Szkoła Podstawowa 0-3

Szkoła Podstawowa 4-8

Oddziały gimnazjalne


Szkoła Podstawowa 4-8

I Edycja Profilaktycznego Konkursu Plastycznego ?Papierosy, Alkohol, Narkotyki ? JESTEM PRZECIW!?

 • PDFDrukujEmail

W konkursie plastycznym brali udzia uczniowie klas VI SP i I, II, III gimnazjum. Zadaniem uczniw byo przygotowanie tematycznej gazetki ciennej oraz plakatu profilaktycznego: klasy VI o tematyce antynikotynowej, klasy I o tematyce antyalkoholowej, a klasy II i III- antynarkotykowej. Wszystkie klasy przystpiy do konkursu, przygotoway interesujce gazetki oraz plakaty. Kada klasa dostarczya komisji jeden plakat, byy te plakaty w konkursie indywidualnym.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Reprezentaci klas IV-VI wystpowali na deskach sali widowiskowej GOK-u w Osiu. Recytowali utwory poetw polskich i zagranicznych. Mali artyci reprezentowali wysoki poziom. Kady z nich pragn jak najlepiej przedstawi przygotowany przez siebie utwr. Jury wytypowao dwch uczniw, ktrzy bd reprezentowa nasz szko w wieciu w etapie rejonowym, ktry odbdzie si 9.05.br. Tymi modymi, utalentowanymi recytatorami s: Magdalena Bocian - ucz. kl. VIa i Mikoaj Melzer - ucz. kl. IVb. Wszystkim modym uczestnikom yczymy sukcesw. Brawo!
Magorzata Lisewska

BORY TUCHOLSKIE W OCZACH DZIECKA

 • PDFDrukujEmail

Dnia 7 kwietnia b.r. odbya si uroczysta gala podsumowujca XXVII ju edycj konkursu plastycznego pn. ,,Bory Tucholskie w oczach dziecka". Mamy zaszczyt poinformowa, e laureatami ww konkursu z naszej szkoy zostali: gimnazjum: Jakub Czarnowski, Oliwia Koodziejczak, Zuzanna Zomkowska, Tomasz Miszke, Adam Sprada; szkoa podstawowa: Mateusz Kawecki, Vesna Trzeciak, Julia Wrzos. Serdecznie gratulujemy!
MWB

 • PDFDrukujEmail

         TO JU OSTATNI ZESTAW ZADA ? CZAS NA ODDANIE ROZWIZA  MIJA 10 MAJA. PAMITAJ, E ABY PRZEJ DO DRUGIEGO, OSTATNIEGO ETAPU I  WALCZY O TYTU NAJLEPSZEGO MATEMATYKA GIMNAZJUM, MUSISZ UZYSKA PRZYNAJMNIEJ 60% WSZYSTKICH PUNKTW MOLIWYCH DO ZDOBYCIA ZA WSZYSTKIE ZESTAWY.


przejd do zadaWięcej

 • PDFDrukujEmail

Pod takim hasem (sowa Janusza Korczaka) dnia 30 marca odbya si kolejna ju, organizowana od 2005 roku Gieda Szk Pnadgimnazjalnych w Zespole Szk w Osiu. Uczniowie klas III gimnazjum mieli okazj zapozna si z ofert edukacyjn na rok szkolny 2017/2018. Na spotkanie w Gminnym Orodku Kultury przybyli przedstawiciele dwunastu szk ponadgimnazjalnych ze wiecia, Grubna, Tucholi, Skrcza, liwic i Grudzidza oraz dwch firm ze wiecia i Osia. Szkoy te bardzo chtnie wybieraj nasi uczniowie, a firmy chciayby przyj naszych absolwentw na praktyczn nauk zawodu. Spotkanie przygotowali pedagog Magorzata Dombrowska i doradca zawodowy Micha Dombrowski, ktry w gocinnych progach Gminnego Orodka Kultury cao poprowadzi. Dyrektor Zespou Szk w Osiu ? Aleksandra Kater uroczycie otworzya Gied i serdecznie podzikowaa przedstawicielom szk za to, e tak licznie przybyli na spotkanie z nasz modzie. Uczniowie zapoznali si z informacj o rekrutacji przybyych instytucji, ktrych przedstawiciele chwalili nasz modzie za kulturalne zachowanie. W sprawnym przebiegu prezentowania szk pomagali pracownicy GOK oraz cztery uczennice klasy I i II gimnazjum.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Dnia 31 marca 2017 r. w Przystani Wodnej w Nakle nad Noteci, odbya si uroczysta gala wrczania ngrd w kolejnym, wojewdzkim etapie konkursu plastycznego pn. ,,Zapobiegamy poarom". Magdalena Bocian, z klasy VI a, zaja II miejsce, a AgnieszkaOrlikowska, z oddziau przedszkolnego, odebraa nagrod za V miejsce. Wanym punktem uroczystoci by pokaz udzielania pierwszej pomocy, zorganizowany przez Ochotnicz Stra Poarn. Opiek nad laureatami sprawowaa Boena Gb-Hebda.
MWB

