Szkoła Podstawowa 0-3

Szkoła Podstawowa 4-8

Oddziały gimnazjalne


Gimnazjum

 • PDFDrukujEmail

Wyjedamy do Parya!!! Dnia 31 maja (sobota) o godz.11.30 zebralimy si przed budynkiem Zespou Szk w Osiu. Po uprzednim sprawdzeniu dokumentw, peni entuzjazmu ruszylimy w drog. Granic altPolski przekroczylimy w wiecku i wjechalimy na teren Niemiec. Przejedalimy przez Niemcy, Holandi i wjechalimy do Francji. Kademu z nas rozbysy oczy, kiedy podziwialimy Pary przez szyb autokaru. Mimo trudu jazdy, w tej chwili nie byo wida po nas zmczenia. Pierwsz atrakcj bya jazda metrem. W ekspresowym tempie dotarlimy do dzielnicy Chatelet i wyspy wyspy de la Cite, na ktrej znajduje si katedra Notre Dame. Zaszokowa nas jej ogrom i pikno.

Więcej

"Ich czworo"-wizyta w teatrze

 • PDFDrukujEmail

Dnia 7 czerwca 2014 r. uczniowie Gimnazjum w Zespole Szk w Osiu obejrzeli spektakl pt. ?Ich czworo?, na podstawie dramatu Gabrieli Zapolskiej. Przedstawienie miao miejsce w toruskim teatrze im. Wilama Horzycy i zostao wyreyserowane przez Karin Piwowarsk. ?Ich czworo?, w podtytule ?Tragedia ludzi gupich? to utwr, ktry pomimo tego, e zosta napisany ponad sto lat temu, jest nadal aktualny i porusza problem odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Dnia 23 maja 2014r. w naszej szkole - jak co roku - odby si midzyszkolny konkurs wiedzy ekologiczno ? regionalno - poarniczej, poczony z konkurencjami sprawnociowymi. Gotowo do podjcia rywalizacji zgosili uczniowie z piciu szk: Jeewa, Cekcyna, Laskowic, Lniana i Nowego. Za jego organizacj odpowiedzialne byy nauczycielki naszego Gimnazjum: p. Kamila pica-Gowacka oraz p. Grayna Bagniewska.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

        02 czerwca 2014r, uczniowie gimnazjum udali si na spotkanie z muzyk klasyczn. Projekt pod nazw ? Muzyka Mistrzw? wzbudzi wiele pozytywnych emocji i wrae. Nie brakowao tez radoci , zabaw, artw wprowadzonych przez muzykw Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Rebusy, tace i gry pozwoliy na odprenie i chwil zapomnienia o szkolnych zmaganiach z ocenami. Audycja Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy bya moliwa dziki realizowanemu przez szko projektowi POKL 9.1.2  pn. "Razem ku wiedzy i lepszej przyszoci - Szkoa miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci". Po koncercie w muzycznym nastroju odbyy si prezentacje projektw edukacyjnych klas drugich. Dzie min pod znakiem muzyki Bacha , Mozarta i Dworzaka. Czekamy na nastpny taki koncert !

Julia Koodziejczak ,kl. II a

 • PDFDrukujEmail

24 maja 2014 r., w budynku Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, nastpio uroczyste podsumowanie etapu okrgowego konkursu oglnopolskiego ,,Mj Las?, w ktrym ucze naszej szkoy, Szymon Bocian zdoby II miejsce. Konkurs ten ma swoj dug tradycj , a w tym roku nastpia jego XXVII edycja. Organizatorem konkursu jest Zarzd Okrgu Ligi Ochrony Przyrody w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Inynierw i Technikw Lenictwa i Drzewnictwa w Warszawie. Cele konkursu to: popularyzowanie wiedzy o ekosystemie lasu, planowanie i organizowanie wasnej nauki, a take rozwijanie osobistych zainteresowa. Adresatami s uczniowie szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tematem tegorocznego konkursu, w kategorii gimnazjalnej, byo wyjanienie pojcia ?Lasy wielofunkcyjne?. Laureatowi gratulujemy!

Wyjazd do Multikina

 • PDFDrukujEmail

24 maja br. uczniowie Gimnazjum w Zespole Szk w Osiu obejrzeli w Multikinie w Bydgoszczy film pt. ,,Transcendencja". Wyjazd odby si w ramach realizowanego w naszej szkole projektu pn. ?Razem ku wiedzy i lepszej przyszoci-Szkoa miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci?, wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Uczestniczyli w nim uczniowie z kka teatralnego i zaj wyrwnawczych z jzyka polskiego.

