Szkoła Podstawowa 0-3

Szkoła Podstawowa 4-8

Oddziały gimnazjalne


Gimnazjum

Wybory Rady Samorzadu Uczniowskiego

 • PDFDrukujEmail

    Dnia 29 wrzenia w gimnazjum przeprowadzono I tur wyborw Przewodniczcego i Zastpcy Przewodniczcego Rady Samorzdu Uczniowskiego Zespou Szk w Osiu. Na licie kandydatw znalazo si szecioro uczniw: Czarnowska Melania, Chudecka Zuzanna, Zikowska Magdalena, Wsikowski Miosz, Nawrocka Judyta, Zieliska Karolina. W gosowaniu wzio udzia 165 uczniw. Najwiksz liczb gosw zdobya Czarnowska Melania. Poniewa aden z kandydatw nie otrzyma wicej ni poowy gosw, zgodnie z Regulaminem Samorzdu Uczniowskiego w cigu trzech dni przeprowadzono II tur wyborw.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Poranne spotkanie w murach szkoy, zwizane z rozpoczciem nowego roku szkolnego,  stao si okazj do nagrodzenia tych uczniw, ktrzy w minionym okresie nauki uzyskali znaczce sukcesy. Pitnacioro gimnazjalistw odebrao dzi  z rk Wjta Gminy Osie Michaa Grabskiego oraz Dyrektor Zespou Szk w Osiu Aleksandry Kater stypendia za wysokie wyniki w nauce, sporcie oraz osignicia artystyczne. W gronie laureatw znaleli si: Miosz Wsikowski, Jan Cichocki, Pawe Jezierski, Jakub Czarnowski, Karolina Zieliska, Judyta Nawrocka, Julia Piekarska, Micha Manikowski, Marek Pliszka, Angelika Durajewska, Weronika Ratajczak, Pawe Jdryczka, Szymon Bocian, Oliwia Potocka, Aleksandra Chmarzyska. Zadowolone twarze nagrodzonych wiadczyy, e to uczciwie zarobione pienidze. Stypendystom  gratulujemy, a wszystkim uczniom yczymy wielu sukcesw w nowym 2015/2016 roku szkolnym!

 • PDFDrukujEmail

Dla ponad piciuset uczniw Zespou Szk w Osiu, podobnie jak w caej Polsce, dzisiaj zabrzmia ostatni w tym roku szkolnym dzwonek. Sowa podzikowa, gratulacje, yczenia, poegnanie zasuonego  pedagoga, Haliny Spychalskiej, ktra przechodzi na emerytur- to zasadnicze  elementy dzisiejszej uroczystoci. Punktem kulminacyjnym ?jak co roku- by wystp absolwentw Gimnazjum: koncert  z rockowym ?pazurem?, dowcipne skecze, a na koniec-rado i umiech przemieszane ze zami wzruszenia. Nie mniejsze emocje towarzyszyy uczniom  klas 0-III oraz IV-VI, ktrzy odebrali swoje wiadectwa nieco wczeniej ni gimnazjalici. Wszystkim yczymy sonecznych wakacji i do zobaczenia we wrzeniu!

Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015

 • PDFDrukujEmail

W przeddzie zakoczenia roku szkolnego 2014/2015 odbyy si w naszej szkole apele podsumowujce rok cikiej pracy. Uczniowie szkoy podstawowej i gimnazjum odebrali z rk Dyrektor altZespou Aleksandry Kater, nagrody za osignicia i sukcesy, ktre przyczyniy si do promowania dobrego imienia naszej szkoy. Wyrniajcy si sportowcy odebrali imiene puchary. Uczniowie otrzymali odznaki INO (Imprezy Na Orientacj) oraz nagrody za: czytelnictwo, sukcesy w konkursie ,,Kangur matematyczny", prac spoeczn na rzecz szkoy, prac samorzdzie uczniowskim, Szkolnym Kole Caritas. Wszystkim serdecznie gratulujemy i yczymy sukcesow w kolejnym roku szkolnym. W galerii zdj nagrodzeni uczniowie.
MWB

 • PDFDrukujEmail

Ostatnie spotkanie z muzyk wsporganizowane przez Filharmoni Pomorsk w ramach projektu ?Razem ku wiedzy i lepszej przyszoci?? odbyo si 02.06.2015roku.Tym razem-oprcz muzyki- uczniowie Zespou Szk w Osiu mogli podziwia taniec klasyczny, locking, popping, breakdance i hip-hop.

