Szkoła Podstawowa 0-3

Szkoła Podstawowa 4-8

Oddziały gimnazjalne


Gimnazjum

 • PDFDrukujEmail

Dnia 5 listopada br. odbya si szkolna wycieczka klas II i III gimnazjum do kina ?Helios? w Grudzidzu na film pt. ?Mj biegun?. Zbirka odbya si o godzinie 10:35, po trzech pierwszych lekcjach. Nasze wychowawczynie: p. Maria Kaczmarek. p. Magdalena Konieczka, p. Beata Bucholc i p. Joanna Rajnik sprawdziy list obecnoci, po czym wsiedlimy do autobusu.


Więcej

 • PDFDrukujEmail

11 listopada to dla nas, Polakw, jedna z najwaniejszych dat w kalendarzu. Wanie wtedy obchodzimy Narodowe wito Niepodlegoci. Kadego roku przeywamy ten dzie  bardzo wyjtkowo.  W tym roku rwnie uczcilimy to wydarzenie,  prezentujc program artystyczny na scenie Gminnego Orodka Kultury w Osiu. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli:  Katarzyny Bruniewskiej-Gierczak, Wiesawy Herder i  Moniki Wojnerowicz-Bocian ,  przedstawili  jzykiem poezji  drog Polski do niepodlegoci .

Więcej

Halloween w szkole

 • PDFDrukujEmail

wito Halloween przybyo do nas z Ameryki, cho wbrew pozorom stamtd nie pochodzi. Siga ono dawnej tradycji Celtw, zamieszkujcych na dugo przed pocztkiem naszej ery dzisiejsze tereny Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii i pnocnej Francji. A dokadniej ? pochodzi z ceremonii celtyckich kapanw, zwanych Druidami. Zgodnie z celtyckim kalendarzem, 31 padziernika by ostatnim dniem starego roku oraz pocztkiem zimy. Wierzono rwnie, e w tym dniu duchy zmarych odwiedzaj ziemi. Dlatego te na wzgrzach palono ogniska, wkadano straszne maski, haasowano, aby odstraszy ze moce Halloween!


Więcej

 • PDFDrukujEmail
Dnia 21.10.2013 r. uczennice naszego gimnazjum wziy udzia w zawodach piki nonej w Gniewkowie. By to kolejny etap finaw wojewodzkich ,,Gimnazjady. Zawodniczki po zacitej walce uplasoway si na drugim miejscu. W turnieju uczestniczyy reprezentacje szk z Gniewkowa, Strzelna i liwic. I miejsce zajy dziewczta z Gniewkowa, II z Osia, III ze Strzelna, a IV druyna ze liwic. Nasz szko reprezentoway: Natalia Pir, Klaudia Isbaner, Alicja Gwizdaa, Magorzata Kondel, Aleksandra Konieczka, Paulina Kozakiewicz, Paulina Steffan, Natalia Kortas, Malwina Smaga, Zuzanna Chudecka, Alicja Pepliska. Opiekun druyny: Hanna Pawlik-Kiepiska i Jacek  Bocian. Gratulujemy!

 • PDFDrukujEmail

W dniu 15 padziernika 2013r. odbya si wycieczka gimnazjalistw z kl. III B i III C do kina mieszczcego si w galerii handlowej ?Alfa? w Grudzidzu. Zorganizowali j: pani Joanna Rajnik, pani Wiesawa Herder i pan Marek Bagiski. Ze szkoy wyjechalimy o godz. 8.15, a wrcilimy o godz. 13.20. Obejrzelimy film w 3D Alfonsa Cauraona pt. ?Grawitacja? .


Więcej

Naszym Nauczycielom...