 • PDFDrukujEmail

 

Dnia 17 maja 2014r. odbya si wycieczka do Centrum Nowoczesnoci ?Myn Wiedzy? w Toruniu, realizowana w ramach projektu pt. ?Razem ku wiedzy i lepszej przyszoci ? Szkoa miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci.? Pierwszym rekwizytem, ktry zobaczylimy, byo wahado Foucaulta ? gwna wizytwka Centrum Nowoczesnoci.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Od maja br. w Gimnazjum w Zespole Szk w Osiu realizowany jest projekt pn. ?Razem ku wiedzy i lepszej przyszoci-Szkoa miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci?, wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Uwzgldnia on zajcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych, jzykw obcych oraz ICT (zajcia rozwijajce zainteresowania uczniw z matematyki, biologii, fizyki z chemi, jzyka angielskiego, jzyka niemieckiego, informatyki oraz geografii), realizacj cieek edukacyjnych w celu podniesienia wiadomoci  ekologicznej oraz kompetencji kluczowych w zakresie przedsibiorczoci, wiadomoci i ekspresji kultury oraz tosamoci regionalnej i wychowania patriotycznego (kko ekologiczne, kko podstaw przedsibiorczoci, kko teatralne, kko regionalne), zajcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego (forma grupowa i indywidualna), zajcia dydaktyczno - wyrwnawcze (z przedmiotw: matematyka, jzyk polski, jzyk angielski), zajcia dla uczniw o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zajcia rewalidacyjne, zajcia dla uczniw z dysleksj oraz gimnastyki  korekcyjnej). Dziki tak bogatej ofercie edukacyjnej nasi gimnazjalici jeszcze w nastpnym roku szkolnym bd mogli spdza czas w szkole i nie tylko, czc przyjemne z poytecznym.

Zabytki i Skarby Kociewia

 • PDFDrukujEmail

29 kwietnia 2014r. odbya si kolejna ju XVIII Gala Kociewska. Tegoroczny temat konkursu ? Zabytki i Skarby Kociewia? mia na celu  rozpowszechnia i promowa region Kociewie, a w szczeglnoci jego architektur i walory przyrodnicze. Nadrzdnym celem  uroczystoci  jest popularyzowanie gwary kociewskiej, promowanie dziecicej twrczoci artystycznej oraz integracja szk regionu Kociewie. Jak co roku udzia w konkursie wziy gminy i powiaty, ktre podejmuj inicjatywy suce pielgnowaniu tradycji   regionalnych. W tegorocznym konkursie plastyczno-fotograficznym rywalizowao 17 szk z naszego powiatu. Nagrody i w kategorii Gimnazjum otrzymao troje uczniw naszej szkoy. Laureatami zostali: Patrycja Isbaner, Agata Polak i Szymon Bocian. Serdecznie gratulujemy!
Opiekun: Monika Wojnerowicz-Bocian

Dni Olimpijczyka - Festiwal Sztafet

 • PDFDrukujEmail

W czwartek 10.04.2014 r. na stadionie w wieciu odbya si XII powiatowa inauguracja Dni Olimpijczyka "Festiwal sztafet". Biegaa modzie z powiatu wieckiego. Zmagania modziey obserwowali zaproszeni gocie, wrd ktrych byli polscy olimpijczycy oraz przedstawiciele wadz samorzdowych. W dwunastej edycji zaproszenie do udziau w sportowej rywalizacji przyjo 16 szk podstawowych, 10 szk gimnazjalnych i 4 szkoy ponadgimnazjalne. W ramach imprezy odbyy si biegi sztafetowe oraz test wiedzy olimpijskiej. W tecie, uczennice naszego Gimnazjum zajy I miejsce (Marta Karpus, Patrycja Igliska). Uczniom szkoy podstawowej nie udao si powtrzy wyniku z zeszego roku, kiedy to zajli I miejsce. W tym roku uplasowali si na IX miejscu ( Miosz Wsikowski, Eryk Kubera). W sztafecie, druyny Szkoy Podstawowej i Gimnazjum stany na podium zajmujc III miejsca. Serdecznie gratulujemy i mamy nadziej, e wrd tak utalentowanej modziey s przyszli polscy olimpijczycy.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

We wtorek dn. 15 kwietnia br. w Orodku Kultury Sportu i Rekreacji w wieciu odbyy si eliminacje powiatowe Turnieju Sowa ?Sowne inspiracje ? artystyczne kreacje?. Wziy w nich udzia trzy laureatki etapu gminnego z naszego Gimnazjum: Agnieszka Manikowska i Julia Koodziejczak z kl. IIA oraz Patrycja Igliska z kl. IIIA.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

