Szkoła Podstawowa 0-3

Szkoła Podstawowa 4-8

Oddziały gimnazjalne


Szkoła Podstawowa 4-8

 • PDFDrukujEmail

Dnia 30 maja 2017 r. nadszed dugo oczekiwany dzie, w ktorym nastpio uroczyste otwarcie nowodobudowanej czci szkoy. Znajduj si w niej nowe pracownie, toalety, sala do gimnastyki i silownia. Uroczysto zgromadzia wielu znamienitych goci: przedstawicieli wadz gminnych, powiatowych, dyrektorw szk oraz zaprzyjanionych instytucji, ktrzy wraz z modzie, nauczycielami i rodzicami uczestniczyli w tym wanym dla nas wszystkich wydarzeniu. Oficjalne uroczystoci odbyy si w Gminnym Orodku Kultury w Osiu, podczas ktrych dyrektor Aleksandra Kater wyrazia ogromn rado z otwarcia nowego obiektu dydaktycznego. Zoya serdeczne podzikowania tym, ktrzy przyczynili si do powstania nowej czci szkoy, wrczajc im symboliczne kwiaty. Modzie Zespou Szk zaprezentowaa si w przedstawieniu pt. ,,Skrzydeka" oraz w pokazie tanecznym grupy ,,Gwiazdeczki". Wszyscy zgromadzeni mieli okazj obejrze prezentacj komputerow przedstawiajc poszczeglne etapy powstawania budynku. Doniosym momentem uroczystoci bya ceremonia oficjalnego oddania do uytku budynku i przecicia wstgi. Ks. Konrad Baumgart powici nowe pomieszczenia szkolne, yczc, aby przyniosy szczcie i pomylno caej spoecznoci szkolnej. Zgromadzeni gocie udali si na zwiedzanie nowej czci szkoy. Przed nasz modzie stoj teraz liczne wyzwania. Pragniemy, aby uczya si wdzicznoci i odpowiedzialnoci oraz poszanowania mienia, ktre zostao jej powierzone, wierzc, e nauka w nowej szkole przyniesie wymiernie wysokie wyniki edukacyjne.
MWB

 • PDFDrukujEmail

20 maja 2017roku w Bydgoski Centrum Kultury odby si wojewdzki fina Turnieju Sowa pod nazw ?Sowo rdem inspiracji?. Trzecie miejsce w kategorii modziey gimnazjalnej zaja Oliwia Koodziejczak, uczennica kl. II A Gimnazjum w Zespole Szk w Osiu. Zaprezentowaa fragment prozy Bruna Ferrero pt. ?Bajka o mioci?. Warto wspomnie, e w finale znalazo si wielu wytrawnych recytatorw, ktrzy woyli sporo wysiku w przygotowanie repertuaru. Konkursy recytatorskie promuj kultur jzyka, ksztac umiejtno interpretowania rnych form literackich. Dowiadczenie zdobyte przez Oliwi w obcowaniu z literatur na pewno uwraliwi j na pikno jzyka. Oliwio, gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw!

Maria Kaczmarek


Teatr bez granic

 • PDFDrukujEmail

15 maja 2017 r. zesp teatralny Glob-us, wzi udzia w przegldzie teatrw dziecicych ,,Teatr bez granic", w Orodku Kultury Sportu i Rekreacji w wieciu. Uczniowie naszej szkoy wystpili w przedstawieniu ,,Skrzydeka". Modzi aktorzy zaprezentowali si doskonale i zdobyli nagrod, ktr jest udzia w kolejnym - wojewdzkim etapie konfrontacji teatralnych. Skad zespou aktorskiego wchodz: Magdalena Bocian, Wiktoria Dbrowska, Anna Deinowska, Pawe Jdryczka, Joanna Kater, Oliwia Kolodziejczak, Klaudia Krupa, Kamil Kuziemski, Cezary Nagrski, Aleksandra Komider. Opiekunem grupy jest Monika Wojnerowicz-Bocian

Skrzydlaci przyjaciele Kociewia

 • PDFDrukujEmail

Dnia 12 maja 2017 r. podczas XXI Gali Kociewskiej wrczono nagrody laureatom konkursu plastycznego, recytatorskiego i piosenki, ktry w tym roku przebiega pod hasem: ,,Skrzydlaci przyjaciele Kociewia". Swoje nagrody w kategorii malarstwo odebrao picioro uczniw naszego gimnazjum: Karolina Zieliska, Zuzanna Jakimowicz,Tomasz Miszke, Jakub Czarnowski i Nicol Warcho. Serdecznie gratulujemy! Opiekunem zespou bya Monika Wojnerowicz-Bocian.
MWB