 • PDFDrukujEmail

W pitek 29 maja br. na boisku Zespou Szk w Osiu odby si Midzygminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej, Poarniczej i Regionalnej. Jego organizatorami byy nastpujce instytucje: Zesp Szk w Osiu, Nadlenictwo Osie , Wdecki Park Krajobrazowy, Bractwo Czarnej Wody, OSP Osie i GOK Osie. Wrd zaproszonych goci znaleli si: Wjt Gminy Osie Micha Grabski, Nadleniczy Nadlenictwa Osie ? Marek Sobczak, Dyrektor WPK - Daniel Siewert, Komendant Ochrony Przeciwpoarowej Gminy Osie - Mirosaw Nagrski. Wspzawodniczyy gimnazja z Cekcyna, Nowego, Lniana i Osia. W tegorocznej edycji Konkursu zwyciya druyna z Osia, II miejsce zaja druyna z Lniana, III miejsce? z Nowego, a IV miejsce - z Cekcyna. Nagrody to sprzt turystyczny i przepikne albumy ksikowe.

Więcej

Podsumowanie majowych wycieczek kulturalnych

 • PDFDrukujEmail

W maju odbyy si ostatnie wycieczki kulturalne zaplanowane w ramach realizowanego w Zespole Szk w Osiu projektu ?Razem ku wiedzy i lepszej przyszoci??. Gimnazjalici obejrzeli w Multikinie Bydgoszcz filmy ?Avengers? i ?Wiek Adaline?, a w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu spektakle ?Midzy nami? (powtrnie) i ? Porucznik z Inishmore?.

 • PDFDrukujEmail
?Tylko dzieci potrafi zatkn kij w piasku,
uzna, e jest krlow i obdarzy go mioci?
Antoine de Saint ? Exupre
Dzie Dziecka w naszej szkole obchodzilimy, jak co roku, w duchu sportowej rywalizacji. Uczniowie szkoy podstawowej konkurowali ze sob na torze przeszkd, w przeciganiu liny, dmuchaniu balonw, oddzielaniu grochu od fasoli. Gimnazjalici rywalizowali w turniejach piki nonej i siatkwki. Zwyciskie druyny nagrodzono pucharami. Na wszystkich czekaa gorca grochwka, lody i sodycze. Zmagania sportowe zakoczyy si wspln zbawa na pycie boiska. W tym miejscu serdeczne podzikowania kierujemy do sponsorw: Renaty i Jacka Chmarzyskich, firm: Czesaw Ryski, Madros- Adam Malinowski, Szkolnego Koa Caritas i Nadlenictwa Osie.
MWB

 • PDFDrukujEmail
        27 maja 2015 r. uczniowie koa teatralnego, pod kierunkiem Moniki Wojnerowicz-Bocian, zaprezentowali na deskach sceny Gminnego Orodka Kultury w Osiu, sztuk czeskiego prozaika i dramaturga Jana Drdy ?Hr?tkys ertem? ,  ?Igraszki z diabem?. Ten dowcipny moralitet, gdzie w naturalny sposb mieszaj si elementy sacrum i profanum, diaby i anioy, niewinno i pokusa, grzech i nawrcenie, mia swoj prapremier w Pradze w 1945 r. Dzi wiele teatrw, zarwno polskich i zagranicznych, pragnie mie w swoim repertuarze to jake zabawne, niemiertelne widowisko oparte na motywach ludowych bani, gdzie wiat realny miesza si ze wiatem pozaziemskim, wiatem anielskim i diabelskim, gdzie wszystko staje si moliwe. Modzi aktorzy spisali si rewelacyjnie. Widownia nagrodzia spektakl gromkimi brawami. W sztuce udzia wzili: Jeremiasz Bczkowski, Maksymilian Pilarski, Karol Kuzimski, Julia Koodziejczak, Katarzyna Gatz, Julia Nagrska, Joanna Powiardowska, Agnieszka Manikowska, Mikoaj Manikowski, Micha Manikowski, Judyta Nawrocka, Paulina Steffan, Pawe Jdryczka, Karolina Zieliska, Maksymilian Kujawa, Melania Czarnowska, Oliwia Kwidziska, Alicja Gwizdaa.

