?. Pi osb z klasy IIa pod okiem Pana Jacka Kujawy stworzyo bardzo dobr prac, dziki ktrej ciesz si V miejscem w wojewdztwie kujawsko-pomorskim. cznie w konkursie brao udzia 27 szk z naszego  wojewdztwa. Pierwsze trzy miejsca otrzymay nagrody multimedialne, takie jak np. tablica interaktywna, natomiast zdobywcy miejsc I-VI  spdz dwa tygodnie na letniej zielonej szkole w Biace Tatrzaskiej. Moemy by dumni, gdy jest to bardzo due osignicie naszych uczniw. Liczymy na to, e w przyszych latach bdziemy mogli cieszy si kolejnymi wyrnieniami i nagrodami nie tylko w tej dziedzinie.

zobacz film

 • PDFDrukujEmail
W dniu 20 kwietnia 2012 roku w I Liceum Oglnoksztaccym im. Floriana Ceynowy w wieciu odby si IXKonkurs Matematycznyprzeznaczony dla uczniw koczcych gimnazjum. Jego celem jest popularyzacja matematyki wrd gimnazjalistw, pobudzanie ich do rozwijania swych uzdolnie i zainteresowa.

Więcej

Wyniki konkursu Kangur Matematyczny 2012

 • PDFDrukujEmail
Zgodnie z kilkuletni tradycj uczniowie Zespou Szk w Osiu mogli sprawdzi zdobyt wiedz matematyczn w jednoetapowym konkursie ?KANGUR MATEMATYCZNY?, ktry odby si 15 marca 2011 r.o godz. 9.00. Midzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniw szk podstawowych, gimnazjalnych i rednich, od klasy trzeciej szkoy podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach.

Więcej

Kontakt

Zespół Szkół w Osiu

ul. Szkolna 8

86-150 Osie

Tel: (52) 3329505

fax: (52) 3339362

Email: zsz@zszosie.pl

Sekretariat czynny: 700 - 1530

Licznik odwiedzin

Dziś147
Wczoraj324
Wizyt w tygodniu2687
W tym miesiącu9171
Razem383184

Jest 40 użytkowników online

HomeNasze sukcesy