 • PDFDrukujEmail

Dnia 11 padziernika w Zespole Szk w Osiu odby si uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczysto rozpocza Pani Dyrektor Aleksandra Kater, ktra wrczya Nagrody Dyrektora wyrnionym nauczycielom i altpracownikom obsugi.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

 

Dnia 9 padziernika br. w Zespole Szk w Osiu odbyy si ?Otrzsiny? uczniw klas pierwszych gimnazjum. Tego dnia ?pierwszacy? stali si penowartociowymi czonkami naszej szkolnej spoecznoci. Zanim jednak to nastpio, musieli wykaza si sprytem, zrcznoci oraz wiedz, zaliczyli te kilka magicznych konkurencji przygotowanych przez wyjtkowych goci ? Harry?ego Pottera i Hermion Granger.

Więcej

 • PDFDrukujEmail
W dniu 3 padziernika 2013 r. uczniowie naszej szkoy brali udzia w finale wojewdzkim biegw przeajowych. Alicja Gwizdaa w biegu na 1500 m zaja 30 miejsce, a Jakub Bagiski na dystansie 2000 m uplasowa si na 17 pozycji. Biorc pod uwag du liczb startujcych w kadej konkurencji biegowej (okoo 100 zawodnikw na kadym dystansie), take rang zawodw  osignicia naszych uczniw naley uzna za sukces. Gratulujemy.

 • PDFDrukujEmail
Dnia 2 padziernika 2013 r. na boisku ,,Orlik" w Osiu odby si Turniej piki nonej- pfina powiatu wieckiego. W wyniku zacitej rywalizacji druyna naszego gimnazjum zaja II miejsce nieznacznie ulegajc zespoowi z Lniana. III miejsce zdobyli zawodnicy z Grdka, a czwarte zesp z Jeewa. Do finau powiatowego w wieciu zakwalifikowaa si druyna, ktra zaja I miejsce.
Osie-Grdek 14:0
Osie-Jeewo 10:0
Osie-Lniano 0:2
Jeewo- Lniano 1:1
Lniano-Grodek 2:0
Jeewo-Grdek 1:2

 • PDFDrukujEmail
 

W dniu 3 padziernika 2013 r. w Lnianie odbyy si zawody piki nonej dziewczt- Gimnazjada. W turnieju udzia wziy  cztery druyny z  Lniana, Jeewa, Osia i Grdka. W wyniku zacitej rywalizacji I miejsce zajy zawodniczki naszej szkoy w nastpujcym skaadzie: Klaudia Isbaner, Oktawia Krasucka, Magorzata Kondel, Aleksandra Konieczka,Paulina Kozakiewicz, Paulina Steffan, Natalia Kortas, Malwina Smaga, Zuzanna Chudecka, Alicja Pepliska. Opiekun druyny Jacek  Bocian. Gratulujemy!

 • PDFDrukujEmail

Pom Ani i Innym
Data: 29 wrzenia 2013 roku.

                                                                               Godzina: 10.00-16.00

                                                                               Miejsce: Gimnazjum w Laskowicach


?Cze! Jestem Ania. Mam 31 lat i pochodz z Laskowic koo wiecia. W lipcu dowiedziaam si, e choruj na ostr biaaczk szpikow. Wiadomo o chorobie bya dla mnie wielkim szokiem, ale nie poddaj si i walcz, bo kocham ycie.

Jeli chcesz pomc mi w tej walce, prosz zosta dawc, bo by moe to wanie Twj szpik mnie uratuje i da mi szanse na drugie ycie.

Od zawsze lubiam podrowa. Od lipca zaczam najdusz i najwaniejsz podr w moim yciu ? podr o zdrowie. Nie bj si i nie bd obojtny! Ja  i Inni chorzy czekamy na Twoj pomoc. Dla Ciebie to bdzie chwila, a dla nas cae ycie...!?

Rodzina, przyjaciele Ani, Wadze lokalne, aby pomc Ani i Innym pacjentom znadujcym si w podobnej sytuacji, zdecydowali si zorganizowa akcj rejestracji.

 

Rejestracja potencjalnych dawcw szpiku, ktra odbdzie si 29 wrzenia 2013 roku w Gimnazjum w Laskowicach polega na:

 • przeprowadzeniu wstpnego wywiadu medycznego
 • wypenieniu formularza z podstawowymi danymi osobowymi
 • pobraniu 4ml krwi do przeprowadzenia badan genetycznych

 

Dlaczego w Polsce nadal tak mao ludzi decyduje si na to by zosta dawc szpiku?

