Szkoła Podstawowa 0-3

Szkoła Podstawowa 4-8

Oddziały gimnazjalne


Szkoła Podstawowa 4-8

 • PDFDrukujEmail

Dnia 5 kwietnia uczniowie klas III gimnazjum mieli okazj zapozna si z ofert edukacyjn na rok szkolny 2016/2017. Na spotkanie w Gminnym Orodku Kultury przybyli przedstawiciele siedmiu szk ponadgimnazjalnych ze wiecia, Grubna, Tucholi i Naka oraz trzech firm ze wiecia, liwic i Osia. Szkoy te bardzo chtnie wybieraj nasi uczniowie, a firmy chciayby przyj naszych absolwentw na praktyczn nauk zawodu. Spotkanie przygotowali pedagog Magorzata Dombrowska i doradca zawodowy Micha Dombrowski, ktry w gocinnych progach Gminnego Orodka Kultury cao poprowadzi. Uczniowie pod opiek wychowawcw zapoznali si z informacj o rekrutacji przybyych instytucji, ktrych przedstawiciele chwalili nasz modzie za kulturalne zachowanie. W sprawnym przebiegu prezentowania szk pomagali pracownicy GOK oraz cztery uczennice klas II gimnazjum.Wybr szkoy ponadgimnazjalnej i zawodu jest bardzo trudnym, zoonym procesem, dlatego uczniowie w cigu caego roku szkolnego spotykaj si indywidualnie z doradc zawodowym na terenie szkoy, co w duej mierze pomoe im wybra dalsz ciek edukacyjn zgodnie ze swoimi marzeniami, potrzebami, predyspozycjami. Ponadto poszczeglni zainteresowani uczniowie korzystaj z tzw. ?Drzwi otwartych szk?, stron internetowych, ulotek i informacji zamieszczanych na tablicy w holu naszej szkoy.
W dniach 18,19,20 kwietnia uczniowie klas III gimnazjum przystpi do Egzaminu Gimnazjalnego, ktry obejmuje zagadnienia z caej zdobytej wiedzy. Wyniki osignite na tym egzaminie bd wane w procesie rekrutacji do szk ponadgimnazjalnych i razem ze wiadectwem ukoczenia szkoy bd stanowiy warunek przyjcia do wymarzonej szkoy. Rekrutacja do wikszoci szk  rozpocznie si 23 maja i potrwa do 20 czerwca (skadanie poda). yczymy dobrych wynikw z egzaminu i mdrych wyborw szkoy i zawodu na przyszo!!!

Magorzata Dombrowska

 

 


 • PDFDrukujEmail

W dniu 12 kwietnia b.r. reprezentanci klas IV-VI wzili udzia w konkursie recytatorskim ,,Strofka", organizowanym przez Gminny Orodek Kultury w Osiu. Uczniowie piknie recytowali wiersze. Rywalizowali z dziemi ze szkoy w Wierzchach i z Brzezin. Modzi recytatorzy z Osia pokonali swoich konkurentw i bd reprezentowa nasz szko w powiecie. I miejsce zaja Aleksandra Komider z klasy IV b, II miejsce Magdalena Bocian z V b. Gratulujemy zwycizcom i yczymy dalszych sukcesw, a pokonanym wicej wiary w siebie i wygranej w przyszym roku.
Magorzata Lisewska

 • PDFDrukujEmail

W roku szkolnym 2015/2016  dwoje uczniw naszego Gimnazjum ? Aleksandra Chmarzyska (kl. 3 C) i Marek Pliszka (kl. 2 C) - znalazo si w cisym gronie  uczniw  biorcych udzia w finale Wojewdzkiego Konkursu  Jzyka Angielskiego. Z dum i radoci mamy przyjemno  ogosi, e uczennica  naszej  szkoy,  Aleksandra Chmarzyska z klasy 3C, uzyskaa  tytu  laureata  tego  konkursu w wojewdztwie kujawsko-pomorskim. Uczennica zostaje zwolniona z egzaminu gimnazjalnego z jzyka angielskiego i z obu czci otrzymuje wynik 100%. Serdecznie  gratulujemy  i  yczymy  dalszych  sukcesw!

