Szkoła Podstawowa 0-3

Szkoła Podstawowa 4-8

Oddziały gimnazjalne


Gimnazjum

 • PDFDrukujEmail

Dnia 2 czerwca w Gimnazjum w Warlubiu odby si nowy konkurs, ktry jest jakoby nastpc Konkursu ?Las szans na zdrowie?. Pomysodawcami nowego projektu s Nadlenictwo Osie oraz trzy gimnazja z naszego rejonu: Warlubie, Osie i Nowe i te wanie szkoy wystawiy swoje druyny do rywalizacji. Opiekunami oskiej druyny byli Micha Dombrowski i Wojciech Kater. Konkurs skada si z dwch czci: sportowej i ekologicznej. W kadej z nich druyny mogy uzyska maksymalny wynik 75 punktw. Obie czci rozpoczy si o godzinie 10.00 przywitaniem uczniw, ich opiekunw oraz czonkw jury przez Dyrektora Piotra Ptacha. Na boisku szkolnym 5-osobowe zespoy uczniw zmagay si w konkurencjach sportowych, gwnie sprawnociowych, ale nie tylko ? trzeba byo wykaza si take umiejtnociami posugiwania si sprztem straackim, w czym wietni okazali si uczniowie z Osia. Nie obeszo si take bez miesznych (zaley dla kogo?) incydentw.

Więcej

 • PDFDrukujEmail
  W dniach 31 maja oraz 1 i 2 czerwca uczniowie naszej szkoy uczestniczyli w wycieczce do Wrocawia i Drezna. Na trasie naszej podry jako pierwszy znalaz si Wrocaw. To przepikne miasto zachwycio nas swoj architektur i zabytkami.Podczas zwiedzania Wrocawia    spotkalimy czoowych polskich politykw, a take znanego z programu ,,Ojczyzna ? Polszczyzna? profesora Jana Miodka. Miasto baroku, Florencja Pnocy, miasto muzyki, w taki sposb mona by opisa Drezno, byo kolejnym celem naszej podry. Podziwialimy tam    niesamowite zabytki, takie jak Koci Marii Panny (Frauenkirche) ktry jest jednym z najwaniejszych obiektw na mapie Drezna, czy Frstenzug ? Orszak Ksit, wraz z przepiknymi mozaikami, ktre zdobi mur okalajcy przyzamkowy dziedziniec turniejowy. Nastpnie przeszlimy po Brhlsche Terrase - ogromny taras, z ktrego rozpociera si przepikny widok na panoram Drezna. Zwiedzilimy Paac Zwinger, a w nim Galeri Starych Mistrzw kryjc m.in. "Madonn Sykstysk" - dzieo Rafaela Santi, "pic Wenus" Giorgione  oraz bogat kolekcj obrazw malarstwa woskiego, holenderskiego i flamandzkiego. Podziwialimy zbiory porcelany, zgromadzone przez Augusta Mocnego, nalece do najwikszych na wiecie. W ostatnim dniu pojechalimy do Saksonii Szwajcarskiej jednego  z najbardziej urokliwych regionw nie tylko caych Niemiec, ale take byszczcego grskiego krysztau na turystycznej mapie caej Europy. Zwiedzilimy tam Twierdz Knigstein ? sask grsk twierdz Augusta Mocnego, pooon nieopodal miasteczka Knigstein. Zachwycia nas rwnie Bastei formacja skalna stanowica jedn z najwikszych atrakcji turystycznych Parku Narodowego Saskiej Szwajcarii. Nastpnie udalimy si do Stolpen, gdzie zwiedzilimy zamek, w ktrym przetrzymywana bya hrabina Cosel. Wraenia z wycieczki na zawsze pozostan w naszej pamici. Nad bezpieczestwem uczestnikw czuwali: organizator-Jacek Bocian i opiekunowie: Magorzata Lisewska, Hanna Pawlik-Kiepiska, Monika Wojnerowicz-Bocian. MWB