Przede wszystkim wynika to z niewiedzy. Wikszo osb, ktre chc pomc innym boi si, e ratujc komu ycie, naraaj swoje. Istnieje stereotyp zwizany z oddaniem szpiku kostnego. Dua strzykawka, zastrzyk w krgosup i parali. Tymczasem jest to nieprawda.

 

W momencie w ktrym bdziemy mogli komu pomc s pobierane albo komorki macierzyste z krwi obwodowej, albo szpik z talerza koci biodrowej. NIE JEST TO KRGOSUP!

 

S dwie metody pobrania:

1.    Pobranie komrek macierzystych z krwi obwodowej:

?         Metoda stosowana w ok. 80% pobra do przeszczepienia.

?         Dawca na 5 dni  pi dni przed pobraniem przyjmuje zastrzyki stymulujce produkcj komrek macierzystych szpiku, skd przedostaj si do krwi obwodowej, a nastpnie s z niej bezporednio pobierane.

?          Zastrzyki robi dwa razy dziennie sam dawca, albo podskrnie poniej poladkw, albo w brzuch. Robione s cieniutk, ok. 1cm dugoci igiek, przy czym wraenie jest takie, jak przy ukszeniu komara.

?         Samo pobranie komrek odbywa si na drodze tzw. Aferezy, jest to zabieg przypominajcy autotransfuzj. Siedz lub lec mamy wbite igy jedn w zgicie okciowe, drug w nadgarstek. Z przetaczanej krwi separowane s komrki macierzyste.

?         Cay zabieg trwa maksymalnie 4 godziny, a ilo pobranego pynu to mniej ni puszka Coca-Coli. Po kilku godzinach odpoczynku moemy ju normalnie funkcjonowa nie odczuwajc praktycznie adnych skutkw ubocznych.

 

 1. Pobranie szpiku z talerza kosci biodrowej.

?         Metoda stosowana w okoo 20% pobra.

?         wymaga ju ok. 2 dniowego pobytu w szpitalu, poniewa zabieg wykonywany jest w penym znieczuleniu.

?          Dawca przyjmowany jest na oddzia wieczorem w dniu poprzedzajcym pobranie, nastpnego dnia rano odbywa si zabieg, ktry wraz z narkoz trwa maksymalnie godzin.

?         W trakcie zabiegu dawca ley na brzuchu, a dwch lekarzy rwnolegle pobiera szpik z talerza koci biodrowej ? dwa doeczki, ktre kady ma powyej poladkw. Nastpnego dnia po zabiegu dawca wypuszczany jest do domu.

?         Szpik regeneruje si w cigu dwch tygodni.

 • PDFDrukujEmail

Rok szkolny 2013/2014 rozpocz si nietypowo, bo 2 wrzenia, dziki czemu wszyscy zyskalimy dodatkowy dzie wakacji. Inauguracja odbya si w nowej scenografii, bdcej efektem dwumiesicznego remontu i zmian lokalizacyjnych w szkole, do obejrzenia ktrych serdecznie zapraszamy. Byy one moliwe dziki rodkom pozyskanym z projektw napisanych przez Pani Dyrektor Aleksandr Kater oraz dziki wsppracy z wadzami samorzdowymi gminy Osie. W uroczystoci wzi udzia rwnie Wjt Pan Micha Grabski, ktry po raz pierwszy w historii oskiej placwki wrczy dyplomy gratulacyjne siedemnaciorgu gimnazjalistom, laureatom stypendium za osignicia w nauce i sporcie.

