Szkoła Podstawowa 0-3

Szkoła Podstawowa 4-8

Oddziały gimnazjalne


Nasze sukcesy

 • PDFDrukujEmail

We wtorek dn. 15 kwietnia br. w Orodku Kultury Sportu i Rekreacji w wieciu odbyy si eliminacje powiatowe Turnieju Sowa ?Sowne inspiracje ? artystyczne kreacje?. Wziy w nich udzia trzy laureatki etapu gminnego z naszego Gimnazjum: Agnieszka Manikowska i Julia Koodziejczak z kl. IIA oraz Patrycja Igliska z kl. IIIA.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

W sobotnie przedpoudnie 12 kwietnia br. w Technikum Lenym w Tucholi odbya si gala III edycji konkursu literacko-fotograficznego ?W przyjani z natur? . Wziy w niej udzia dwie reprezentantki naszej szkoy: Klaudia rubkowska z kl. IIB ? laureatka I miejsca oraz Aleksandra Chmarzyska z kl. IC, ktra otrzymaa wyrnienie. Jury konkursowe wybrao ich prace spord  ponad pidziesiciu, nadesanych z rnych stron Pomorza.

Więcej

XXIV KONKURS PLASTYCZNY BORY TUCHOLSKIE W OCZACH DZIECKA

 • PDFDrukujEmail

Dnia 28 marca w Gminnym Orodku Kultury w Osiu odbyo si uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pn. ,,Bory Tucholskie w Oczach Dziecka". Uroczyst gal uwietniy swoim wystpem solistki Modzieowego Studia Piosenki: Joanna Kater, Oliwia Koodziejczak, Zuzanna Zawadziska,
a take Zesp Pieni i Taca z Tucholi ''Modzi Borowiacy". W tym roku na konkurs napyno, po wstpnej selekcji, 700 prac z 40 placwek. Komisja konkursowa w skadzie: Boena Koacz, Magdalena Skrzyska, Monika Winiewska, Magorzata Sitkiewicz 3 marca nagrodzia i wyrnia 108 prac .
Z naszej szkoy swoje nagrody odebrali: Maciej Grzywacz, Angelika Durajewska, Wiktoria Kdzierska, Weronika Ratajczak, Karolina Zieliska, Szymon Bocian, Agata Gliniecka, Maksymilian Pilarski, Aleksandra Jezierska, Katarzyna Gatz.  Dodatkow nagrod  ufundowan przez Pana Tadeusza Kowalskiego Burmistrza Tucholi otrzyma Szymon Bocian. Gratulujemy!

 • PDFDrukujEmail

27 marca 2014 r. Agnieszka Manikowska i Julia Koodziejczak wziy udzia w II edycji konkursu dla modych piosenkarzy ,,piewaj razem z nami", zorganizowanego przez ZSCKR w Bydgoszczy. Jego celem bya prezentacja talentw, wymiana dowiadcze muzycznych i integracja modziey szkolnej.  W konkursie brao udzia 21 solistw - uczniw gimnazjw wojewdztwa kujawsko-pomorskiego. Kady wykonawca zaprezentowa dwie piosenki, zrznicowane w charakterze. Jury oceniao muzykalno, ekspresj, intonacj i ogln estetyk wystpu. Naley doda, e poziom konkursu by bardzo wysoki i udzia w nim wzili najlepsi z najlepszych . Nasze wokalistki  spisay si bardzo dobrze i zebray doskonae recenzje. Agnieszka Manikowska zdobya  wyrnienie.  Serdecznie gratulujemy obu naszym reprezentantkom.

Finalistki konkursu przedmiotowego z chemii

 • PDFDrukujEmail

W pierwszych dniach marca br. we Wocawku odby si etap wojewdzki konkursu przedmiotowego z chemii.Pragniemy podzieli si mi wiadomoci, e dwie gimnazjalistki: Aleksandra Jezierska z kl.IIIA oraz Patrycja Igliska z kl.IIIA zostay jegofinalistkami. Przypomnijmy, e uczennice zostay przygotowane przez Kamil pic-Gowack. Gratulujemy!

Sukces Oli Jezierskiej

 • PDFDrukujEmail
Z przyjemnoci informujemy, e nasza gimnazjalistka Ola Jezierska z kl.IIIA zostaa laureatk konkursu przedmiotowego z biologii. Dziki temu zostanie zwolniona z egzaminu gimnazjalnego w czci matematyczno-przyrodnicznej.Ola przygotowywaa si pod kierunkiem Grayny Bagniewskiej. Gratulujemy!