 • PDFDrukujEmail

Dnia 31 maja w naszej szkole obchodzono Dzie Dziecka. wito zostao poczone z uroczystym otwarciem nowo dobudowanej czci szkoy. Na pocztek dziewczta rozegray mecze siatkwki, a chopcy w tym samym czasie - piki nonej. Eliminacje odbyway si na duej sali gimnastycznej oraz na ?Orliku?. W siatkwk wygray reprezentantki klas drugich, a w pice nonej najlepsi okazali si trzecioklasici. Po emocjonujcych zawodach kady ucze mg skosztowa pysznej grochwki. Po obchodach ?na sportowo? przyszed czas na spotkanie w GOK-u, gdzie rwnie przybyli zaproszeni gocie, m.in. Starosta Powiatu wieckiego Pan Franciszek Koszowski oraz Wjt Gminy Osie Pan Micha Grabski. Na pocztek zebrani obejrzeli sztuk pt. ,,Skrzydeka oraz wystp grupy tanecznej "Gwiazdeczki", w ktrych wystpili uczniowie naszego Zespou. Po przedstawieniu Pani Dyrektor Aleksandra Kater wygosia przemwienie, w ktrym przedstawia zakres wykonanych prac remontowych. Nastpnie przemawiali gocie: Wjt Gminy Osie oraz Starosta Powiatu wieckiego. Chocia za rok znowu bd obchody Dnia Dziecka, to otwarcie nowej czci szkoy przeszo ju do historii, ktr bd wspomina wszyscy uczestnicy.

Jan Cichocki, kl. III A


 • PDFDrukujEmail

Dnia 30 maja 2017 r. nadszed dugo oczekiwany dzie, w ktorym nastpio uroczyste otwarcie nowodobudowanej czci szkoy. Znajduj si w niej nowe pracownie, toalety, sala do gimnastyki i silownia. Uroczysto zgromadzia wielu znamienitych goci: przedstawicieli wadz gminnych, powiatowych, dyrektorw szk oraz zaprzyjanionych instytucji, ktrzy wraz z modzie, nauczycielami i rodzicami uczestniczyli w tym wanym dla nas wszystkich wydarzeniu. Oficjalne uroczystoci odbyy si w Gminnym Orodku Kultury w Osiu, podczas ktrych dyrektor Aleksandra Kater wyrazia ogromn rado z otwarcia nowego obiektu dydaktycznego. Zoya serdeczne podzikowania tym, ktrzy przyczynili si do powstania nowej czci szkoy, wrczajc im symboliczne kwiaty. Modzie Zespou Szk zaprezentowaa si w przedstawieniu pt. ,,Skrzydeka" oraz w pokazie tanecznym grupy ,,Gwiazdeczki". Wszyscy zgromadzeni mieli okazj obejrze prezentacj komputerow przedstawiajc poszczeglne etapy powstawania budynku. Doniosym momentem uroczystoci bya ceremonia oficjalnego oddania do uytku budynku i przecicia wstgi. Ks. Konrad Baumgart powici nowe pomieszczenia szkolne, yczc, aby przyniosy szczcie i pomylno caej spoecznoci szkolnej. Zgromadzeni gocie udali si na zwiedzanie nowej czci szkoy. Przed nasz modzie stoj teraz liczne wyzwania. Pragniemy, aby uczya si wdzicznoci i odpowiedzialnoci oraz poszanowania mienia, ktre zostao jej powierzone, wierzc, e nauka w nowej szkole przyniesie wymiernie wysokie wyniki edukacyjne.
MWB