 • PDFDrukujEmail

Dnia 19 maja 2015 r. na stadionie w wieciu, odby si Fina Powiatu wieckiego w LA. Nasi reprezentanci zdobyli medale i uzyskali awans do finaw wojewdzkich, ktre odbd si w czerwcu, rwnie na wieckim stadionie. Zote medale i mistrzostwo powiatu wywalczyli: Karol Kuzimski w biegu na 100m i Ferdynand Kujawa w skoku w dal. Srebrny medal w pchniciu kul zdoby Micha Lisewski, a brzowy w tej samej kategorii Paulina Steffan. Doskonale spisali si rwnie zawodnicy rywalizujcy w konkurencji sztafet szwedzkich. Zarwno reprezentacja dziewczt, jak i chopcw zdobya zoty medal. W grupie dziewczt pobiegy: Alicja Gwizdaa (400m), Zuzanna Chudecka300m), Joanna Powiardowska (200m) i Magdalena Zikowska (100m). W sztafecie chopcw biegli: Maksymilian Kujawa (400m), Karol Kuzimski (300m), Krzysztof Joppek (200m) Tymoteusz Wsikowski (100m). Bardzo dobrze spisali si pozostali reprezentanci, ktrzy zajli wysokie miejsca w swoich konkurencjach. Naszym zawodnikom serdecznie gratulujemy!
Opiekunowie zawodnikw: Jacek Bocian, Micha Dombrowski.

 • PDFDrukujEmail
W ubieg sobot (23 maja br.)odbyy si kolejne zajcia pod nazw Zielona Szkoa w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Mylcinku. Zajcia edukacyjne przeprowadzono w laboratorium, pracowni mikroskopowej i na pobliskiej ciece dydaktycznej. Gimnazjalici  zwiedzili rwnie Ogrd Botaniczny. Po zajciach rozpalono ognisko. Podsumowaniem cyklu wyjazdw do KPCEE (odbyway si one w ramach projektu ?Razem ku wiedzy i lepszej przyszoci?) bya wizyta w Ogrodzie Zoologicznym w Lenym Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy.

Rafa Kuzimski

 

 • PDFDrukujEmail

W rod 13 maja br. odbyy si trzecie z kolei warsztaty "BIO+ - biornorodni, biowiadomi, bioodpowiedzialni w wojewdztwie kujawsko-pomorskim". Wzili w nich udzia uczniowie pierwszych klas Gimnazjum: Judyta Nawrocka, Natalia Adrych, Angelika Durajewska, Karolina Zieliska, Miosz Wsikowski, Pawe Jdryczka, Pawe Jezierski, Marek Pliszka, Artur Malinowski i Karol Kaczmarek pod opiek pana Rafaa Kuzimskiego. Pierwszego dnia gimnazjalici uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej po terenie rezerwatw: Jezioro Ciche, Piaseczno i Stara Rzeka.  Modzi przyrodnicy rozpoznali wiele gatunkw ptakw, zarwno wodnych jak i ldowych. Drugiego dnia odby si rejs tramwajem wodnym po Zalewie urskim. Z wody obserwowano m.in.  abdzie nieme, zimorodki, ggoy, perkozy dwuczube, trzciniaki i czaple siwe. W lesie i na okolicznych kach odbyy si rwnie zajcia z botaniki. Nowatorskie zajcia warsztatowe oraz terenowe, pozwalajce w ciekawy sposb poszerzy wiedz z ekologii i biornorodnoci, uczestnicy projektu cenili sobie najbardziej.                                                                                                                                                                                                   Karolina Zieliska,kl. I B

 • PDFDrukujEmail

Kolejne spotkanie z muzyk klasyczn, ktre odbyo si dzi w ramach realizowanego projektu ?Razem ku wiedzy i lepszej przyszoci??, wprowadzio zebranych w wiosenny nastrj. Tym razem Filharmonia Pomorska zaproponowaa modziey Zespou Szk w Osiu koncert na skrzypce, altwk i wiolonczel. Utwory m.in. Vivaldiego, Mendelsohna czy Beethovena przypomniay nie tylko o kolejnej rocznicy przystpienia Polski do Unii Europejskiej, ale te star prawd, e muzyka nie zna granic i agodzi obyczaje.

 • PDFDrukujEmail

Spoeczno Zespou Szk w Osiu uczcia 224.rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja programem artystycznym przygotowanym pod kierunkiem Bogumiy Karpus oraz Katarzyny Bruniewskiej-Gierczak. Patriotyczny nastrj udzieli si wszystkim uczestnikom akademii, ktra odbya si w sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu.