Tournee Agnieszki

 • PDFDrukujEmail

W dniach 12-20.12.2014 r. uczennica naszego gimnazjum, Agnieszka Manikowska wzia udzia w tournee artystycznym po Europie. Nasza moda artystka w 2012 r .bya laureatk I Regionalnego Modzieowego  Konkursu Piosenki ,,Zoty Mikrofon" i obecnie doskonali swj warsztat wokalny  w Modzieowum Studiu Piosenki  w GOK-u w Osiu. Agnieszka zostaa zaproszona do udziau w tournee przez Regionaln Akademi Piosenki z Pomorza i Kujaw i wraz z innymi uczestnikami wzia udzia w koncertach w Kociele w. Stanisawa w Rzymie. Przy okazji modzi artyci zwiedzili wiele ciekawych i niesamowitych miejsc we Woszech, Austrii i Czechach. Cieszymy si z sukcesu Agnieszki. Zachcamy wszystkich do rozwijania swoich zainteresowa i pasji.

 • PDFDrukujEmail

Boe Narodzenie to czas niezwyky, czas radoci, odpoczynku od codziennoci, refleksji oraz wspomnie, czas adorowania tradycji chrzecijaskiej i lokalnej ? ludowej. Nieodczn czci tej tradycji jest budowanie witecznych szopek. Daje ono okazj do pogbienia znajomoci tematu, pozwala wykaza si pomysowoci i zrcznoci, ksztaci zamiowanie do sztuki, wymaga wiele cierpliwoci. W tym roku na XXII  Kociewski Konkurs Plastyczny na Najciekawsz Szopk Boonarodzeniow, organizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdaskim. wpyno 97 prac. Mio nam poinformowa, e praca naszych gimnazjalistw: Oliwii Potockiej i Szymona Bocian zdobya wyrnienie w w/w konkursie. Gratulujemy!

 • PDFDrukujEmail

Uczniowie gimnazjum wzili udzia w tegorocznej edycji konkursu plastycznego pn. ?W HARMONII Z PRZYROD?, organizowanego przez Wdecki Park Krajobrazowy w Osiu. Celem konkursu jest popularyzacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz zagadnie z zakresu ochrony przyrody, zachcanie dzieci i modziey do ochrony rodowiska i zwrcenia uwagi na otaczajc przyrod, rozwijanie kreatywnoci i zainteresowa twrczych, ktrych inspiracj jest przyroda, a take ksztatowanie wiadomoci o potrzebie ochrony przyrody i rodowiska. Konkurs ma zasig oglnopolski. Gratulujemy Krzysztofowi Pruszakowi, ktrego praca zdobya wyrnienie.

 • PDFDrukujEmail

W listopadzie 2013 r. rozstrzygnity zosta powiatowy konkurs plastyczny na plakat pn. ,,Wolno to ycie bez naogw", zorganizowany przez Powiatow Stacj Sanitarno-Epidemiologiczn w wieciu i Bibliotek Pedagogiczn w wieciu. Do konkursu przystpio 7 szk, w tym 4 ponadgimnazjalne i 3 szkoy gimnazjalne. Mio nam poinformowa, e Agata Polak, uczennica naszego gimnazjum zdobya wyrnienie. Gratulujemy. Nagrodzone i wyrnione prace zostay wyeksponowane w formie wystawy w Bibliotece Pedagogicznej w wieciu.


Więcej

Konkursy przedmiotowe 2013

 • PDFDrukujEmail

Przeom padziernika i listopada to czas kuratoryjnych konkursw przedmiotowych w szkole. Jak co roku wzio w nich udzia wielu gimnazjalistw, ale tylko najlepsi zakwalifikowali si do etapu rejonowego. S to: Klaudia Jasnoch (IIIC) z historii ? przygotowanie: Wiesawa Herder, Patrycja Igliska (IIIA) z geografii - przygotowanie: Rafa Kuzimski oraz chemii - przygotowanie: Kamila pica-Gowacka, Aleksandra Jezierska (IIIA) z biologii - przygotowanie: Grayna Bagniewska, chemii - przygotowanie: Kamila pica - Gowacka oraz matematyki - przygotowanie: Halina Spychalska, Bryan Wojciechowski (IIA) z jzyka angielskiego - przygotowanie: Walentyna Ilczuk, Karol Kuzimski (IIC) z jzyka niemieckiego - przygotowanie:Anetta Piekarska. Laureatom szkolnych rozgrywek konkursowych yczymy powodzenia w etapie rejonowym!