 • PDFDrukujEmail

Dnia 23.05.2017 r. odbya si coroczna wycieczka klas III do Muzeum Stutthof w Sztutowie. Modzie naszego Gimnazjum wraz z organizatorem Panem Henrykiem Poroyskim i opiekunami miaa okazj przey niesamowit lekcj historii, odwoujc si do tragicznego czasu II wojny wiatowej. Moglimy zobaczy, jak wygldao ycie osadzonych winiw w tamtym okresie. Wszyscy bylimy pod wraeniem sugestywnego opowiadania  pani przewodnik, ktra niezwykle interesujco  przedstawia histori tego miejsca. Due wraenie zrobia na nas komora gazowa, budynki mieszkalne winiw oraz ?ciana mierci?. Poznalimy cay przebieg postpowania z ludmi przebywajcymi w obozie. Na zakoczenie obejrzelimy krtki film o tematyce obozowej. Pobyt w Muzeum Stutthof wywoa w nas smutek i wzruszenie, a niejednej osobie zakrcia si symboliczna za w oku. Odyy uczucia patriotyczne i duma z osb, ktre powiciy swoje ycie za Ojczyzn. Na pocieszenie i przeamanie atmosfery wybralimy si do Stegny. Spacer po play, wsplne zdjcia oraz spdzenie razem wolnego czasu zacieniy w nas wizi koleeskie w te ostatnie dni przed zakoczeniem Gimnazjum. 

Oliwia Kwidziska, kl. III B

 


 • PDFDrukujEmail

20 maja 2017roku w Bydgoski Centrum Kultury odby si wojewdzki fina Turnieju Sowa pod nazw ?Sowo rdem inspiracji?. Trzecie miejsce w kategorii modziey gimnazjalnej zaja Oliwia Koodziejczak, uczennica kl. II A Gimnazjum w Zespole Szk w Osiu. Zaprezentowaa fragment prozy Bruna Ferrero pt. ?Bajka o mioci?. Warto wspomnie, e w finale znalazo si wielu wytrawnych recytatorw, ktrzy woyli sporo wysiku w przygotowanie repertuaru. Konkursy recytatorskie promuj kultur jzyka, ksztac umiejtno interpretowania rnych form literackich. Dowiadczenie zdobyte przez Oliwi w obcowaniu z literatur na pewno uwraliwi j na pikno jzyka. Oliwio, gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw!

Maria Kaczmarek


Teatr bez granic

 • PDFDrukujEmail

15 maja 2017 r. zesp teatralny Glob-us, wzi udzia w przegldzie teatrw dziecicych ,,Teatr bez granic", w Orodku Kultury Sportu i Rekreacji w wieciu. Uczniowie naszej szkoy wystpili w przedstawieniu ,,Skrzydeka". Modzi aktorzy zaprezentowali si doskonale i zdobyli nagrod, ktr jest udzia w kolejnym - wojewdzkim etapie konfrontacji teatralnych. Skad zespou aktorskiego wchodz: Magdalena Bocian, Wiktoria Dbrowska, Anna Deinowska, Pawe Jdryczka, Joanna Kater, Oliwia Kolodziejczak, Klaudia Krupa, Kamil Kuziemski, Cezary Nagrski, Aleksandra Komider. Opiekunem grupy jest Monika Wojnerowicz-Bocian

Skrzydlaci przyjaciele Kociewia

 • PDFDrukujEmail

Dnia 12 maja 2017 r. podczas XXI Gali Kociewskiej wrczono nagrody laureatom konkursu plastycznego, recytatorskiego i piosenki, ktry w tym roku przebiega pod hasem: ,,Skrzydlaci przyjaciele Kociewia". Swoje nagrody w kategorii malarstwo odebrao picioro uczniw naszego gimnazjum: Karolina Zieliska, Zuzanna Jakimowicz,Tomasz Miszke, Jakub Czarnowski i Nicol Warcho. Serdecznie gratulujemy! Opiekunem zespou bya Monika Wojnerowicz-Bocian.
MWB

