Szkoła Podstawowa 0-3

Szkoła Podstawowa 4-8

Oddziały gimnazjalne


Szkoła Podstawowa 4-8

Kangur matematyczny 2016

 • PDFDrukujEmail

Zgodnie z kilkuletni tradycj uczniowie Zespou Szk w Osiu mogli sprawdzi zdobyt wiedz matematyczn w jednoetapowym konkursie ?KANGUR MATEMATYCZNY?, ktry odby si 17 marca 2016 r.  o godz. 9.00. Jego  cel to popularyzacja matematyki wrd uczniw szk podstawowych, gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Mio nam poinformowa, e Aleksandra Chmarzyska,  uczennica klasy IIIC, uzyskaa tytu laureata w trzech kuratoryjnych konkursach przedmiotowych: z chemii, z jzyka angielskiego i jzyka niemieckiego. Uzyskany tytu gwarantuje na egzaminie gimnazjalnym z przedmiotw przyrodniczych i jzyka angielskiego 100% punktw, jak rwnie umoliwia wstp do kadej wybranej przez uczennic szkoy redniej.

                                                                                                                                                                                                     Grayna Bagniewska

?Oxford matematyczny 2016"

 • PDFDrukujEmail

          Na wczorajszym apelu uczniowie, ktrzy wyrnili si w konkursie ?Oxford matematyczny? otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez pani dyrektor Aleksandr Kater.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Dzisiejsze przedpoudnie byo szczeglnie mie dla gimnazjalistw nagrodzonych stypendium za osignicia naukowe, sportowe i artystyczne. Z rk Dyrektora Zespou Szk w Osiu nagrody odebrali: Joanna Kater (kl. IA), Oliwia  Koodziejczak (kl.IA), Aleksandra Sondowska (kl.IC), Bartosz Minder (kl.IC), Mateusz Betyna (kl.IC), Miosz Wsikowski (kl. IIA), Jakub Czarnowski (kl. II A), Karol Kaczmarek (kl. IIA), Julia Piekarska (kl.IIB), Karolina Zieliska(kl. II B), Angelika Durajewska (kl. IIC),Weronika Ratajczak (kl. IIC),Marek Pliszka (kl.IIC), Szymon Bocian (kl. III A), Klaudia Minder (kl. III A), Aleksandra Chmarzyska (kl. IIIC). Gratulujemy!

 • PDFDrukujEmail

        We wtorek 12 stycznia, w oskim GOK-u odby si fina wojewdzkiego konkursu ekologicznego ?BIO+ - biornorodni, biowiadomi, bioodpowiedzialni w wojewdztwie kujawsko - pomorskim".Celem projektu "BIO+ - biornorodni, biowiadomi, bioodpowiedzialni w wojewdztwie kujawsko - pomorskim" byo przekazanie w atrakcyjnej formie wiedzy nt. biornorodnoci i zagroe zwizanych z jej utrat a take zachcenie do postaw i wyborw w yciu codziennym, ktre mog spowalnia proces zanikania rnorodnoci biologicznej.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Konkurs plastyczny na plakat pn. ,,Dopalacze kradn ycie", zosta zorganizowany przez Komend Powiatow Policji oraz Urzd Miejski w wieciu. Propagowanie wiedzy na temat szkodliwoci dziaania dopalaczy oraz ksztatowane negatywnej postawy wobec ich zaywania, to jedne z gwnych zaoe tego konkursu. Udzia w nim wzio 18 gimnazjw z terenu caego powiatu, co wiadczy jak duym cieszy si zainteresowaniem. Mio nam poinformow, e plakat Jakuba Czarnowskiego z naszego gimnazjum zdoby wyrnienie w konkursie. Serdecznie gratulujemy.
MWB

 • PDFDrukujEmail

Oglnopolski konkurs plastyczny pn. ,,Zapobiegajmy poarom" ma na celu zainteresowanie dzieci, modziey i twrcw nieprofesjonalnych, ochron przeciwpoarow, tradycj i yciem straackich rodowisk. Pierwszy-gminny etap tego konkursu ju za nami. Jury dokonao oceny prac, ktre bd reprezentowa nasz szko na szczeblu powiatowym. W szkole podstawowej I miejsce: Marta Szwarc, II miejsce: Oskar Kozak, III miejsce: Magdalena Bocian. Wyrznienie zdobya: Anna Deinowska. W gimnazjum I miejsce: Szymon Bocian i Jakub Czarnowski, II miejsce: Karolina Zieliska i Miosz Wsikowski, II miejsce: Maciej Powiera i Aleksandra Chmarzyska. Wyrnienia: Tomasz Miszke i Zuzanna Chudecka. Zyczymy powodzenia na dalszych etapach konkursu!
MWB