 • PDFDrukujEmail

17 kwietnia 2015 r., w Zespole Szk w  Warlubiu,  odbya si  XIX ju Gala Kociewska, ktr swoim wystpem uwietni kociewski zesp ,,Melodie?.  Tradycyjne spotkali si  laureaci konkursu recytatorskiego, piosenki i plastycznego.  Tegorocznym konkursom przywieca temat: ?Na kociewskim gocicu?. W zmaganiach uczestniczyo 15 szk regionu Kociewie. Uczniowie naszej szkoy odebrali nagrody w konkursie plastycznym. W kategorii klas I-III: Mikoaj Melzer, w kategorii gimnazjum: Katarzyna Gatz, Klaudia rubkowska, Szymon Bocian i Karol Kalinowski. Gratulujemy!
MWB

 • PDFDrukujEmail

No i stao si!!! Uczniowie klas III gimnazjum przystpi w dniach 21, 22, 23 kwietnia do egzaminu gimnazjalnego. Przed nimi due wyzwanie. Przez trzy dni bd rozwizywa zadania obejmujce caa zdobyt dotychczas wiedz. Wyniki tego egzaminu (poza wasnym zadowoleniem) bd wane w czasie rekrutacji do szk ponadgimnazjalnych, razem ze wiadectwem ukoczenia szkoy bd stanowiy warunek przyjcia.

Więcej

XIII Inauguracja Dni Olimpijczyka pn. "Festiwal sztafet".

 • PDFDrukujEmail

W pitek 10.04.2015 r. na stadionie ?WDY? w wieciu odbya si XIII Inauguracja Dni Olimpijczyka pn. "Festiwal sztafet". Modzie szk podstawowych, gimnazjw oraz szk ponadgimnazjalnych z powiatu wieckiego rywalizowaa w biegach sztafetowych oraz braa udzia w Tecie Wiedzy Olimpijskiej. Zmagania modziey obserwowali zaproszeni gocie, wrd ktrych byli polscy olimpijczycy oraz przedstawiciele wadz samorzdowych. W XIII edycji zaproszenie do udziau w sportowej rywalizacji przyjo 16 szk podstawowych, 8 szk gimnazjalnych i 4 szkoy ponadgimnazjalne.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

We wtorek, 14 kwietnia br., w OKSiR w wieciu, odbyy si powiatowe eliminacje Turnieju Sowa pn. ?Sowo rdem inspiracji?, w ktrych uczestniczyli rwnie uczniowie Zespou Szk w Osiu. Mio nam poinformowa, e ich prezentacje zostay  docenione przez jury i tak: Mikoaj Melzer otrzyma wyrnienie w kategorii kl. I-III szkoy podstawowej, Oliwia Koodziejczak-nagrod w kategorii kl.IV-VI szkoy podstawowej i Julia Koodziejczak-nagrod w kategorii gimnazjum. Laureaci nagrd bd reprezentowa nasz szko  i powiat wiecki w Finale Turnieju Sowa, ktry odbdzie si w dniach 12 - 14  czerwca br. w Tucholi. Gratulujemy recytatorom oraz ich nauczycielkom: Danucie Motale, Magorzacie Lisewskiej i Marii Kaczmarek, yczc jednoczenie dalszych sukcesw!

 • PDFDrukujEmail

         W ramach projektw zwizanych z zakupem nowych ksiek do bibliotek szkolnych, redakcja miesicznika ?Biblioteka w Szkole? i Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowao Oglnopolskie Wybory Ksiek. Przedsiwzicie ma na celu poznanie i upowszechnienie zainteresowa czytelniczych uczniw oraz dostosowanie ksigozbiorw bibliotek do ich potrzeb.


Więcej

 • PDFDrukujEmail

Konkurs plastyczny pn. ,,Zapobiegamy poarom" cieszy si w naszej szkole du popularnoci. Organizowany jest przez Zwizek Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej i przebiega w kilku etapach: midzyszkolnym, powiatowym, wojewdzkim i oglnopolskim. O wynikach na szczeblu midzyszkolnym informowalimy ju na naszej stronie internetowej. W sobot, pierwszego dnia wiosny, w Muzeum Ziemi Szubiskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie, nastpio podsumowanie etapu wojewdzkiego ww konkursu. Laureatem XVII Finau zosta Szymon Bocian, ktry odebra nagrod z rk burmistrza Szubina. Gratulujemy!
MWB