 • PDFDrukujEmail

          W sobot 6 maja grupa gimnazjalistw (14 osb) wraz z opiekunami wybraa si na warsztaty filmowe do Gdyskiej Szkoy Filmowej w Centrum Filmowym w Gdyni. Wyjazd zorganizowano dla uczniw, ktrzy nakrcili profilaktyczny film ?Gimnazjalisto! Nie daj si sprzeda!? (w formie nagrody i docenienia ich pracy) oraz uczniw zainteresowanych t tematyk. Udzia w warsztatach by bezpatny, a podr sfinansowaa Komisja ds. Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych. Wycieczka bya kolejnym dowodem na to, e mona spdzi wolny czas w miej i wesoej atmosferze, a co najwaniejsze zdoby bardzo ciekaw i przydatn wiedz.

Więcej

Turniej strzelecki

 • PDFDrukujEmail
Dnia 13.04.2017 uczniowie z klasy 1C gimnazjum wraz z wychowawczyni Elbiet Kurek wybrali si na wycieczk w terenie poczon z turniejem strzeleckim. Mielimy okazj strzela z wiatrwki do tarczy i tzw. ,,szczura'' , z uku oraz z dmuchawy.  Wycieczka bya bardzo ciekawa, pogoda dopisaa a my mio wsplnie spdzilimy czas.
  Aleksandra Wesoowska

 • PDFDrukujEmail
W kwietniu dziewczta gimnazjum wziy udzia w podrejonowym turnieju piki nonej. Rywalizoway z druynami Lniana i Laskowic zajmujc I miejsce. Dziki wygranej awansoway do zawodw powiatowych w wieciu zajmujc ostatecznie III miejsce.

Więcej

WITAJ MAJ-3 MAJ!

 • PDFDrukujEmail

4 maja 2017 r. z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w Gminnym Orodku Kultury w Osiu, uczniowie naszj szkoy obejrzeli przedstawienie pt. ,,Powrt posa", zrealizowane na podstawie komedii Juliana Ursyna Niemcewicza. Inscenizacj przygotowali uczniowie z klas II i III, pod czujnym okiem Pa: Wiesawy Herder i Bogumiy Karpus. W przedstawieniu udzia wzili: Oliwia Koodziejczak, Joanna Kater, Oliwia Kwidziska, Emil Grualski, Weronika Ratajczak, Miosz Wsikowski, Dominik Cyrczak, Micha Manikowski, Judyta Nawrocka, Krzysztof Joppek, Karolina Zieliska, Zuzanna Zomkowska.
B. Karpus

?Matematycy z 3C?

 • PDFDrukujEmail

7 kwietnia szecioro uczniw klas trzecich naszego Gimnazjum wzio udzia w XVI Konkursie Matematycznym organizowanym przez I Liceum Oglnoksztacce im. Floriana Ceynowy w wieciu. Dwch z nich zdobyo wyrnienia: Emil Grualski i Artur Malinowski, obaj z klasy 3C. 24 kwietnia o godzinie 10.50 w auli Liceum wrczono im dyplomy i nagrody ksikowe. Serdecznie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw!

Joanna Kowalonek


I Edycja Profilaktycznego Konkursu Plastycznego ?Papierosy, Alkohol, Narkotyki ? JESTEM PRZECIW!?

 • PDFDrukujEmail

W konkursie plastycznym brali udzia uczniowie klas VI SP i I, II, III gimnazjum. Zadaniem uczniw byo przygotowanie tematycznej gazetki ciennej oraz plakatu profilaktycznego: klasy VI o tematyce antynikotynowej, klasy I o tematyce antyalkoholowej, a klasy II i III- antynarkotykowej. Wszystkie klasy przystpiy do konkursu, przygotoway interesujce gazetki oraz plakaty. Kada klasa dostarczya komisji jeden plakat, byy te plakaty w konkursie indywidualnym.