 • PDFDrukujEmail

W tegorocznej, XI edycji konkursu plastycznego pn. ,,Najpikniejsza karta witeczna 2015? udzia wzio 150 prac uczniw ze szkoy podstawowej i gimnazjum. Kartki stworzyy witeczn wystaw, ktr mona byo podziwia na szkolnym korytarzu. Jak co roku uczniowie wykazali si du pomysowoci i inwencj twrcz. Jury w skadzie: Kamila pica-Gowacka, Wiesawa Herder i Beata Bucholc postanowio nagrodzi nastpujcych uczestnikw konkrsu:

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Dnia  15.12.2015 r. odby si konkurs czytelniczy dla uczniw kl. IV dotyczcy lektury ?Akademia Pana Kleksa?. Rywalizoway ze sob trzyosobowe druyny z klas IV, a pozostali uczniowie dopingowali swoim kolegom. Czwartoklasici zmierzyli si z 7 zadaniami konkursowymi o rnorodnym charakterze: odpowiadali na pytania o zrnicowanym stopniu trudnoci, rozpoznawali rekwizyty, przyporzdkowywali postacie do okrelonego fragmentu lektury, koczyli zdania oraz rozpoznawali kontynety. Kada z klas wykonaa wczeniej posta Pana Kleksa, ktra zostaa oceniona w czasie konkursu. Obie druyny wykazay si ogromn wiedz i prezentoway bardzo wyrwnany poziom. Zwyciya klasa IVa w skadzie: Martyna wicicka, Gracjan Warcho, Krystian Ktny uzyskujc 30 pkt., o 3 punkty mniej zdobyli uczniowie klasy IVB: Julia Arczyska, Oliwia Szymczak i Tomasz Piekarski. Posta Kleksa wykonali: Krystian Ktny (IVa) i  Julia Arczyska (IVb). Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ksikowe, a klasa pamitkowy dyplom. Nad prawidowym przebiegiem konkursu czuwao jury: p. Magorzata Dombrowska i ucz. kl. VI b Aniela Bettka. Organizatorami imprezy czytelniczej byy: Joanna Rajnik  i Magorzata Lisewska.

JR

 

 • PDFDrukujEmail
Jak co roku, jesieni, odbyy si szkolne eliminacje kuratoryjnych konkursw przedmiotowych, w ktrych wzili udzia rwnie przedstawiciele naszej szkoy. Do etapu rejonowego zakwalifikowali si nieliczni, wrd nich: Aleksandra Chmarzyska -kl.IIIC- z jzyka niemieckiego (przygotowanie: Anetta Piekarska),  z jzyka angielskiego (przygotowanie: Walentyna Ilczuk), z chemii (przygotowanie: Grayna Bagniewska), Marek Pliszka-kl.IIC-z jzyka angielskiego (przygotowanie: Walentyna Ilczuk) oraz Szymon Bocian-kl.IIIA- z historii (przygotowanie:Wiesawa Herder).Z przyjemnoci informujemy, e uczniowie ci bd reprezentowali szko w finale wojewdzkim. Przypominamy, e nagrod dla laureatw jest zwolnienienie z danej czci egzaminu gimnazjalnego oraz ocena celujca na wiadectwie. Gratulujemy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom!

 • PDFDrukujEmail
Oglnopolski konkurs plastyczny ?W harmonii z przyrod?, organizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy, z siedzib w Osiu, mia w tym roku ju swoj pit odson. Gwnym celem konkursu jest popularyzacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz zagadnie z zakresu ochrony przyrody. Jury konkursowe w skadzie osobowym: 1.Monika Winiewska - przewodniczcy, 2.Anna Karpus ?sekretarz , 3.Maria Siekierkowska ? czonek, 4.Dorota Piechowska ?czonek, 5.Marek Miesaa ? czonek, zakoczyo prace 2 grudnia b.r. i wyonio grup laureatw i wyrnionych. Niezmiernie mio nam poinformowa, e w kategorii szk podstawowych wyrnienie zdobya Anna Deinowska. W kategorii gimnazjalnej 3 miejsce ?Szymon Bocian, a wyrnienia zdobyy: Magorzata Derengowska, Roksana Buchholz, Patrycja Pawlik. Wzystkim serdecznie gratulujemy! MWB