 • PDFDrukujEmail
Kolejny rok szkolny za nami. W pitek 28 czerwca br. absolwentw Gimnazjum w Zespole Szk w Osiu egnali Dyrektor Szkoy Pani Aleksandra Kater oraz Wjt Gminy Osie Pan Micha Grabski. W uroczystoci wzi udzia take Pose na Sejm RP Pan Jarosaw Katulski, ktry wrczy bon upominkowy jako nagrod  za najliczniejszy udzia w konkursie "Nauka i Kariera". Pani Dyrektor pochwalia wysoki poziom wynikw egzaminu gimnazjalnego, co znalazo take odzwierciedlenie w kocoworocznych ocenach dydaktycznych - w klasach trzecich byo a dziewi wiadectw z wyrnieniem (w sumie byo ich dziwitnacie). Wyrnieni gimnazjalici zostali uhonorowani piknymi albumami, a ich rodzice listami gratulacyjnymi. Laureaci konkursw przedmiotowych-Pawe Mechliski i Tomasz Idczak otrzymali  w prezencie od Wjta tablety. Na zakoczenie absolwenci zaprezentowali program poegnalny. Podobna uroczysto skupia rano spoeczno Szkoy Podstawowej. Sonecznych wakacji!

?Nauka i Kariera?- nagrody rozdane!

 • PDFDrukujEmail

Konkurs pod hasem ?Nauka i Kariera? zosta zorganizowany przez Posa na Sejm RP Pana Jarosawa Katulskiego z Tucholi. Skierowany do uczniw gimnazjw oraz szk ponadgimnazjalnych zakada przygotowanie przez uczestnikw dwustronicowego biuletynu. W wyniku eliminacji konkursowych III miejsce zaj Pawe Mechliski z kl. III A, ktry przygotowa prac pod kierunkiemPani Marii Kaczmarek. Dodatkow nagrod-bon upominkowy-otrzymao rwnie Gimnazjum w Osiu za nadesanie najwikszej iloci biuletynw (byo ich 13).W poniedziakowe przedpoudnie w Tucholi nagrody wraz z gratulacjami odebrali laureaci oraz Dyrektor Zespou Pani Aleksandra Kater i Wjt Gminy Osie Pan Micha Grabski.

 • PDFDrukujEmail

W dniu 10 czerwca 2013r. uczniowie Gimnazjum w Zespole Szk w Osiu wzili udzia w konkursie ekologicznym pod hasem ?Szanuj swoje rodowisko? zorganizowanym przez Gimnazjum z Lniana. Nasza druyna w skadzie: Aleksandra Jezierska, Magorzata Fryszka i Marcin Ryski zaja trzecie miejsce. Uczestnicy musieli wykaza si wiedz, rozpoznajc ze zdj chronione roliny i zwierzta oraz rozwizujc zadania testowe, zagadki i rebusy.

Więcej

 • PDFDrukujEmail
W pitkowe popoudnie, 7czerwca br., uczniowie klas trzecich Gimnazjum zaprezentowali efekty swojej pracy w ramach projektw przygotowanych w minionym roku szkolnym. Dyrektor Zespou Pani Aleksandra Kater podzikowaa gimnazjalistom i ich opiekunom za wkad pracy woony w przygotowanie. Podkrelia, e - cho trudno wartociowa, ktry projekt by najlepszy ze wzgldu na swoj niepowtarzalno, kady wnis wiele interesujcych treci o  "maej Ojczynie", walorach sportu i zdrowego odywiania.

 • PDFDrukujEmail
 
W dniu 24 maja 2013 roku w naszej szkole odby si Midzygimnazjalny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej, Regionalnej i Poarniczej, ktrego organizatorami byy instytucje: Bractwo Czarnej Wody, Gminny Orodek Kultury w Osiu, Nadlenictwo Osie, Ochotnicza Stra Poarna  w Osiu, Wdecki Park Krajobrazowy oraz Zesp Szk w Osiu. Udzia w nim wzili reprezentanci  siedmiu placwek: Osie, Warlubie, Nowe, Jeewo, Laskowice, Cekcyn oraz Lniano. Konkurs mia na celu upowszechnienie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej i zasad ochrony lasw przed poarami.