 • PDFDrukujEmail

          W sobot 6 maja grupa gimnazjalistw (14 osb) wraz z opiekunami wybraa si na warsztaty filmowe do Gdyskiej Szkoy Filmowej w Centrum Filmowym w Gdyni. Wyjazd zorganizowano dla uczniw, ktrzy nakrcili profilaktyczny film ?Gimnazjalisto! Nie daj si sprzeda!? (w formie nagrody i docenienia ich pracy) oraz uczniw zainteresowanych t tematyk. Udzia w warsztatach by bezpatny, a podr sfinansowaa Komisja ds. Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych. Wycieczka bya kolejnym dowodem na to, e mona spdzi wolny czas w miej i wesoej atmosferze, a co najwaniejsze zdoby bardzo ciekaw i przydatn wiedz.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

W dniach od 27.02.2017 do 25.03.2017r. odby si konkurs na ,,Ozdob Wielkanocn" Konkurs zaadresowany by do uczniw klas IV-VI Szkoy Podstawowej w Osiu . W konkursie brao udzia 21 osb. Wpyno 35 ozdb wielkanocnych.

W dniu 29.03.2017 roku Jury dokonao oceny prac.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

W dniach od 27.02.2017 do 25.03.2017r. odby si konkurs na ,,Najpikniejsz palm" Konkurs zaadresowany by do uczniw klas IV-VI Szkoy Podstawowej w Osiu . W konkursie brao udzia 10 osb. Wpyno 18 prac.

W dniu 29.03.2017 roku Jury dokonao oceny prac.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

W marcu zosta zorganizowany VIII Oglnopolski Kociewski Konkurs na Pisank Wielkanocn. Wziy w nim udzia dzieci z rnych szk. Uczniowie naszej szkoy rwnie uczestniczyli w wyej wymienionym konkursie. Wrd wielu piknych, kolorowych pisanek zostaa wybrana i nagrodzona praca Martyny Manikowskiej- uczennicy kl.IVa , ktr wykonaa pod kierunkiem p. Ludmiy Cyrczak. Wrczenie nagrd nastpio 6 kwietnia 2017 roku w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdaskim.
               Martynie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw. Mamy rwnie nadziej, e za jej przykadem pjd inni uczniowie
i za rok wezm udzia w konkursie.

Ludmia Cyrczak

?Matematycy z 3C?

 • PDFDrukujEmail

7 kwietnia szecioro uczniw klas trzecich naszego Gimnazjum wzio udzia w XVI Konkursie Matematycznym organizowanym przez I Liceum Oglnoksztacce im. Floriana Ceynowy w wieciu. Dwch z nich zdobyo wyrnienia: Emil Grualski i Artur Malinowski, obaj z klasy 3C. 24 kwietnia o godzinie 10.50 w auli Liceum wrczono im dyplomy i nagrody ksikowe. Serdecznie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw!

Joanna Kowalonek


I Edycja Profilaktycznego Konkursu Plastycznego ?Papierosy, Alkohol, Narkotyki ? JESTEM PRZECIW!?

 • PDFDrukujEmail

W konkursie plastycznym brali udzia uczniowie klas VI SP i I, II, III gimnazjum. Zadaniem uczniw byo przygotowanie tematycznej gazetki ciennej oraz plakatu profilaktycznego: klasy VI o tematyce antynikotynowej, klasy I o tematyce antyalkoholowej, a klasy II i III- antynarkotykowej. Wszystkie klasy przystpiy do konkursu, przygotoway interesujce gazetki oraz plakaty. Kada klasa dostarczya komisji jeden plakat, byy te plakaty w konkursie indywidualnym.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Reprezentaci klas IV-VI wystpowali na deskach sali widowiskowej GOK-u w Osiu. Recytowali utwory poetw polskich i zagranicznych. Mali artyci reprezentowali wysoki poziom. Kady z nich pragn jak najlepiej przedstawi przygotowany przez siebie utwr. Jury wytypowao dwch uczniw, ktrzy bd reprezentowa nasz szko w wieciu w etapie rejonowym, ktry odbdzie si 9.05.br. Tymi modymi, utalentowanymi recytatorami s: Magdalena Bocian - ucz. kl. VIa i Mikoaj Melzer - ucz. kl. IVb. Wszystkim modym uczestnikom yczymy sukcesw. Brawo!
Magorzata Lisewska