Hotel Transylwania i kino Helios

 • PDFDrukujEmail

W dniu 6 listopada uczniowie klas pitych i szstej obejrzeli, w kinie Helios, w Grudzidzu film pt. ,,Hotel Transylwania 2". Ta zabawna komedia to kontynuacja przeboju z 2012 roku, opowiadajcego o hotelu prowadzonym przez hrabiego Drakul. W "Hotelu Transylwania 2" ponownie spotykamy potwory wszelkiej maci: hrabiego Drakul, Mavis, Mumi Murray, Niewidzialnego Czowieka i wielu innych. Sympatyczne monstra zostaj zmuszone do zamania pierwszej zasady Hotelu Transylwania: Unikaj ludzi! Staj z nimi oko w oko, cho tak bardzo si ich boj. Film bardzo si wszystkim podoba i wprowadzi uczestnikw seansu w doskonay nastrj. Organizatorem wyjazdu bya Monika Wojnerowicz-Bocian, opiek peniy panie: Magorzata Lisewska i Hanna Pawlik Kiepiska.

MWB

 • PDFDrukujEmail
Na przeomie padziernika i listopada br. gimnazjalici uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych poruszajcych problematyk szkodliwoci narkotykw, "dopalaczy" i samouszkodze, realizowanych przez psychologa "Centrum Medicus"-Jacka Wiadernego. W ramach godzin wychowawczych kada klasa odbya po dwa spotkania.

 • PDFDrukujEmail

Tegoroczne ?Otrzsiny? odbyy si pod hasem: ''stra poarna''. W pitek 23 padziernika 2015 pierwszoklasici zmagali si w rozmaitych konkurencjach, takich jak: zaprezentowanie wasnorcznie zrobionego stroju straackiego oraz filmiku, ktrego motywem przewodnim bya praca straaka czy wczeniej przygotowanej choreografii tanecznej. Najwicej jednak byo zada sprawnociowych, poniewa dobry straak musi by wysportowany. Kad konkurencj oceniao sprawiedliwe jury, w ktrego skad wchodzili nauczyciele i uczniowie. Wspaniali prowadzcy i "opiekunowie" poszczeglnych klas zapewnili dobr zabaw. Walka bya naprawd zacita i wyrwnana. Ostatecznie najwicej punktw zdobya klasa 1B. Drugie miejsce zaja klasa 1A, a trzecie- klasa 1C. Rnica punktowa bya naprawd niewielka. Wszyscy bardzo dobrze si spisali. Witamy w gronie gimnazjalistw!

Judyta Nawrocka, kl. II B


 • PDFDrukujEmail

Po eliminacjach gminnych i podrejonowych przyszed czas na Igrzyska Modziey Szkolnej Powiatu wieckiego, ktre odbyy si 12.10.2015 r. w wieciu. W turnieju wziy udzia 4 najlepsze druyny z powiatu: wiecie, Osie, wiekatowo i Warlubie. Cho warunki byy trudne, ze wzgldu na przenikliwe zimno, chopakom udao si zosta Wicemistrzami Powiatu wieckiego. Serdecznie gratulujemy. Druyna chopcw: Adametz Oskar, Kwaniewski Klaudiusz, Werner Juliusz, Wrzos Norbert, Zamczaa Przemysaw, Frantalski Aleksander, Otlewski Adrian, Kozak Oskar, ytkowski Jakub, Warcho Gracjan.
HPK

 • PDFDrukujEmail

Dnia 06.10 2015 r. w Lnianie, odby si turniej mini piki nonej szk podstawowych: ,,Pikarskie pitki". Byly to zawody podrejonowe z udziaem Gospodarzy, druyn z Osia, Drzycimia i Laskowic. Na pierwszym miejscu uplasowaa sie druyna z naszej szkoy w skadzie: Oskar Adametz, Klaudiusz Kwaniewski, Juliusz Werner, Norbert Wrzos, Przemysaw Zamczaa, Aleksnder Frantalski, Adrian Otlewski, Oskar Kozak i Jakub ytkowski. Zesp naszych zawodnikw awansowa do finau powiatowego. Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.

 • PDFDrukujEmail
W dniu 23.09.2015 r. w Osiu, odbyy si Mistrzostwa Gminy w Indywidualnych Biegach Przeajowych. Gocilimy uczniw ze Szkoy Podstawowej we Wierzchach. Dziewczta i chopcy rywalizowali o awans do powiatu. Do zawodw powiatowych awansowao omiu zawodnikw i osiem zawodniczek. Mistrzostwa powiatu odbyy si w Grucznie 29.09.205 r., gdzie najwysze miejsca zajli: Klaudia Krupa-VIII i Oskar Adametz-X.
HPK

Więcej

Uczniowie Gimnazjum w II etapie konkursu Bio +.