 • PDFDrukujEmail

24 marca 2017 r, uczniowie klas szstych udali si na wycieczk do Torunia. Miasto przywitao nas pikn wiosenn pogod.  Pierwszym punktem programu bya wizyta w teatrze Baj Pomorski, gdzie obejrzelimy spektakl pt. ,,Aya - znaczy mio". Maa bohaterka Aya,wraz ze swoj szmacian zabawk soniem Habibi zabraa nas w podr w zawiaty w poszukiwaniu rodzicw. Spektakl by opowieci o sile mioci, ktra moe odmieni wiat i pokona nawet wojn. Nastpnie zwiedzilimy Stare Miasto i udalimy si do Planetarium gdzie obserwowalimy niebo podczas dwch seansw filmowych. Po posiku udalimy sie w drog powrotn, peni niezapomnianych wrae. Opiekunowie wycieczki: Magorzata Lisewska, Monika Wojnerowicz-Bocian, Wojciech Kater.
MWB

 • PDFDrukujEmail

Informacja dla uczniw, rodzicw, wychowawcw i nauczycieli!

 

       W zwizku z nasilajcymi si negatywnymi zjawiskami w Internecie, na portalach spoecznociowych oraz w grach komputerowych rnego typu prosi si wszystkich uytkownikw o rozsdek i rozwag w czasie korzystania z Internetu. Wane i mdre wskazwki  oraz  informacje zamieszczone poniej pomog w bezpiecznym korzystaniu z nowoczesnych mediw. 

 

 

MASZ PRAWO BY BEZPIECZNY W SIECI!

 

BD MDRY! NIE DAJ SOB MANIPULOWA!

ZATRZYMAJ CYBERPRZEMOC!

Zobacz materiay:

Zagroenia w internecie cz1

Zagroenia w internecie cz2

Zagroenia w internecie cz3

Zagroenia w internecie cz4

Przygotowaa pedagog Magorzata Dombrowska

Więcej

 • PDFDrukujEmail

           W poniedziaek, 20 lutego 2017r. uczniowie klasy 4b przedstawiali ,,Kopciuszka??, czyli znan kademu od dziecistwa ba.  Byy pikne, kolorowe stroje do kadej z rl oraz samodzielnie wykonane rekwizyty. Dzieci, podzielone na sze zespow inscenizoway fragmenty z ycia baniowej postaci. Niektrzy odegrali swoje role w sposb tradycyjny. Nie zabrako take nowoczesnego wykonania: Kopciuszek w trampkach czy w stroju z XXI wieku. Modzi aktorzy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Widzowie czuli si prawie jak w teatrze.

Antonina Bocian                           

 • PDFDrukujEmail

        W koczcym si semestrze biecego roku szkolnego grupa uczniw naszego gimnazjum wzia udzia w Powiatowym Konkursie Filmowym organizowanym przez Komend Powiatow Policji w wieciu. Celem konkursu byo ?promowanie bezpiecznych postaw i zachowa nakierunkowanych na zapobieganie szeroko pojtemu zjawisku, jakim jest handel ludmi oraz demoralizacja modziey z tym zwizana?. Ludzie s wykorzystywani w rny sposb, midzy innymi do przymusowej pracy, ebrania, popeniania przestpstw, pobierania narzdw, niewolnictwa domowego oraz prostytucji (materiay na temat handlu ludmi znajduj si w zakadce Rodzice).