W sobotnie przedpoudnie 12 kwietnia br. w Technikum Lenym w Tucholi odbya si gala III edycji konkursu literacko-fotograficznego ?W przyjani z natur? . Wziy w niej udzia dwie reprezentantki naszej szkoy: Klaudia rubkowska z kl. IIB ? laureatka I miejsca oraz Aleksandra Chmarzyska z kl. IC, ktra otrzymaa wyrnienie. Jury konkursowe wybrao ich prace spord  ponad pidziesiciu, nadesanych z rnych stron Pomorza.

Więcej

Turniej Coca-Cola Cup 2014

 • PDFDrukujEmail

28 marca 2014 roku uczennice naszej szkoy byy gospodarzami turnieju eliminacyjnego piki nonej Coca-Cola Cup. W kocowej klasyfikacji nasze zawodniczki zajy II miejsce. Na I miejscu uplasoway si dziewczta ze liwic, III miejsce przypado Grdkowi, a IV druynie z Nowego.

Skad zespou: Klaudia Isbaner, Anna Miszke, Natalia Pir, Paulina Steffan, Joanna Powiardowska, Agata Polak, Alicja Gwizdaa, Malwina Smaga, Alicja Pepliska, Paulina Kozakiewicz.

Organizatorzy zawodw: nauczyciele wychowania fizycznego

2 kwietnia podobnie jak dziewczta, chopcy take rozegrali swj turniej eliminacyjny, ktry tym razem odby si w Warlubiu. Zawody zakoczyy si zwycistwem naszego zespou, ktry awansowa do dalszego etapu rozgrywek. Pozostae miejsca zajli zawodnicy z Warlubia II, Nowego III i Laskowic IV miejsce.

Skad zespou: Baej Kwaniewski, Karol Kierzkowski, Maksymilian Kujawa, Dominik Hajer, Jakub Bagiski, Fabian Rink, Adrian Dambek, Mateusz Kruszczyski, Mateusz Deinowski.

Opiekunowie zespou: Marek Bagiski i Jacek Bocian

Druynie dziewczt jak i chopcw gratulujemy !

 • PDFDrukujEmail

Jak dobrze wybra szko ponadgimnazjaln? Jaki zawd da mi prac i dobre perspektywy na przyszo? Oto najwaniejsze dylematy trzecioklasistw, ktrzy za dwa miesice poegnaj mury gimnazjum. Aby uatwi wybr, w ramach spotkania z rodzicami 20.02.2014 roku swoj ofert edukacyjn zaprezentowali przedstawiciele Zespou Szk Ponadgimnazjalnych w wieciu. Ponadto w pocztkach marca odbyo si spotkanie z doradc zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wieciu, zostaa te zorganizowana wycieczka na wieckie Targi Edukacji i Pracy oraz ?Drzwi otwarte? ZSP i II LO w wieciu. W minionym tygodniu w naszej szkole gocili przedstawiciele I LO w wieciu, Zespou Szk Budowlanych w Bydgoszczy a take lokalnej Firmy "Gzella". Tak szeroka oferta edukacyjna powinna zadowoli nawet najbardziej niezdecydowanych. "Duchem sprawczym" przedsiwzi, jak co roku, bya Magorzata Dombrowska, pedagog szkolny.

?Kamienie na szaniec?

 • PDFDrukujEmail

Filmowa adaptacja ?Kamieni na szaniec? w reyserii Roberta Gliskiego, cho jeszcze przed pojawieniem si na ekranie wzbudzia wiele kontrowersji, przyciga do kina rzesze modziey (i nie tylko). Rwnie gimnazjalici z naszej szkoy mieli okazj uczestniczy w wyjazdach do kina, by mc skonfrontowa utwr zajmujcy szczegln pozycj w kanonie lektur z obrazem Gliskiego. Wycieczk dla klas II (18 marca) zorganizoway Magdalena Konieczka oraz Maria Kaczmarek, a dla klas I i III (26 marca ) - Beata Bucholc oraz Kamila pica-Gowacka. Wraeniami po obejrzeniu filmu uczniowie podzielili si na lekcjach jzyka polskiego oraz wychowawczych.

 • PDFDrukujEmail


I etap turnieju :

W styczniu i lutym  odbyy si eliminacje  majce  na celu wyonienie  druyny Szkoy Podstawowej i Gimnazjum, ktre bd reprezentoway Zesp Szk na szczeblu podrejonu.