 • PDFDrukujEmail

Dnia 20 marca 2015 r. w Gminnym Orodku Kultury w Osiu, nastpio podsumowanie ju XXV edycji oglnopolskiego konkursu plastycznego pn. ,,Bory Tucholskie w oczach dziecka". W szranki konkursu stano 800 prac z 45 placwek. Jak co roku jury miao trudne zadanie wyonienia laureatw. Po wstpnej selekcji komisja konkursowa w skadzie: Boena Koacz, Magdalena Skrzyska, Monika Winiewska, Marek Lejk nagrodzia 115 prac. Niezmiernie mio jest nam poinformowa, e 16 nagrd w postaci piknych albumw, powdrowao do uczniw naszej szkoy. Laureatami zostali: w kategorii klas 0-3: Alicja Bocian, Sara Adametz, Szymon Solecki, Bartosz Nawrocki. W kategorii klas 4-6: Oliwia Koodziejczak i Magdalena Bocian. W kategorii klas gimnazjalnych nagrody powdroway do: Marcina Ryskiego, Julii Mastalerz. Szymona Bocian, Igi Pajonkowskiej, Karoliny Zakrzewskiej, Roksany Buchholz, Karoliny Zieliskiej, Anity Strehlau, Agnieszki Manikowskiej i Maksymiliana Pilarskiego. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
MWB

Ferie na sportowo 2015

 • PDFDrukujEmail


W minione ferie na hali sportowej przy Zespole Szk odbyy si zawody o Puchar Dyrektora Zespou Szk w Osiu. Uczniowie rywalizowali w trzech dyscyplinach: mini pice siatkowej, tenisie stoowym i pikarzykach. W zawodach wzio udzia 48 uczniw i absolwentw naszej szkoy.

 

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Z okazji Narodowego Dnia onierzy Wykltych, obchodzonego 1 marca, uczniowie Zespou Szk w Osiu mieli okazj obejrze dzisiaj w GOK wystaw pn. ?Ostatni onierze Niepodlegej. Historia o nich gucho milczy?. Autorem ekspozycji by Marek Manikowski, lokalny pasjonat historii, ktry przy znaczcej pomocy Lucjana Mellera z GOK w Osiu, dokona selekcji bibliografii, fotografii i innych materiaw. Wielu gimnazjalistw z zainteresowaniem uczestniczyo w tej cennej lekcji patriotyzmu.

Ferie bez nudy

 • PDFDrukujEmail

Cho ferie wanie si skoczyy, to dla wielu gimnazjalistw nie byy tylko czasem bez szkoy i nauki. Dziki realizowanemu w naszej placwce programowi ?Razem ku wiedzy i lepszej przyszoci?? w cigu dwch tygodni  feryjnej laby  uczniowie obejrzeli w Multikinie Bydgoszcz film pt.?Hiszpanka?, zwiedzili toruskie Planetarium. Na zakoczenie wysuchali recitalu piosenek Jacka Kaczmarskiego i Marcina wielickiego  pt. ?Midzy nami? w wykonaniu aktorw Teatru im. Wilama Horzycy. Ferie bez nudy? Oby byo tak za rok!

 • PDFDrukujEmail

Konkurs Jzykowy Olimpiada Wiedzy ?Archimedes Plus? z jzyka angielskiego i niemieckiego dla klas I ? III Gimnazjum w Zespole Szk w Osiu odby si 24.10.2014 r. Jego celem byo zachcenie uczniw gimnazjum do lepszego opanowania jzykw obcych oraz wzbogacenie wiedzy o wiecie, w tym o krajach i narodach posugujcych si jzykiem angielskim oraz niemieckim. W Olimpiadzie brali udzia gimnazjalici z klas I ? III, cznie 29 osb. Organizatorem eliminacji szkolnych by mgr Piotr Ilczuk, a wsporganizatorem mgr Walentyna Ilczuk. Uczniowie mieli okazj sprawdzi swoje umiejtnoci i wiedz z jzyka angielskiego oraz niemieckiego.

Więcej

Laureaci stypendium za wyniki w nauce, sporcie i sztuce- I okres 2014/2015

 • PDFDrukujEmail

Na dzisiejszym apelu zostali uhonorowani gimnazjalici, ktrzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i zachowaniu oraz promowali szko, osigajc sukcesy w sporcie i sztuce. Certyfikaty potwierdzajce przyznanie stypendium za I okres 2014/2015 z rk Dyrektora Zespou Szk w Osiu Aleksandry Kater odebrao osiemnacioro uczniw.

Więcej

Więcej artykułów…

Kontakt

Zespół Szkół w Osiu

ul. Szkolna 8

86-150 Osie

Tel: (52) 3329505

fax: (52) 3339362

Email: zsz@zszosie.pl

Sekretariat czynny: 700 - 1530

Licznik odwiedzin

Dziś0
Wczoraj357
Wizyt w tygodniu1507
W tym miesiącu6774
Razem341857

Jest 58 użytkowników online

Homestart