Zapraszamy do obejrzenia filmu!!!


Więcej

 • PDFDrukujEmail

Dnia 22 grudnia 2016 r. jury w skadzie: Mirosaw Nagrski, Aneta Kiepiska, Joanna Rajnik, Sebastian Konopacki, dokonao oceny prac w midzyszkolnym etapie, kolejnej ju odsony, konkursu plastycznego ,,Zapobiegamy poarom". W kategorii klasy IV-VI szkoy podstawowej II miejsce na rwni zdobyli: Magdalena Bocian i Karol Michaowski, III miejsce Martna Mczkowska. Wyrnienie zdobya Kornelia Deinowska. W kaegorii gimnazjum I miejsce zaj Jakub Czarnowski, II Oliwia Koodziejczak i III Julia Piekarska. Wyrnienia zdobyli: Zuzanna Zawadziska, Miosz Wsikowski i Karolina Zieliska. Serdecznie gratulujemy i yczymy powodzenia w kolejnych etapach konkursu.
MWB

 • PDFDrukujEmail

W tegorocznej edycji konkursu plastycznego pn. ,,Najpikniejsza karta witeczna 2016? udzia wziy 183 prace uczniw ze szkoy podstawowej i gimnazjum. Kartki stworzyy witeczn wystaw, ktr mona byo podziwia na szkolnym korytarzu. Uczniowie wykazali si du pomysowoci i inwencj twrcz. Tegoroczne nagrody zostay ufundowane dziki hojnoci naszych sponsorw, a s nimi: Piotr Jaga -Zakad Wielobranowy JAG-BET oraz Janusz Herder Dyrektor ds. Wytwarzania - ENEA WYTWARZANIE. Bardzo dzikujemy! Jury w skadzie: Magorzata Lisewska, Walentyna Ilczuk i Hanna Pawlik - Kiepiska postanowio nagrodzi nastpujcych uczestnikw konkrsu:

Więcej

 • PDFDrukujEmail

We wtorek 20 grudnia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie ( Filia nr 3 ) miaa miejsce mia uroczysto wrczenia nagrd laureatom Midzyszkolnego konkursu regionalnego ?Moje miejsce na ziemi-moja miejscowo, mj region?, w ktrym uczestniczyli rwnie uczniowie naszego Zespou. Laureatem trzeciego miejsca w kategorii: opowiadanie zosta Jan Bocian, a wyrnienie w tej samej kategorii uzyskaa Anna Deinowska, oboje z kl. IC. Wyrnienie otrzyma te Mateusz Kawecki z kl. VI b za prac plastyczn. Gratulujemy nagrodzonym i yczymy dalszych sukcesw. Poniej publikujemy konkursowe prace literackie gimnazjalistw.
Beata Bucholc

Więcej

 • PDFDrukujEmail
15 grudnia 2016 r. w kociele w. Wojciecha w Starogardzie Gdaskim, odbyo si wrczenie nagrd w ,,XXV Kociewskim Konkursie Plastycznym na Najciekawsz Szopk Boonarodzeniow".Organizatorem konkursu jest Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury ,,Ognisko" w Starogardzie Gdaskim. Mio nam poinformoa, i ucze naszego gimnazjum- Jakub Czarnowski zdoby I miejsce w w/w konkursie. Opiekunem jest Pan Henryk Poroyski
MWB

 • PDFDrukujEmail

Oglnopolski konkurs plastyczny ?W harmonii z przyrod?, organizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy, z siedzib w Osiu, mia w tym roku ju swoj szst odson. Gwnym celem konkursu jest popularyzacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz zagadnie z zakresu ochrony przyrody. Jury konkursowe w skadzie osobowym: Monika Winiewska - przewodniczca, Anna Karpus, Lucjan Meller, Bartosz Adamczyk, Daniel Siewert, wyonio grup laureatw i wyrnionych. Niezmiernie mio nam poinformowa, e w kategorii szk podstawowych III miejsce zdobya Magdalena Bocian. W kategorii gimnazjalnej 3 miejsce ? Zuzanna Zomkowska, a wyrnienie zdoby: Emil Grualski. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
MWB