BORY TUCHOLSKIE W OCZACH DZIECKA

 • PDFDrukujEmail

Dnia 7 kwietnia b.r. odbya si uroczysta gala podsumowujca XXVII ju edycj konkursu plastycznego pn. ,,Bory Tucholskie w oczach dziecka". Mamy zaszczyt poinformowa, e laureatami ww konkursu z naszej szkoy zostali: gimnazjum: Jakub Czarnowski, Oliwia Koodziejczak, Zuzanna Zomkowska, Tomasz Miszke, Adam Sprada; szkoa podstawowa: Mateusz Kawecki, Vesna Trzeciak, Julia Wrzos. Serdecznie gratulujemy!
MWB

 • PDFDrukujEmail

         TO JU OSTATNI ZESTAW ZADA ? CZAS NA ODDANIE ROZWIZA  MIJA 10 MAJA. PAMITAJ, E ABY PRZEJ DO DRUGIEGO, OSTATNIEGO ETAPU I  WALCZY O TYTU NAJLEPSZEGO MATEMATYKA GIMNAZJUM, MUSISZ UZYSKA PRZYNAJMNIEJ 60% WSZYSTKICH PUNKTW MOLIWYCH DO ZDOBYCIA ZA WSZYSTKIE ZESTAWY.


przejd do zadaWięcej

 • PDFDrukujEmail

Pod takim hasem (sowa Janusza Korczaka) dnia 30 marca odbya si kolejna ju, organizowana od 2005 roku Gieda Szk Pnadgimnazjalnych w Zespole Szk w Osiu. Uczniowie klas III gimnazjum mieli okazj zapozna si z ofert edukacyjn na rok szkolny 2017/2018. Na spotkanie w Gminnym Orodku Kultury przybyli przedstawiciele dwunastu szk ponadgimnazjalnych ze wiecia, Grubna, Tucholi, Skrcza, liwic i Grudzidza oraz dwch firm ze wiecia i Osia. Szkoy te bardzo chtnie wybieraj nasi uczniowie, a firmy chciayby przyj naszych absolwentw na praktyczn nauk zawodu. Spotkanie przygotowali pedagog Magorzata Dombrowska i doradca zawodowy Micha Dombrowski, ktry w gocinnych progach Gminnego Orodka Kultury cao poprowadzi. Dyrektor Zespou Szk w Osiu ? Aleksandra Kater uroczycie otworzya Gied i serdecznie podzikowaa przedstawicielom szk za to, e tak licznie przybyli na spotkanie z nasz modzie. Uczniowie zapoznali si z informacj o rekrutacji przybyych instytucji, ktrych przedstawiciele chwalili nasz modzie za kulturalne zachowanie. W sprawnym przebiegu prezentowania szk pomagali pracownicy GOK oraz cztery uczennice klasy I i II gimnazjum.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Dnia 31 marca 2017 r. w Przystani Wodnej w Nakle nad Noteci, odbya si uroczysta gala wrczania ngrd w kolejnym, wojewdzkim etapie konkursu plastycznego pn. ,,Zapobiegamy poarom". Magdalena Bocian, z klasy VI a, zaja II miejsce, a AgnieszkaOrlikowska, z oddziau przedszkolnego, odebraa nagrod za V miejsce. Wanym punktem uroczystoci by pokaz udzielania pierwszej pomocy, zorganizowany przez Ochotnicz Stra Poarn. Opiek nad laureatami sprawowaa Boena Gb-Hebda.
MWB

 • PDFDrukujEmail

24 marca 2017 r, uczniowie klas szstych udali si na wycieczk do Torunia. Miasto przywitao nas pikn wiosenn pogod.  Pierwszym punktem programu bya wizyta w teatrze Baj Pomorski, gdzie obejrzelimy spektakl pt. ,,Aya - znaczy mio". Maa bohaterka Aya,wraz ze swoj szmacian zabawk soniem Habibi zabraa nas w podr w zawiaty w poszukiwaniu rodzicw. Spektakl by opowieci o sile mioci, ktra moe odmieni wiat i pokona nawet wojn. Nastpnie zwiedzilimy Stare Miasto i udalimy si do Planetarium gdzie obserwowalimy niebo podczas dwch seansw filmowych. Po posiku udalimy sie w drog powrotn, peni niezapomnianych wrae. Opiekunowie wycieczki: Magorzata Lisewska, Monika Wojnerowicz-Bocian, Wojciech Kater.
MWB

 • PDFDrukujEmail

Informacja dla uczniw, rodzicw, wychowawcw i nauczycieli!