Więcej

XXIV KONKURS PLASTYCZNY BORY TUCHOLSKIE W OCZACH DZIECKA

 • PDFDrukujEmail

Dnia 28 marca w Gminnym Orodku Kultury w Osiu odbyo si uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pn. ,,Bory Tucholskie w Oczach Dziecka". Uroczyst gal uwietniy swoim wystpem solistki Modzieowego Studia Piosenki: Joanna Kater, Oliwia Koodziejczak, Zuzanna Zawadziska,
a take Zesp Pieni i Taca z Tucholi ''Modzi Borowiacy". W tym roku na konkurs napyno, po wstpnej selekcji, 700 prac z 40 placwek. Komisja konkursowa w skadzie: Boena Koacz, Magdalena Skrzyska, Monika Winiewska, Magorzata Sitkiewicz 3 marca nagrodzia i wyrnia 108 prac .
Z naszej szkoy swoje nagrody odebrali: Maciej Grzywacz, Angelika Durajewska, Wiktoria Kdzierska, Weronika Ratajczak, Karolina Zieliska, Szymon Bocian, Agata Gliniecka, Maksymilian Pilarski, Aleksandra Jezierska, Katarzyna Gatz.  Dodatkow nagrod  ufundowan przez Pana Tadeusza Kowalskiego Burmistrza Tucholi otrzyma Szymon Bocian. Gratulujemy!

 • PDFDrukujEmail

27 marca 2014 r. Agnieszka Manikowska i Julia Koodziejczak wziy udzia w II edycji konkursu dla modych piosenkarzy ,,piewaj razem z nami", zorganizowanego przez ZSCKR w Bydgoszczy. Jego celem bya prezentacja talentw, wymiana dowiadcze muzycznych i integracja modziey szkolnej.  W konkursie brao udzia 21 solistw - uczniw gimnazjw wojewdztwa kujawsko-pomorskiego. Kady wykonawca zaprezentowa dwie piosenki, zrznicowane w charakterze. Jury oceniao muzykalno, ekspresj, intonacj i ogln estetyk wystpu. Naley doda, e poziom konkursu by bardzo wysoki i udzia w nim wzili najlepsi z najlepszych . Nasze wokalistki  spisay si bardzo dobrze i zebray doskonae recenzje. Agnieszka Manikowska zdobya  wyrnienie.  Serdecznie gratulujemy obu naszym reprezentantkom.

 • PDFDrukujEmail

?Archipelag Skarbw? to program profilaktyki zintegrowanej skierowany do modziey szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego przesaniem jest ksztacenie zdrowego i mdrego stylu ycia. Jak czytamy na stronie internetowej organizatorw: ?Dwa czterogodzinne bloki warsztatw w dwa kolejne dni zamieniaj grup modziey w poszukiwaczy skarbw, jakim jest gbokie szczcie, trwaa mio i realizacja w yciu wasnych pasji i marze?. W ostatnim tygodniu marca, w czasie rekolekcji wielkopostnych, w  podr po ?Archipelagu Skarbw? wybrali si nasi gimnazjalici.

Finalistki konkursu przedmiotowego z chemii

 • PDFDrukujEmail

W pierwszych dniach marca br. we Wocawku odby si etap wojewdzki konkursu przedmiotowego z chemii.Pragniemy podzieli si mi wiadomoci, e dwie gimnazjalistki: Aleksandra Jezierska z kl.IIIA oraz Patrycja Igliska z kl.IIIA zostay jegofinalistkami. Przypomnijmy, e uczennice zostay przygotowane przez Kamil pic-Gowack. Gratulujemy!

 • PDFDrukujEmail
      Dnia 29 stycznia 2014r. za zgod pani Dyrektor i dziki wielkiemu zaangaowaniu opiekunki samorzdu, jak i jego uczennic, odbya si dyskoteka karnawaowa dla uczniw gimnazjum. Sala na dyskotek bya piknie ustrojona kolorowymi balonami, serpentynami i wstkami, co wietnie ze sob wspgrao. Wsplna zabawa rozpocza si o 16:30 i trwaa do 19. Urozmaiceniem naszej dyskoteki byy rne konkursy. Kady uczestnik konkursw zosta obdarowany mi niespodziank za udzia. Panowaa wymienita atmosfera. Niesamowita energia i entuzjazm dobrze bawicych si uczniw.Po dyskotece wszyscy jednogonie stwierdzili, e bya to wietna impreza i ju czekaj na kolejn.