 • PDFDrukujEmail
Najblisze trzy dni upyn gimnazjalistom pod szyldem prbnego egzaminu gimnzjalnego. Jutro sprawdzana bdzie wiedza z jzyka polskiego oraz historii i wos, w rod-z matematyki i przedmiotw przyrodniczych, a w czwartek - z jzyka nowoytnego. Trzecioklasici przychodz do szkoy na godzin 8 30, w dniach egzaminw nie bd mieli lekcji.
Beata Bucholc

 • PDFDrukujEmail

Dnia 29.11.16 r. odbya si dyskoteka andrzejkowa, zorganizowana z inicjatywy samorzdu szkolnego i jego opiekuna - Pani Elbiety Kurek. Wzili w niej udzia uczniowie ?podstawwki? i gimnazjum. Zabawa trwaa od godziny 16:30 do 19:00. Na sali panowaa wspaniaa muzyka, do ktrej wszyscy wietnie si bawili.  DJ- Maciej zapewni nam take ciekawe konkursy, w ktrych chtnie bralimy udzia. Do samego koca towarzyszya nam cudowna atmosfera i jeszcze lepsza muzyka. Pragniemy serdecznie podzikowa Dyrekcji GOK Osie za udostpnienie sali oraz wszystkim opiekunom, ktrzy czuwali nad naszym bezpieczestwem. Do zobaczenia na nastpnej dyskotece!
Melania  Czarnowska, kl. III A


 • PDFDrukujEmail

W listopadzie 2016 r. w naszej szkole rozpocza si akcja ?Gimnazjalici czytaj modszym uczniom?. Ma ona na celu promocj literatury i czytelnictwa wrd uczniw. Gimnazjalistki: Julia Piekarska i Melania Czarnowska ze ?Szkolnego Koa Przyjaci Ksiki? przeczytay czwartoklasistom fragment lektury Jana Brzechwy ?Akademia pana Kleksa?. Dzieci suchay z zainteresowaniem czytanych opowieci szpaka Mateusza, a potem bezbdnie odpowiaday na pytania dotyczce tekstu. Na mionikw tej ksiki w szkolnej bibliotece czekaj kolejne czci trylogii: ?Podre pana Kleksa? i ?Tryumf pana Kleksa?.

J R

 

 • PDFDrukujEmail

W dniu 7 listopada 2016 r. w Sali Konferencyjnej Kujawsko - Pomorskiego Urzdu Wojewdzkiego w Bydgoszczy, odbyo si uroczyste wrczenie nagrd i wyrnie w konkursie plastycznym  pn. ,,Krajobrazy wojewdztwa kujawsko-pomorskiego''. Wyniki konkursu ogoszone zostay w czerwcu biecego roku, natomiast uroczysta gala miaa miejsce wanie dzisiaj. Swoje nagrody odebrali uczniowie naszej szkoy, zwycizcy konkursu:  absolwent Szymon Bocian, Artur Malinowski, Oliwia Koodziejczak oraz autorki prac wyrnionych: Emilia Winiewska i nasze absolwentki Magorzata Derengowska i Beata Karwasz. Oprcz cennych nagrd laureaci ciesz si rwnie z faktu, e ich prace zdobi strony kalendarza Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na rok 2017. Gratulujemy!
MWB

Najlepszy matematyk w gimnazjum

 • PDFDrukujEmail

Zblia si termin oddawania prac konkursowych.

 • PDFDrukujEmail

Dnia 29.10.2016 uczniowie klasy IC  wraz z wychowawczyni postanowili zorganizowa gr terenow. Jej trasa prowadzia lenymi  ciekami a do Grzybka. Na uczestnikw czekay liczne zadania do wykonania, sprawdzajce midzy  innymi ich spryt, zwinno i celno. Jednym z zada byo strzelanie z dmuchawy, innym - z wiatrwki  do ?szczura?, naleao rwnie  odczyta zaszyfrowane informacje. Wszyscy poradzili sobie wietnie. Pogoda dopisaa, spdzilimy aktywnie i wesoo sobotnie przedpoudnie.