 • PDFDrukujEmail

     Dziesicioosobowa grupa uczniw gimnazjum bierze udzia w II etapie wojewdzkiego konkursu przyrodniczego Bio + biornorodni, biowiadomi, bioodpowiedzialni. Zadanie konkursowe na tym etapie obejmuje m.in. inwentaryzacj wyznaczonego przez grup terenu, monitoring warunkw pogodowych i przygotowanie map. W tym etapie, uczestnicy wykorzystuj umiejtnoci zdobyte na warsztatach podczas I etapu. Dokonuj pomiarw i obserwacji w terenie, przy uyciu sprztu dostarczonego przez Organizatorw tj. stacji meteorologicznej, higrometru, fotopuapki, GPS i innych. Badanie biornorodnoci Wdeckiego Parku Krajobrazowego pozwala uczestnikom lepiej pozna najblisze otoczenie i doceni walory przyrodnicze okolicy.

Więcej

Wybory Rady Samorzadu Uczniowskiego

 • PDFDrukujEmail

    Dnia 29 wrzenia w gimnazjum przeprowadzono I tur wyborw Przewodniczcego i Zastpcy Przewodniczcego Rady Samorzdu Uczniowskiego Zespou Szk w Osiu. Na licie kandydatw znalazo si szecioro uczniw: Czarnowska Melania, Chudecka Zuzanna, Zikowska Magdalena, Wsikowski Miosz, Nawrocka Judyta, Zieliska Karolina. W gosowaniu wzio udzia 165 uczniw. Najwiksz liczb gosw zdobya Czarnowska Melania. Poniewa aden z kandydatw nie otrzyma wicej ni poowy gosw, zgodnie z Regulaminem Samorzdu Uczniowskiego w cigu trzech dni przeprowadzono II tur wyborw.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Poranne spotkanie w murach szkoy, zwizane z rozpoczciem nowego roku szkolnego,  stao si okazj do nagrodzenia tych uczniw, ktrzy w minionym okresie nauki uzyskali znaczce sukcesy. Pitnacioro gimnazjalistw odebrao dzi  z rk Wjta Gminy Osie Michaa Grabskiego oraz Dyrektor Zespou Szk w Osiu Aleksandry Kater stypendia za wysokie wyniki w nauce, sporcie oraz osignicia artystyczne. W gronie laureatw znaleli si: Miosz Wsikowski, Jan Cichocki, Pawe Jezierski, Jakub Czarnowski, Karolina Zieliska, Judyta Nawrocka, Julia Piekarska, Micha Manikowski, Marek Pliszka, Angelika Durajewska, Weronika Ratajczak, Pawe Jdryczka, Szymon Bocian, Oliwia Potocka, Aleksandra Chmarzyska. Zadowolone twarze nagrodzonych wiadczyy, e to uczciwie zarobione pienidze. Stypendystom  gratulujemy, a wszystkim uczniom yczymy wielu sukcesw w nowym 2015/2016 roku szkolnym!

 • PDFDrukujEmail

Dla ponad piciuset uczniw Zespou Szk w Osiu, podobnie jak w caej Polsce, dzisiaj zabrzmia ostatni w tym roku szkolnym dzwonek. Sowa podzikowa, gratulacje, yczenia, poegnanie zasuonego  pedagoga, Haliny Spychalskiej, ktra przechodzi na emerytur- to zasadnicze  elementy dzisiejszej uroczystoci. Punktem kulminacyjnym ?jak co roku- by wystp absolwentw Gimnazjum: koncert  z rockowym ?pazurem?, dowcipne skecze, a na koniec-rado i umiech przemieszane ze zami wzruszenia. Nie mniejsze emocje towarzyszyy uczniom  klas 0-III oraz IV-VI, ktrzy odebrali swoje wiadectwa nieco wczeniej ni gimnazjalici. Wszystkim yczymy sonecznych wakacji i do zobaczenia we wrzeniu!

Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015

 • PDFDrukujEmail

W przeddzie zakoczenia roku szkolnego 2014/2015 odbyy si w naszej szkole apele podsumowujce rok cikiej pracy. Uczniowie szkoy podstawowej i gimnazjum odebrali z rk Dyrektor altZespou Aleksandry Kater, nagrody za osignicia i sukcesy, ktre przyczyniy si do promowania dobrego imienia naszej szkoy. Wyrniajcy si sportowcy odebrali imiene puchary. Uczniowie otrzymali odznaki INO (Imprezy Na Orientacj) oraz nagrody za: czytelnictwo, sukcesy w konkursie ,,Kangur matematyczny", prac spoeczn na rzecz szkoy, prac samorzdzie uczniowskim, Szkolnym Kole Caritas. Wszystkim serdecznie gratulujemy i yczymy sukcesow w kolejnym roku szkolnym. W galerii zdj nagrodzeni uczniowie.
MWB

 • PDFDrukujEmail

12 maja 2015 r. klasy: IV a, IV b i Va odwiedziy rezydencj wielkich mistrzw zakonu krzyackiego. Wyjechalimy rano i w wesoej atmosferze dotarlimy pod redniowieczne bramy. Przez korytarze i komnaty zamczyska przeprowadzi nas elektroniczny przewodnik. Niestraszne nam byy mroczne, schody, wysokie progi i ciasne, tajemne przejcia! Wcisnlimy si wszdzie, wszystko obejrzelimy, a zachwytom nie byo koca. Widzielimy midzy innymi, jak pikna komnat zamieszkiwa mistrz krzyacki, obejrzelimy zamkowe kuchnie i refektarze, a nawet krzyackie toalety! Dowiedzielimy si o malborskim zamku wielu ciekawych rzeczy ? czy wiedzielicie na przykad, e twierdza malborska zbudowana jest z okoo czterdziestu milionw cegie?! Oczarowani piknem malborskiego zamku, wrcilimy do Osia. Organizatorem wycieczki bya Hanna Pawlik-Kiepiska, opiek sprawowali: Magorzata Lisewska, Monika Wojnerowicz-Bocian i Marek Bagiski.
MWB

 • PDFDrukujEmail

W pitek 29 maja br. na boisku Zespou Szk w Osiu odby si Midzygminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej, Poarniczej i Regionalnej. Jego organizatorami byy nastpujce instytucje: Zesp Szk w Osiu, Nadlenictwo Osie , Wdecki Park Krajobrazowy, Bractwo Czarnej Wody, OSP Osie i GOK Osie. Wrd zaproszonych goci znaleli si: Wjt Gminy Osie Micha Grabski, Nadleniczy Nadlenictwa Osie ? Marek Sobczak, Dyrektor WPK - Daniel Siewert, Komendant Ochrony Przeciwpoarowej Gminy Osie - Mirosaw Nagrski. Wspzawodniczyy gimnazja z Cekcyna, Nowego, Lniana i Osia. W tegorocznej edycji Konkursu zwyciya druyna z Osia, II miejsce zaja druyna z Lniana, III miejsce? z Nowego, a IV miejsce - z Cekcyna. Nagrody to sprzt turystyczny i przepikne albumy ksikowe.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

19. 05.2015 r. odby si konkurs jzykowy dla uczniw kl. VI ?Z polszczyzn za pan brat?. Szstoklasici musieli wykaza si umiejtnoci posugiwania si jzykiem i rozwiza 10 zada o zrnicowanej trudnoci. W konkursie wzio udzia 8 uczniw, laureatami s:

1. Oliwia Koodziejczak kl. VI a

2. Agata Turzyska VI b

Cezary Nagrski VI a

3. Joanna Kater VI a

Nagrody ksikowe zostay ufundowane przez dyrektora Zespou Szk w Osiu. Organizatorami konkursu i czonkami jury byy: Joanna Rajnik i Magorzata Lisewska. Podsumowanie konkursu nastpi na apelu szkolnym.

JR

 • PDFDrukujEmail

Spoeczno Zespou Szk w Osiu uczcia 224.rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja programem artystycznym przygotowanym pod kierunkiem Bogumiy Karpus oraz Katarzyny Bruniewskiej-Gierczak. Patriotyczny nastrj udzieli si wszystkim uczestnikom akademii, ktra odbya si w sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu.

Więcej artykułów…

Kontakt

Zespół Szkół w Osiu

ul. Szkolna 8

86-150 Osie

Tel: (52) 3329505

fax: (52) 3339362

Email: zsz@zszosie.pl

Sekretariat czynny: 700 - 1530

Licznik odwiedzin

Dziś0
Wczoraj358
Wizyt w tygodniu1508
W tym miesiącu6775
Razem341858

Jest 82 użytkowników online

Homestart