?Nauka i Kariera?- nagrody rozdane!

 • PDFDrukujEmail

Konkurs pod hasem ?Nauka i Kariera? zosta zorganizowany przez Posa na Sejm RP Pana Jarosawa Katulskiego z Tucholi. Skierowany do uczniw gimnazjw oraz szk ponadgimnazjalnych zakada przygotowanie przez uczestnikw dwustronicowego biuletynu. W wyniku eliminacji konkursowych III miejsce zaj Pawe Mechliski z kl. III A, ktry przygotowa prac pod kierunkiemPani Marii Kaczmarek. Dodatkow nagrod-bon upominkowy-otrzymao rwnie Gimnazjum w Osiu za nadesanie najwikszej iloci biuletynw (byo ich 13).W poniedziakowe przedpoudnie w Tucholi nagrody wraz z gratulacjami odebrali laureaci oraz Dyrektor Zespou Pani Aleksandra Kater i Wjt Gminy Osie Pan Micha Grabski.

 • PDFDrukujEmail

W dniu 10 czerwca 2013r. uczniowie Gimnazjum w Zespole Szk w Osiu wzili udzia w konkursie ekologicznym pod hasem ?Szanuj swoje rodowisko? zorganizowanym przez Gimnazjum z Lniana. Nasza druyna w skadzie: Aleksandra Jezierska, Magorzata Fryszka i Marcin Ryski zaja trzecie miejsce. Uczestnicy musieli wykaza si wiedz, rozpoznajc ze zdj chronione roliny i zwierzta oraz rozwizujc zadania testowe, zagadki i rebusy.

Więcej

 • PDFDrukujEmail
 
W dniu 24 maja 2013 roku w naszej szkole odby si Midzygimnazjalny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej, Regionalnej i Poarniczej, ktrego organizatorami byy instytucje: Bractwo Czarnej Wody, Gminny Orodek Kultury w Osiu, Nadlenictwo Osie, Ochotnicza Stra Poarna  w Osiu, Wdecki Park Krajobrazowy oraz Zesp Szk w Osiu. Udzia w nim wzili reprezentanci  siedmiu placwek: Osie, Warlubie, Nowe, Jeewo, Laskowice, Cekcyn oraz Lniano. Konkurs mia na celu upowszechnienie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej i zasad ochrony lasw przed poarami.

Więcej

Magiczne miejsca na Kociewiu-konkurs plastyczny

 • PDFDrukujEmail

10 maja 2013r. odbya si kolejna ju XVII Gala Kociewska. Tegoroczny temat konkursu ? Magiczne miejsca na Kociewiu? mia na celu rozpowszechnia i promowa region Kociewie, a w szczeglnoci altjego magiczne miejsca. Nadrzdnym celem uroczystoci jest popularyzowanie gwary kociewskiej, promowanie dziecicej twrczoci artystycznej oraz integracja szk regionu Kociewie. Jak co roku udzia w konkursie wziy gminy i powiaty, ktre podejmuj inicjatywy suce pielgnowaniu tradycji regionalnych. Podczas imprezy nagrody odebrao 70 uczniw. Nagrody i wyrnienia w kategorii Gimnazjum otrzymao a szeciu uczniw naszej szkoy. Laureatami zostali: Tymoteusz Wsikowski, Pawe Andrearczyk, Justyna Ostrowska, Katarzyna Gatz, Aleksandra Jezierska i Magorzata Fryszka. Opiekun grupy Monika Wojnerowicz-Bocian.

MB

 • PDFDrukujEmail

Na moje przygotowania do konkursw przedmiotowychskadaa si przede wszystkim dua ilo zdeterminowanej, cikiej pracy. Ale od pocztku...


Więcej

 • PDFDrukujEmail

16 kwietnia 2013r. w Paacu Modziey w Bydgoszczy odbya si uroczysta gala laureatw konkursw przedmiotowych, w czasie ktrej nasi gimnazjalici, Pawe Mechliski z kl.III A oraz Tomasz Idczak rwnie z kl. III A, odebrali zawiadczenia dla laureatw oraz pamitkowe statuetki.