Więcej

BORY TUCHOLSKIE W OCZACH DZIECKA

 • PDFDrukujEmail

Dnia 7 kwietnia b.r. odbya si uroczysta gala podsumowujca XXVII ju edycj konkursu plastycznego pn. ,,Bory Tucholskie w oczach dziecka". Mamy zaszczyt poinformowa, e laureatami ww konkursu z naszej szkoy zostali: gimnazjum: Jakub Czarnowski, Oliwia Koodziejczak, Zuzanna Zomkowska, Tomasz Miszke, Adam Sprada; szkoa podstawowa: Mateusz Kawecki, Vesna Trzeciak, Julia Wrzos. Serdecznie gratulujemy!
MWB

 • PDFDrukujEmail

         TO JU OSTATNI ZESTAW ZADA ? CZAS NA ODDANIE ROZWIZA  MIJA 10 MAJA. PAMITAJ, E ABY PRZEJ DO DRUGIEGO, OSTATNIEGO ETAPU I  WALCZY O TYTU NAJLEPSZEGO MATEMATYKA GIMNAZJUM, MUSISZ UZYSKA PRZYNAJMNIEJ 60% WSZYSTKICH PUNKTW MOLIWYCH DO ZDOBYCIA ZA WSZYSTKIE ZESTAWY.


przejd do zadaWięcej

 • PDFDrukujEmail

Pod takim hasem (sowa Janusza Korczaka) dnia 30 marca odbya si kolejna ju, organizowana od 2005 roku Gieda Szk Pnadgimnazjalnych w Zespole Szk w Osiu. Uczniowie klas III gimnazjum mieli okazj zapozna si z ofert edukacyjn na rok szkolny 2017/2018. Na spotkanie w Gminnym Orodku Kultury przybyli przedstawiciele dwunastu szk ponadgimnazjalnych ze wiecia, Grubna, Tucholi, Skrcza, liwic i Grudzidza oraz dwch firm ze wiecia i Osia. Szkoy te bardzo chtnie wybieraj nasi uczniowie, a firmy chciayby przyj naszych absolwentw na praktyczn nauk zawodu. Spotkanie przygotowali pedagog Magorzata Dombrowska i doradca zawodowy Micha Dombrowski, ktry w gocinnych progach Gminnego Orodka Kultury cao poprowadzi. Dyrektor Zespou Szk w Osiu ? Aleksandra Kater uroczycie otworzya Gied i serdecznie podzikowaa przedstawicielom szk za to, e tak licznie przybyli na spotkanie z nasz modzie. Uczniowie zapoznali si z informacj o rekrutacji przybyych instytucji, ktrych przedstawiciele chwalili nasz modzie za kulturalne zachowanie. W sprawnym przebiegu prezentowania szk pomagali pracownicy GOK oraz cztery uczennice klasy I i II gimnazjum.

Więcej

KIERMASZ WIELKANOCNY

 • PDFDrukujEmail

Dzisiaj w naszej szkole oby si kolorowy kiermasz wielkanocny. Wszyscy chtni mogli kupi dekoracje witeczne na wielkanocny st. Naley zaznaczy, e wszyskie ozdoby wykonane byy wasnorcznie przez uczniw pod kierunkiem nauczycieli. Jutro kolejna odsona kiermaszu, wic serdecznie zapraszamy do zakupw. Kwota zebrana ze sprzeday przeznaczona zostanie na cele szkolne. Organizacj imprezy zaj si Samorzd Szkolny pod opiek Pa: Ludmiy Cyrczak oraz Elbiety Kurek. Dnia 5 i 6 kwietnia kiermasz odbdzie si rwnie w szkole w Jutrzence. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!
                                                        Samorzd uczniowski
MWB

 • PDFDrukujEmail

Dnia 14 marca 2017 roku uczniowie Gimnazjum w Zespole Szk w Osiu wraz z opiekunami wybrali si do Opery Nova w Bydgoszczy, gdzie obejrzeli spektakl pt. "Sen nocy letniej". By to balet zainspirowany utworem Williama Szekspira do muzyki Feliksa Mendelssohna-Bartholdy'ego. Karol Urbaski, inscenizator i choreograf, pody ladami Szekspira: zobaczylimy krlestwo elfw, wadajcego nim Oberona i wszdobylskiego, niebezpiecznego Puka, czapk z olimi uszami, mg zasnuwajc las oraz rzemielnikw przygotowujcych teatralne przedstawienie z okazji lubu Tezeusza z Hipolit. Orkiestr Opery Nova poprowadzi Jerzy Woosiuk. Wszyscy wrcilimy z umiechami na twarzach. Wyjazd by jak najbardziej udany.