Elbieta Kurek


 • PDFDrukujEmail

W biecym roku nasza szkoa zgosia druyn do turnieju piki nonej ?Z podwrka na stadion?, organizowanego przez firm Tymbark. Dziewiciu chopcw ze szkoy podstawowej od wrzenia uczszczao na treningi przygotowujce do rozgrywek. W rod 26.10.2016 w Serocku odby si pierwszy etap turnieju, naszymi rywalami byy druyny z Niewiecina, Serocka i wiekatowa. Nasza ekipa okazaa si najlepsza i awansowaa do finau powiatowego. W miniony pitek 28.10.2016 udalimy si do Pruszcza, tam zmierzylimy si z rywalami z Nowego, niestety, przegralimy ten mecz, ale z druyn z Pruszcza zremisowalimy. Zakoczylimy fina, zajmujc trzecie miejsce w powiecie ? uwaamy to za duy sukces. Skad druyny: Bartosz Nawrocki, Szymon Sondowski, Remigiusz Cyrczak, Tomasz Piekarski, Tomasz Konieczka, Marcin Szefler, Gracjan Warcho, Dominik Gzella, Patryk Pawlak. Gratulujemy chopcom!!!

Elbieta Kurek


 • PDFDrukujEmail

25 padziernika 2016 roku w Zespole Szk w Osiu odbya si impreza z okazji ?Otrzsin? klas pierwszych, ktrej organizatorami byli uczniowie klas drugich wraz z wychowawcami. Motyw przewodni zosta zaczerpnity z jednej z ulubionych bajek dziecistwa i w takiej konwencji przygotowano poszczeglne konkurencje. Na pocztek prowadzce zaprosiy klasy pierwsze i powitay Pani Dyrektor. Po tym wstpie rozpoczy si pierwsze konkurencje. Byo ich jedenacie, midzy innymi quiz, napisanie poematu, namalowanie portretu, ubicie piany z jajek, hula - hop. Po przeprowadzeniu rozgrywek przyszed czas na podsumowanie wynikw. Pierwsze miejsce zaja klasa IA, drugie -IC , a trzecie klasa IB. Na kocu pierwszoklasici przystpili do ?smerfnego? lubowania. Podsumowujc, wszyscy bardzo dobrze si bawili i na pewno bd mie mie wspomnienia.

Zuzanna Jakimowicz, kl. IIB


Wycieczka do grodu Kopernika

 • PDFDrukujEmail
W poniedziaek, 17 padziernika br., odbya si  wycieczka  uczniw klas IV i V do Torunia. W planie by spektakl w Teatrze Baj Pomorski pt."Ba o dzielnym Radomirze", spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasw Pastwowych oraz spacer po urokliwej toruskiej Starwce. Z sentymentem wspominamy gocinno Lenikw, dziki ktrym dzieci spdziy czas na ciekawych warsztatach z przyrody, poczonych z konkursami i grami dydaktycznymi. Na pamitk kady uczestnik dosta upominek, ktry bdzie przypomina te mie chwile. Dzikujemy!
Beata Bucholc

 • PDFDrukujEmail

W dniu 06.10.2016 r. na Orliku w Osiu, odby si podrejonowy turniej mini piki nonej chopcw Szk Podstawowych. W rozgrywkach udzia wziy nastpujce szkoy: SP Drzycim, SP Jeewo, SP Lniano, SP Osie. Druyna z Osia awansowaa do finau powiatowego, ktry odby si 12.10.2016 r. w wieciu. Naszymi rywalami byy druyny ze wiecia i wiekatowa. Ostatecznie nasi chopcy zajli III miejsce. Skad druyny: Adam Piekarski, Tomasz Piekarski, Dominik Gzella, Kamil Gzella, Gracjan Warcho, ukasz Kuzimski, Remigiusz Cyrczak, Jakub ytkowski, Adrian Otlewski, Szymon Sondowski.
H. Pawlik

Kontakt

Zespół Szkół w Osiu

ul. Szkolna 8

86-150 Osie

Tel: (52) 3329505

fax: (52) 3339362

Email: zsz@zszosie.pl

Sekretariat czynny: 700 - 1530

Licznik odwiedzin

Dziś0
Wczoraj358
Wizyt w tygodniu1508
W tym miesiącu6775
Razem341858

Jest 82 użytkowników online

Homestart