Więcej

Na karkonoskim szlaku

 • PDFDrukujEmail

W dniach 15-17 maja 2013r. odbya si wycieczka w Karkonosze (do Karpacza) dla gimnazjalistw z Osia i Laskowic. Uczniowie wraz z nauczycielami: pani Kamil pic - Gowack, pani Beat Bucholc oraz pedagogami z zaprzyjanionej szkoy, zdobywali szczyty i zwiedzali okoliczne zabytki. Pierwszym celem wyprawy by Koci Pokoju w Jaworze. Ta  ewangelicka witynia z XVII wieku zostaa wybudowana na mocy porozumie pokoju westfalskiego zawartego w 1648roku, ktry koczy wojn trzydziestoletni.


Więcej

Magiczne miejsca na Kociewiu-konkurs plastyczny

 • PDFDrukujEmail

10 maja 2013r. odbya si kolejna ju XVII Gala Kociewska. Tegoroczny temat konkursu ? Magiczne miejsca na Kociewiu? mia na celu rozpowszechnia i promowa region Kociewie, a w szczeglnoci altjego magiczne miejsca. Nadrzdnym celem uroczystoci jest popularyzowanie gwary kociewskiej, promowanie dziecicej twrczoci artystycznej oraz integracja szk regionu Kociewie. Jak co roku udzia w konkursie wziy gminy i powiaty, ktre podejmuj inicjatywy suce pielgnowaniu tradycji regionalnych. Podczas imprezy nagrody odebrao 70 uczniw. Nagrody i wyrnienia w kategorii Gimnazjum otrzymao a szeciu uczniw naszej szkoy. Laureatami zostali: Tymoteusz Wsikowski, Pawe Andrearczyk, Justyna Ostrowska, Katarzyna Gatz, Aleksandra Jezierska i Magorzata Fryszka. Opiekun grupy Monika Wojnerowicz-Bocian.

MB

Wiwat 3 Maja!

 • PDFDrukujEmail
"Tym, co w Polsce dali myl,
Aby stworzy cud majowy,
Cze z oddaniem zmy dzi,
przed pamitk chylc gowy."
07.05.2013 r. na deskach sceny Gminnego Orodka Kultury w Osiu, uczniowe klas IVa i Va zaprezentowali program artystyczny upamitniajcy kolejn rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Publiczno miaa okazj przypomnie altsobie okolicznoci powstania tego wanego dla nas Polakw dokumentu. Modzi aktorzy podkrelili, e uchwalenie Konstytucji 3 Maja byo w tamtych latach , symbolem wewntrznych si narodu, zdolnego do politycznego odrodzenia si. Wystpy uwietni piew solistek: Joanny Kater i Oliwii Koodziejczak. Projekcja filmu, prezentujcego rys historyczny powstania konstytucji 3 Maja, zakoczya uroczyst akademi. Nad przebiegiem programu artystycznego czuway Panie: Magorzata Lisewska i Katarzyna Bruniewska-Gierczak.
MB

Egzamin gimnazjalny 2013

 • PDFDrukujEmail
Jutro egzamin gimnazjalny! Dla trzecioklasistw to sprawdzian ich kilkuletniej pracy: we wtorek 23 kwietnia - najpierw z historii i wiedzy o spoeczestwie, potem z jezyka polskiego, w rod 24 kwietnia- z przedmiotw przyrodniczych, nastpnie zmatematyki, w czwartek-25 kwietnia z jzyka obcego. Modsi gimnazjalici maj w tym czasie dni wolne od zaj dydaktycznych. Z drugiego dnia egzaminu zostali zwolnieni laureaci konkursw przedmiotowych: Pawe Mechliski oraz Tomasz Idczak, ktrzy nazawiadczeniu OKEotrzymaj maksymaln liczb punktw. Na wyniki pozostaych trzecioklasistw trzeba bdzie poczeka do 21 czerwca.

 • PDFDrukujEmail

Na moje przygotowania do konkursw przedmiotowychskadaa si przede wszystkim dua ilo zdeterminowanej, cikiej pracy. Ale od pocztku...