Aleksandra Sondowska, kl. IIC


 • PDFDrukujEmail

Informacja dla uczniw, rodzicw, wychowawcw i nauczycieli!

 

       W zwizku z nasilajcymi si negatywnymi zjawiskami w Internecie, na portalach spoecznociowych oraz w grach komputerowych rnego typu prosi si wszystkich uytkownikw o rozsdek i rozwag w czasie korzystania z Internetu. Wane i mdre wskazwki  oraz  informacje zamieszczone poniej pomog w bezpiecznym korzystaniu z nowoczesnych mediw. 

 

 

MASZ PRAWO BY BEZPIECZNY W SIECI!

 

BD MDRY! NIE DAJ SOB MANIPULOWA!

ZATRZYMAJ CYBERPRZEMOC!

Zobacz materiay:

Zagroenia w internecie cz1

Zagroenia w internecie cz2

Zagroenia w internecie cz3

Zagroenia w internecie cz4

Przygotowaa pedagog Magorzata Dombrowska

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Narodowy Dzie Pamici ?onierzy Wykltych to polskie wito pastwowe obchodzone corocznie 1 marca, powicone pamici onierzy antykomunistycznego, niepodlegociowego podziemia. onierze Wyklci, mimo wysikw komunistycznej propagandy w Polsce, dzi s naszymi bohaterami, a Narodowy Dzie Pamici onierzy Wykltych to data szczeglna. Tego dnia, w naszym kraju, odbywaj si rnego rodzaju wydarzenia honorujce, skazywanych na zapomnienie, przedstawicieli ostatniego zbrojnego podziemia niepodlegociowego. Z tej okazji uczniowie naszej szkoy wzili udzia w konkursie historycznym, zorganizowanym z inicjatywy Pana Marka Manikowskiego, a przeprowadzonym przez historykw: Wiesaw Herder i Jacka Bocian. Rozstrzygnicie rywalizacji nastpi na uroczystej gali  4 marca 2017 r. w Gminnym Orodku Kultury w Osiu. Gimnazjalici obejrzeli rwnie film pt. ,,Inka? przybliajcy tematyk walki onierzy niezomnych o wolno  i niepodlego naszej ojczyzny.
MWB

 • PDFDrukujEmail

W rod, 18 stycznia br., w naszej szkole odbyy si zawody ? pfina powiatu dziewczt i chopcw w pice siatkowej szk gimnazjalnych. Do rywalizacji stany druyny z Lniana, Grdka i Osia. Na pocztku swoje mecze rozegray dziewczta, nastpnie rywalizowali chopcy. W obu kategoriach grupa z Lniana zaja pierwsze miejsce, na miejscu drugim turniej zakoczyli reprezentanci i reprezentantki naszej szkoy, a miejsce trzecie zajy druyny z Grdka. Gratulujemy wszystkim i cieszymy si z sukcesu naszych zawodnikw.
Elbieta Kurek


 • PDFDrukujEmail

        W koczcym si semestrze biecego roku szkolnego grupa uczniw naszego gimnazjum wzia udzia w Powiatowym Konkursie Filmowym organizowanym przez Komend Powiatow Policji w wieciu. Celem konkursu byo ?promowanie bezpiecznych postaw i zachowa nakierunkowanych na zapobieganie szeroko pojtemu zjawisku, jakim jest handel ludmi oraz demoralizacja modziey z tym zwizana?. Ludzie s wykorzystywani w rny sposb, midzy innymi do przymusowej pracy, ebrania, popeniania przestpstw, pobierania narzdw, niewolnictwa domowego oraz prostytucji (materiay na temat handlu ludmi znajduj si w zakadce Rodzice).