Więcej

 • PDFDrukujEmail

Pod tak nazw w czwartkowe popoudnie 11.04.2013r. odbyy si w wieciu eliminacje powiatowe nowego Turnieju Sowa. Jego organizatorzy to Wojewdzki Orodek Kultury i Sztuki ?Stara Ochronka? w Bydgoszczy oraz Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w wieciu. W konkursie wzili udzia uczniowie Zespou Szk w Osiu, wyonieni w wyniku eliminacji szkolnych. W kategorii kl. IV-VI szkoy podstawowej sukcesem zakoczyy si wystpy Aleksandry Chmarzyskiej z kl. VI a ? miejsce II (przygotowanie: Bogumia Karpus) i Oliwii Koodziejczak z kl. IV a ? miejsce III (przygotowanie: Magorzata Lisewska). Spord gimnazjalistw uwag jury zwrcia recytacja Aleksandry Jezierskiej z kl. II A- miejsce II (przygotowanie: Beata Bucholc). Laureatki bd reprezentowa szko i powiat wiecki w eliminacjach wojewdzkich, ktre odbd si w dniach 26-27-28 kwietnia br. w Paacu w Lubostroniu. Gratulujemy!

 • PDFDrukujEmail

Organizatorem II edycji konkursu plastycznego ?W harmonii z przyrod? by Wdecki Park Krajobrazowy. W rywalizacji artystycznej wzio udzia ponad 4670! z 459 placwek. Cele konkursu to: popularyzacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz zagadnie z zakresu ochrony przyrody; zachcanie dzieci i modziey do ochrony rodowiska i zwrcenia uwagi na otaczajc przyrod; rozwijanie kreatywnoci i zainteresowa twrczych, ktrych inspiracj jest przyroda; ksztatowanie wiadomoci o potrzebie ochrony przyrody i rodowiska; ksztatowanie wyobrani dzieci i modziey poprzez prace plastyczne oraz rozwijanie zdolnoci manualnych uczestnikw.

Spord tak wielkiej liczby uczestnikw Jury wyrnio prace uczennic naszego gimnazjum. Nagrody ksikowe odebray Weronika Stosik i Agata Polak. Serdecznie gratulujemy!

MB

 • PDFDrukujEmail

Na tegorocznej gali konkursu plastycznego pn. ?Bory Tucholskie w Oczach Dziecka? nagrody odebrali uczniowie: ze szkoy podstawowej Mateusz Kawecki i gimnazjum Magorzata Fryszka, Emilia Gsiaorowska, Agata Polak, Patrycja Igliska, Aleksandra Jezierska. Na konkurs napyno, 750 prac z 48 placwek. Komisja konkursowa w skadzie: Boena Koacz, Magdalena Skrzyska, Monika Winiewska, Marek Lejk,  nagrodzia i wyrnia 81 prac. Imprez uwietniy swoim wystpem solistki Modzieowego Studia Piosenki, dziaajcego przy Gminnym Orodku Kultury w Osiu, Magdalena Pruszak,Oliwia Zieliska, Agnieszka Manikowska i Celina Kessler.

 

 • PDFDrukujEmail
Z prawdziw przyjemnoci informujemy, e w gronie gimnazjalistw pojawili si laureaci kuratoryjnych konkursw przedmiotowych. To Pawe Mechliski z kl.IIIA-laureat konkursu przedmiotowego z geografii i finalista konkursu z jzyka polskiego oraz Tomasz Idczak (rwnie kl.IIIA)-laureat konkursu z chemii. Gratulujemy nie tylko uczniom, ale i nauczycielom, ktrzy przyczynili si do ich sukcesu: Marii Kaczmarek, Kamili picy-Gowackiej oraz Jzefowi Malinowskiemu. W tym miejscu warto dodalta, e laureaci zostan zwolnieni z poszczeglnych czci egzaminu gimnazjalnego, a na zawiadczeniu OKE otrzymaj maksymaln liczb punktw. A jednak-warto si uczy!!!Więcej

 • PDFDrukujEmail

W pierwszym dniu marca br. w Gminnym Orodku Kultury w Osiu odby si konkurs taneczny. Nasze Gimnazjum rwnie wystawio swoj reprezentacj, ktr przygotowaa Elbieta Kurek. Dziewczta w skadzie: Patrycja Igliska, Paulina Steffan, Klaudia Umerska, Wiktoria Kubera, Oktawia Krasucka oraz Elbieta Wiktorowska wystpiy jako formacja taneczna pod nazw LATINO.