 

       W zwizku z nasilajcymi si negatywnymi zjawiskami w Internecie, na portalach spoecznociowych oraz w grach komputerowych rnego typu prosi si wszystkich uytkownikw o rozsdek i rozwag w czasie korzystania z Internetu. Wane i mdre wskazwki  oraz  informacje zamieszczone poniej pomog w bezpiecznym korzystaniu z nowoczesnych mediw. 

 

 

MASZ PRAWO BY BEZPIECZNY W SIECI!

 

BD MDRY! NIE DAJ SOB MANIPULOWA!

ZATRZYMAJ CYBERPRZEMOC!

Zobacz materiay:

Zagroenia w internecie cz1

Zagroenia w internecie cz2

Zagroenia w internecie cz3

Zagroenia w internecie cz4

Przygotowaa pedagog Magorzata Dombrowska

Więcej

 • PDFDrukujEmail

           W poniedziaek, 20 lutego 2017r. uczniowie klasy 4b przedstawiali ,,Kopciuszka??, czyli znan kademu od dziecistwa ba.  Byy pikne, kolorowe stroje do kadej z rl oraz samodzielnie wykonane rekwizyty. Dzieci, podzielone na sze zespow inscenizoway fragmenty z ycia baniowej postaci. Niektrzy odegrali swoje role w sposb tradycyjny. Nie zabrako take nowoczesnego wykonania: Kopciuszek w trampkach czy w stroju z XXI wieku. Modzi aktorzy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Widzowie czuli si prawie jak w teatrze.

Antonina Bocian                           

 • PDFDrukujEmail

        W koczcym si semestrze biecego roku szkolnego grupa uczniw naszego gimnazjum wzia udzia w Powiatowym Konkursie Filmowym organizowanym przez Komend Powiatow Policji w wieciu. Celem konkursu byo ?promowanie bezpiecznych postaw i zachowa nakierunkowanych na zapobieganie szeroko pojtemu zjawisku, jakim jest handel ludmi oraz demoralizacja modziey z tym zwizana?. Ludzie s wykorzystywani w rny sposb, midzy innymi do przymusowej pracy, ebrania, popeniania przestpstw, pobierania narzdw, niewolnictwa domowego oraz prostytucji (materiay na temat handlu ludmi znajduj si w zakadce Rodzice).

Zapraszamy do obejrzenia filmu!!!


Więcej

 • PDFDrukujEmail

Dnia 22 grudnia 2016 r. jury w skadzie: Mirosaw Nagrski, Aneta Kiepiska, Joanna Rajnik, Sebastian Konopacki, dokonao oceny prac w midzyszkolnym etapie, kolejnej ju odsony, konkursu plastycznego ,,Zapobiegamy poarom". W kategorii klasy IV-VI szkoy podstawowej II miejsce na rwni zdobyli: Magdalena Bocian i Karol Michaowski, III miejsce Martna Mczkowska. Wyrnienie zdobya Kornelia Deinowska. W kaegorii gimnazjum I miejsce zaj Jakub Czarnowski, II Oliwia Koodziejczak i III Julia Piekarska. Wyrnienia zdobyli: Zuzanna Zawadziska, Miosz Wsikowski i Karolina Zieliska. Serdecznie gratulujemy i yczymy powodzenia w kolejnych etapach konkursu.
MWB

 • PDFDrukujEmail

W tegorocznej edycji konkursu plastycznego pn. ,,Najpikniejsza karta witeczna 2016? udzia wziy 183 prace uczniw ze szkoy podstawowej i gimnazjum. Kartki stworzyy witeczn wystaw, ktr mona byo podziwia na szkolnym korytarzu. Uczniowie wykazali si du pomysowoci i inwencj twrcz. Tegoroczne nagrody zostay ufundowane dziki hojnoci naszych sponsorw, a s nimi: Piotr Jaga -Zakad Wielobranowy JAG-BET oraz Janusz Herder Dyrektor ds. Wytwarzania - ENEA WYTWARZANIE. Bardzo dzikujemy! Jury w skadzie: Magorzata Lisewska, Walentyna Ilczuk i Hanna Pawlik - Kiepiska postanowio nagrodzi nastpujcych uczestnikw konkrsu:

Więcej

 • PDFDrukujEmail

We wtorek 20 grudnia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie ( Filia nr 3 ) miaa miejsce mia uroczysto wrczenia nagrd laureatom Midzyszkolnego konkursu regionalnego ?Moje miejsce na ziemi-moja miejscowo, mj region?, w ktrym uczestniczyli rwnie uczniowie naszego Zespou. Laureatem trzeciego miejsca w kategorii: opowiadanie zosta Jan Bocian, a wyrnienie w tej samej kategorii uzyskaa Anna Deinowska, oboje z kl. IC. Wyrnienie otrzyma te Mateusz Kawecki z kl. VI b za prac plastyczn. Gratulujemy nagrodzonym i yczymy dalszych sukcesw. Poniej publikujemy konkursowe prace literackie gimnazjalistw.
Beata Bucholc

Więcej

 • PDFDrukujEmail
15 grudnia 2016 r. w kociele w. Wojciecha w Starogardzie Gdaskim, odbyo si wrczenie nagrd w ,,XXV Kociewskim Konkursie Plastycznym na Najciekawsz Szopk Boonarodzeniow".Organizatorem konkursu jest Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury ,,Ognisko" w Starogardzie Gdaskim. Mio nam poinformoa, i ucze naszego gimnazjum- Jakub Czarnowski zdoby I miejsce w w/w konkursie. Opiekunem jest Pan Henryk Poroyski
MWB

 • PDFDrukujEmail

Oglnopolski konkurs plastyczny ?W harmonii z przyrod?, organizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy, z siedzib w Osiu, mia w tym roku ju swoj szst odson. Gwnym celem konkursu jest popularyzacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz zagadnie z zakresu ochrony przyrody. Jury konkursowe w skadzie osobowym: Monika Winiewska - przewodniczca, Anna Karpus, Lucjan Meller, Bartosz Adamczyk, Daniel Siewert, wyonio grup laureatw i wyrnionych. Niezmiernie mio nam poinformowa, e w kategorii szk podstawowych III miejsce zdobya Magdalena Bocian. W kategorii gimnazjalnej 3 miejsce ? Zuzanna Zomkowska, a wyrnienie zdoby: Emil Grualski. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
MWB

 • PDFDrukujEmail
Najblisze trzy dni upyn gimnazjalistom pod szyldem prbnego egzaminu gimnzjalnego. Jutro sprawdzana bdzie wiedza z jzyka polskiego oraz historii i wos, w rod-z matematyki i przedmiotw przyrodniczych, a w czwartek - z jzyka nowoytnego. Trzecioklasici przychodz do szkoy na godzin 8 30, w dniach egzaminw nie bd mieli lekcji.
Beata Bucholc

 • PDFDrukujEmail

Dnia 29.11.16 r. odbya si dyskoteka andrzejkowa, zorganizowana z inicjatywy samorzdu szkolnego i jego opiekuna - Pani Elbiety Kurek. Wzili w niej udzia uczniowie ?podstawwki? i gimnazjum. Zabawa trwaa od godziny 16:30 do 19:00. Na sali panowaa wspaniaa muzyka, do ktrej wszyscy wietnie si bawili.  DJ- Maciej zapewni nam take ciekawe konkursy, w ktrych chtnie bralimy udzia. Do samego koca towarzyszya nam cudowna atmosfera i jeszcze lepsza muzyka. Pragniemy serdecznie podzikowa Dyrekcji GOK Osie za udostpnienie sali oraz wszystkim opiekunom, ktrzy czuwali nad naszym bezpieczestwem. Do zobaczenia na nastpnej dyskotece!
Melania  Czarnowska, kl. III A


Kontakt

Zespół Szkół w Osiu

ul. Szkolna 8

86-150 Osie

Tel: (52) 3329505

fax: (52) 3339362

Email: zsz@zszosie.pl

Sekretariat czynny: 700 - 1530

Licznik odwiedzin

Dziś283
Wczoraj324
Wizyt w tygodniu2823
W tym miesiącu9307
Razem383320

Jest 56 użytkowników online

Homestart