Zapraszamy do obejrzenia filmu!!!


Więcej

 • PDFDrukujEmail

W pitek, 06.01.2017r., klasa IC wybraa si wraz z wychowawczyni, Pani  Elbiet Kurek, na wycieczk krajoznawcz po regionie, ktrej ukoronowaniem miao by ognisko i pieczenie kiebasek. Pokonujc  tras, bylimy zaskoczeni, e w lesie jest tyle niegu. Krajobrazy zimowe na trasie byy bajeczne, dawno nie widzielimy takiej zimy. Podczas wyprawy wietnie si bawilimy, rzucalimy niekami, wozilimy si na sankach. Trasa nie bya bardzo duga, a i tak w poowie czulimy si, jakbymy mieli zaraz zdoby Biegun Pnocny. Na miejscu ?czekao? ju ognisko, wic  zaczlimy piec kiebaski, a nastpnie znowu poszlimy zjeda na sankach, bo przecie trzeba byo korzysta z piknej pogody. Droga do domu mina nam bardzo szybko, cho bylimy zmczeni i zmarznici. Dziki naszej Wychowawczyni bardzo si ze sob zylimy i mamy nadziej, e jeszcze nieraz wybierzemy si na tak superwycieczk.
Aniela Bettka, kl. IC


 • PDFDrukujEmail

Dnia 22 grudnia 2016 r. jury w skadzie: Mirosaw Nagrski, Aneta Kiepiska, Joanna Rajnik, Sebastian Konopacki, dokonao oceny prac w midzyszkolnym etapie, kolejnej ju odsony, konkursu plastycznego ,,Zapobiegamy poarom". W kategorii klasy IV-VI szkoy podstawowej II miejsce na rwni zdobyli: Magdalena Bocian i Karol Michaowski, III miejsce Martna Mczkowska. Wyrnienie zdobya Kornelia Deinowska. W kaegorii gimnazjum I miejsce zaj Jakub Czarnowski, II Oliwia Koodziejczak i III Julia Piekarska. Wyrnienia zdobyli: Zuzanna Zawadziska, Miosz Wsikowski i Karolina Zieliska. Serdecznie gratulujemy i yczymy powodzenia w kolejnych etapach konkursu.
MWB

 • PDFDrukujEmail

W tegorocznej edycji konkursu plastycznego pn. ,,Najpikniejsza karta witeczna 2016? udzia wziy 183 prace uczniw ze szkoy podstawowej i gimnazjum. Kartki stworzyy witeczn wystaw, ktr mona byo podziwia na szkolnym korytarzu. Uczniowie wykazali si du pomysowoci i inwencj twrcz. Tegoroczne nagrody zostay ufundowane dziki hojnoci naszych sponsorw, a s nimi: Piotr Jaga -Zakad Wielobranowy JAG-BET oraz Janusz Herder Dyrektor ds. Wytwarzania - ENEA WYTWARZANIE. Bardzo dzikujemy! Jury w skadzie: Magorzata Lisewska, Walentyna Ilczuk i Hanna Pawlik - Kiepiska postanowio nagrodzi nastpujcych uczestnikw konkrsu:

Więcej

Więcej artykułów…

Kontakt

Zespół Szkół w Osiu

ul. Szkolna 8

86-150 Osie

Tel: (52) 3329505

fax: (52) 3339362

Email: zsz@zszosie.pl

Sekretariat czynny: 700 - 1530

Licznik odwiedzin

Dziś71
Wczoraj330
Wizyt w tygodniu1028
W tym miesiącu7682
Razem372419

Jest 44 użytkowników online

Homestart