             

                                                                                                                        Walentyna Ilczuk

XX GALA KOCIEWSKA

 • PDFDrukujEmail

W pitek , 8 kwietnia br. uczniowie gimnazjum uczestniczyli w uroczystej, jubileuszowej,  XX Gali Kociewskiej, podsumowujcej midzypowiatowy konkurs recytatorski, plastyczny i piosenki, pn. ,,Tajemnice Kociewskiej Stecki". Uroczysto otworzya Pani Maria Jankowiak, dyrektor Zespou Szk w Warlubiu, a nad sprawnym jej przebiegiem czuway panie: aneta Jaworska i Alina Nowicka. Zesp szkolny ?Melodie?, zaprezentowa w krtkim programie folklorystycznym ma ojczyzn ? Kociewie. W trakcie spotkania nagrodzono i wyrniono 63 uczniw. Uwieczeniem uroczystej Gali Kociewskiej by wsplny wernisa przy wystawie prac plastycznych. Wrd wielu znakomitych goci, ktrzy zaszczycili uroczysto swoj obecnoci, by midzy innymi Pan Robert Malinowski - prezydent miasta Grudzidza - brat patrona szkoy w Warlubiu-Bronisawa Malinowskiego. Nagrodzeni uczniowie naszej szkoy to: Mikoaj Baejewski, Szymon Bocian, Zuzanna Zomkowska. Wyrnienia zdobyli: Miosz Wsikowski i Aleksandra Chmarzyska. Gratulujemy!
MWB

 • PDFDrukujEmail

    Zapraszam wszystkich czytelnikw do wczenia si w akcj ?Podaruj ksik bibliotece?, ktrej celem jest wzbogacenie ksigozbioru o ciekawe pozycje ksikowe. Jeeli przeczytae ksiki, ktre warto poleci innym - przeka je do biblioteki szkolnej.

1.     Akcja trwa do 30.04. 2016 r.

2.     Do biblioteki szkolnej mona przekaza lektury, literatur pikn oraz  popularnonaukow.

3.     Ksiki powinny by w dobrym stanie, wydane po 2000 roku.

4.     Zanim podarujesz ksik bibliotece, zapytaj o zgod Rodzicw.

                                               

    Joanna Rajnik

 

Rewia na lodzie

 • PDFDrukujEmail

Dnia 31 marca i 1 kwietnia br. uczniowie klas drugich, pitych oraz szstych szkoy podstawowej, obejrzeli baniowe widowisko MOSKIEWSKIEJ REWII NA LODZIE, oparte na motywach bani autorstwa H. Ch. Andersena pt. ,,Krlowa niegu". altPrzedstawienie odbyo si w Miejskim Orodku Sportu i Rekreacji w Toruniu. Wszyscy byli pod wraeniem piknych strojw, gry wiata, a przede wszystkim umiejtnoci ywiarskich aktorw spektaklu. Nad uczestnikami wyjazdu czuway panie: Magorzata Lisewska, Hanna Pawlik-Kiepiska, Monika Wojnerowicz-Bocian, Radosawa Grabska, Elbieta Sosnowicz, Aleksandra Kater, Alina Bagiska, Joanna Rajnik.
MWB

 • PDFDrukujEmail

4 marca 2016 roku w V LO w Toruniu odby si etap wojewdzki konkursu przedmiotowego z historii. Finalist wyej wymienionego konkursu zosta ucze klasy IIIA naszego Gimnazjum- Szymon Bocian. Wykaza si On ogromn wiedz i umiejtnociami z zakresu historii od pradziejw do zakoczenia I wojny wiatowej. Serdecznie gratulujemy Szymonowi oraz Jego Rodzicom i yczymy dalszych sukcesw.

Wiesawa Herder

 • PDFDrukujEmail
          W pitek 18 marca reprezentacja naszej szkoy wzia udzia w etapie wojewdzkim konkursu przyrodniczego ?Poznajemy parki krajobrazowe Polski?. Konkurs odby si w neogotyckim paacu w Kobylnikach niedaleko Kruszwicy. Konkurs skada si z 25 pyta testowych oraz rozpoznawania rolin i zwierzt objtych ochron cis i czciow. W przerwie, kiedy komisja konkursowa sprawdzaa prace mia miejsce wystp profesjonalnego iluzjonisty. W wolnym czasie uczestnicy zwiedzili wntrza paacu. Po przerwie dyrektor Nadgoplaskiego Parku Krajobrazowego przedstawi wyniki konkursu. Druyna naszego gimnazjum w skadzie: Artur Malinowski kl. IIc, Marek Pliszka kl. IIc, Szymon Bocian kl. IIIa i Zuzanna Chudecka kl. IIIb zaja ostatecznie wysokie, II miejsce w wojewdztwie. Po ogoszeniu wynikw i obiedzie wszyscy w dobrym humorze i zadowoleni z nagrd wrcili do domu.