Więcej

 • PDFDrukujEmail
W poniedziakowe wczesne popoudnie 4 marca br. w Gminnym Orodku Kultury w Osiu odby si Turniej Sowa pod hasem "Sowem opowiedziane", w ktrym uczestniczyli rwnie uczniowie Zespou Szk w Osiu. W kategorii gimnazjum sukces odniosy uczennice: Aleksandra Jezierska-kl.IIA (miejsce I), Agnieszka Manikowska -kl.IA (miejsce II), Jullia Kolodziejczak -kl.IA ( miejsce III), Lidia Wyka -kl.IIIC (wyrnienie). Gimnazjalistki zostay przygotowane przez Mari Kaczmarek oraz Beat Bucholc.Gratulujemy!

Konkurs Wiedzy o Parkach Krajobrazowych Polski 2013

 • PDFDrukujEmail

W dniu 11.01.2013 roku uczniowie Gimnazjum w Osiu wzili udzia w eliminacjach do wojewdzkiego etapu Konkursu Wiedzy o Parkach Krajobrazowych Polski. Nasza druyna, czonkowie Koa Ekologicznego, w skadzie: Magorzata Fryszka, Marcin Ryski, Anna Zieliska i Aleksandra Jezierska zaja drugie miejsce, przegrywajc jednym punktem z gimnazjalistami z Lniana.


Więcej

 • PDFDrukujEmail

 

W tegorocznej ? smej edycji , szkolnego  konkursu pn. ?Najpikniejsza Karta witeczna?, wzio udzia 236 prac. Wszystkie prace wyrniay si oryginalnoci i pomysowoci.Jury w skadzie: Wiesawa Herder, Beata Bucholc, Jzef Malinowski  przyznao nagrody w dwch kategoriach:  szkoa podstawowa i gimnazjum. Jak co roku, za organizacj konkursu i wystaw prac, odpowiedzialna bya Monika Wojnerowicz-Bocian.

Więcej

Konkursy przedmiotowe 2012

 • PDFDrukujEmail

Grudzie to nie tylko czas witecznych przygotowa, ale i wytonej pracy umysowej dla  uczniw, ktrzy w wyniku eliminacji szkolnych zakwalifikowali si do etapu rejonowego konkursw przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Owiaty w Bydgoszczy. Warto wiedzie, e laureaci zostan zwolnieni z czci egzaminu gimnazjalnego. W etapie rejonowym Zesp Szk w Osiu reprezentowali uczniowie: Szymon Bocian- kl. VI z historii, Zuzanna Chudecka -kl. VI z przyrody, Pawe Mechliski ?kl. IIIA  z jzyka polskiego, jzyka angielskiego, geografii, Monika Mechliska- kl.IIIA z jzyka polskiego, Magdalena Kulas- kl. IIIB z jzyka polskiego, Kamila Szymaska- kl. IIIB z jzyka polskiego, Marcin Ryski- kl. IIIA z geografii oraz Tomasz Idczak- kl. IIIA z chemii. Do etapu rejonowego z jzyka polskiego zakwalifikowaa si rwnie Anna Manikowska z kl. IIIA, jednak nie moga wzi w nim udziau z powodu choroby. Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Do etapu wojewdzkiego przeszli: Pawe Mechliski z jzyka polskiego i geografii oraz  Tomasz Idczak z chemii. Nad przygotowaniem gimnazjalistw czuwali nauczyciele: Maria Kaczmarek, Kamila pica-Gowacka i Jzef Malinowski.

Kontakt

Zespół Szkół w Osiu

ul. Szkolna 8

86-150 Osie

Tel: (52) 3329505

fax: (52) 3339362

Email: zsz@zszosie.pl

Sekretariat czynny: 700 - 1530

Licznik odwiedzin

Dziś263
Wczoraj596
Wizyt w tygodniu2784
W tym miesiącu9078
Razem474354

Jest 39 użytkowników online

HomeNasze sukcesy