Opracoway : Malwina Smaga i Patrycja Czubek

Sukces Oli Jezierskiej

 • PDFDrukujEmail
Z przyjemnoci informujemy, e nasza gimnazjalistka Ola Jezierska z kl.IIIA zostaa laureatk konkursu przedmiotowego z biologii. Dziki temu zostanie zwolniona z egzaminu gimnazjalnego w czci matematyczno-przyrodnicznej.Ola przygotowywaa si pod kierunkiem Grayny Bagniewskiej. Gratulujemy!

Ferie na sportowo

 • PDFDrukujEmail

W dniach 5-6 lutego 2014r. w godzinach od 9.00 do14.00 odbyway si zajcia rekreacyjno-sportowe dla uczniw Szkoy Podstawowej i Gimnazjum Zespou Szk w Osiu. Zajcia, turnieje oraz rozgrywki sportowe przygotowa i przeprowadzi Micha Dombrowski.

Więcej

Tournee Agnieszki

 • PDFDrukujEmail

W dniach 12-20.12.2014 r. uczennica naszego gimnazjum, Agnieszka Manikowska wzia udzia w tournee artystycznym po Europie. Nasza moda artystka w 2012 r .bya laureatk I Regionalnego Modzieowego  Konkursu Piosenki ,,Zoty Mikrofon" i obecnie doskonali swj warsztat wokalny  w Modzieowum Studiu Piosenki  w GOK-u w Osiu. Agnieszka zostaa zaproszona do udziau w tournee przez Regionaln Akademi Piosenki z Pomorza i Kujaw i wraz z innymi uczestnikami wzia udzia w koncertach w Kociele w. Stanisawa w Rzymie. Przy okazji modzi artyci zwiedzili wiele ciekawych i niesamowitych miejsc we Woszech, Austrii i Czechach. Cieszymy si z sukcesu Agnieszki. Zachcamy wszystkich do rozwijania swoich zainteresowa i pasji.

 • PDFDrukujEmail

Id wita!  Z tej okazji bra uczniowska spotkaa si w Gminnym Orodku Kultury w Osiu, gdzie uczniowie szkoy podstawowej i gimnazjum obejrzeli przedstawienie witeczne, przygotowane pod kierunkiem Pani Anety Piekarskiej i Pana Dawida Chyy. Poezja i pikne utwory boonarodzeniowe, piewane w rnych jzykach, wprowadziy wszystkich w nastrj oczekiwania na te szczeglne wita. Harcerze przekazali rwnie na rce dyrekcji Betlejemskie wiateko Pokoju. Rozstrzygnity zosta take  konkurs na Najpikniejsz Kartk witeczn. W tegorocznej ? dziewitej ju edycji, wzio udzia 225 prac. Jury w skadzie: Kamila pica- Gowacka, Magorzata Dombrowska, Katarzyna Zemke, przyznao po 21 nagrd w dwch kategoriach: szkoa podstawowa i gimnazjum. Uczestnicy konkursu wykazali si du pomysowoci i inwencj twrcz, a ich prace zdobi szkolny korytarz, nadajc witecznego charakteru szkolnej przestrzeni. Po uroczystociach w domu kultury uczniowie wraz z nauczycielami spotkali si w kasach przy wigilijnych stoach. By to dzie peen wrae. Zobaczymy si wkrtce w Nowym 2014 Roku.

 • PDFDrukujEmail

Boe Narodzenie to czas niezwyky, czas radoci, odpoczynku od codziennoci, refleksji oraz wspomnie, czas adorowania tradycji chrzecijaskiej i lokalnej ? ludowej. Nieodczn czci tej tradycji jest budowanie witecznych szopek. Daje ono okazj do pogbienia znajomoci tematu, pozwala wykaza si pomysowoci i zrcznoci, ksztaci zamiowanie do sztuki, wymaga wiele cierpliwoci. W tym roku na XXII  Kociewski Konkurs Plastyczny na Najciekawsz Szopk Boonarodzeniow, organizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdaskim. wpyno 97 prac. Mio nam poinformowa, e praca naszych gimnazjalistw: Oliwii Potockiej i Szymona Bocian zdobya wyrnienie w w/w konkursie. Gratulujemy!

Więcej artykułów…

Kontakt

Zespół Szkół w Osiu

ul. Szkolna 8

86-150 Osie

Tel: (52) 3329505

fax: (52) 3339362

Email: zsz@zszosie.pl

Sekretariat czynny: 700 - 1530

Licznik odwiedzin

Dziś84
Wczoraj375
Wizyt w tygodniu874
W tym miesiącu7716
Razem381729

Jest 199 użytkowników online

Homestart