Więcej

 • PDFDrukujEmail

16 kwietnia 2013r. w Paacu Modziey w Bydgoszczy odbya si uroczysta gala laureatw konkursw przedmiotowych, w czasie ktrej nasi gimnazjalici, Pawe Mechliski z kl.III A oraz Tomasz Idczak rwnie z kl. III A, odebrali zawiadczenia dla laureatw oraz pamitkowe statuetki.


Więcej

COCA COLA CUP 2013

 • PDFDrukujEmail

Jak co roku na wiosn ruszy Oglnopolski Turniej Piki Nonej COCA COLA CUP. Dziesitego kwietnia br. dziewczta i chopcy z naszego Gimnazjum pojechali do Nowego, by tam rozegra mecze pierwszego etapu. W wyniku eliminacji ?panie? zajy miejsce drugie (przegrywajc z Nowem), a ?panowie? wywalczyli miejsce pierwsze, co dao im awans do kolejnego etapu. Oba nasze zespoy pokazay klas i wysoki poziom umiejtnoci pikarskich, podczas meczu chopakw z druyn z Michala "nasi" strzelili 10 bramek a rywale adnej ? brawo Osie!!!Gratulujemy i trzymamy kciuki podczas kolejnych rozgrywek!


Więcej

 • PDFDrukujEmail

Pod tak nazw w czwartkowe popoudnie 11.04.2013r. odbyy si w wieciu eliminacje powiatowe nowego Turnieju Sowa. Jego organizatorzy to Wojewdzki Orodek Kultury i Sztuki ?Stara Ochronka? w Bydgoszczy oraz Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji w wieciu. W konkursie wzili udzia uczniowie Zespou Szk w Osiu, wyonieni w wyniku eliminacji szkolnych. W kategorii kl. IV-VI szkoy podstawowej sukcesem zakoczyy si wystpy Aleksandry Chmarzyskiej z kl. VI a ? miejsce II (przygotowanie: Bogumia Karpus) i Oliwii Koodziejczak z kl. IV a ? miejsce III (przygotowanie: Magorzata Lisewska). Spord gimnazjalistw uwag jury zwrcia recytacja Aleksandry Jezierskiej z kl. II A- miejsce II (przygotowanie: Beata Bucholc). Laureatki bd reprezentowa szko i powiat wiecki w eliminacjach wojewdzkich, ktre odbd si w dniach 26-27-28 kwietnia br. w Paacu w Lubostroniu. Gratulujemy!

 • PDFDrukujEmail

Organizatorem II edycji konkursu plastycznego ?W harmonii z przyrod? by Wdecki Park Krajobrazowy. W rywalizacji artystycznej wzio udzia ponad 4670! z 459 placwek. Cele konkursu to: popularyzacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz zagadnie z zakresu ochrony przyrody; zachcanie dzieci i modziey do ochrony rodowiska i zwrcenia uwagi na otaczajc przyrod; rozwijanie kreatywnoci i zainteresowa twrczych, ktrych inspiracj jest przyroda; ksztatowanie wiadomoci o potrzebie ochrony przyrody i rodowiska; ksztatowanie wyobrani dzieci i modziey poprzez prace plastyczne oraz rozwijanie zdolnoci manualnych uczestnikw.

Spord tak wielkiej liczby uczestnikw Jury wyrnio prace uczennic naszego gimnazjum. Nagrody ksikowe odebray Weronika Stosik i Agata Polak. Serdecznie gratulujemy!

MB

Więcej artykułów…

Kontakt

Zespół Szkół w Osiu

ul. Szkolna 8

86-150 Osie

Tel: (52) 3329505

fax: (52) 3339362

Email: zsz@zszosie.pl

Sekretariat czynny: 700 - 1530

Licznik odwiedzin

Dziś84
Wczoraj375
Wizyt w tygodniu874
W tym miesiącu7716
Razem381729

Jest 159 użytkowników online

Homestart