Rafa Kuzimski
 

 • PDFDrukujEmail

W tegorocznym , oglnopolskim konkursie plastycznym ,,Bory Tucholskie w Oczach Dziecka? udzia wzio okoo 900 prac a z 43 placwek. Uroczysta, XXVI ju gala konkursu, miaa miejsce 18 marca 2016 r. w Gminnym Orodku Kultury w Osiu . Wydarzenie to uwietni swoim wystpem zesp Malachit z OKSiR w wieciu, ktrego opiekunem i choreografem jest Monika Tom. Ksiki o tematyce ekologiczno- przyrodniczej, z rk zaproszonych goci, odebrao 124 laureatw konkursu. Nagrody odebrali rwnie uczniowie naszej szkoy: Aleksandra Renkiewicz, Szymon Bocian, Artur Malinowski, Pawe Jezierski, Patrycja Pawlik, Jakub Czarnowski, Emilia Winiewska, Micha Hinkelmann, Aleksandra Komider, Aleksandra Igliska, Aleksandra Hinkelmann, Rozalia Czuryo. Serdecznie gratulujemy!
MWB

Kangur matematyczny 2016

 • PDFDrukujEmail

Zgodnie z kilkuletni tradycj uczniowie Zespou Szk w Osiu mogli sprawdzi zdobyt wiedz matematyczn w jednoetapowym konkursie ?KANGUR MATEMATYCZNY?, ktry odby si 17 marca 2016 r.  o godz. 9.00. Jego  cel to popularyzacja matematyki wrd uczniw szk podstawowych, gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Mio nam poinformowa, e Aleksandra Chmarzyska,  uczennica klasy IIIC, uzyskaa tytu laureata w trzech kuratoryjnych konkursach przedmiotowych: z chemii, z jzyka angielskiego i jzyka niemieckiego. Uzyskany tytu gwarantuje na egzaminie gimnazjalnym z przedmiotw przyrodniczych i jzyka angielskiego 100% punktw, jak rwnie umoliwia wstp do kadej wybranej przez uczennic szkoy redniej.

                                                                                                                                                                                                     Grayna Bagniewska

?Oxford matematyczny 2016"

 • PDFDrukujEmail

          Na wczorajszym apelu uczniowie, ktrzy wyrnili si w konkursie ?Oxford matematyczny? otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez pani dyrektor Aleksandr Kater.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Dzisiejsze przedpoudnie byo szczeglnie mie dla gimnazjalistw nagrodzonych stypendium za osignicia naukowe, sportowe i artystyczne. Z rk Dyrektora Zespou Szk w Osiu nagrody odebrali: Joanna Kater (kl. IA), Oliwia  Koodziejczak (kl.IA), Aleksandra Sondowska (kl.IC), Bartosz Minder (kl.IC), Mateusz Betyna (kl.IC), Miosz Wsikowski (kl. IIA), Jakub Czarnowski (kl. II A), Karol Kaczmarek (kl. IIA), Julia Piekarska (kl.IIB), Karolina Zieliska(kl. II B), Angelika Durajewska (kl. IIC),Weronika Ratajczak (kl. IIC),Marek Pliszka (kl.IIC), Szymon Bocian (kl. III A), Klaudia Minder (kl. III A), Aleksandra Chmarzyska (kl. IIIC). Gratulujemy!

 • PDFDrukujEmail

        We wtorek 12 stycznia, w oskim GOK-u odby si fina wojewdzkiego konkursu ekologicznego ?BIO+ - biornorodni, biowiadomi, bioodpowiedzialni w wojewdztwie kujawsko - pomorskim".Celem projektu "BIO+ - biornorodni, biowiadomi, bioodpowiedzialni w wojewdztwie kujawsko - pomorskim" byo przekazanie w atrakcyjnej formie wiedzy nt. biornorodnoci i zagroe zwizanych z jej utrat a take zachcenie do postaw i wyborw w yciu codziennym, ktre mog spowalnia proces zanikania rnorodnoci biologicznej.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Konkurs plastyczny na plakat pn. ,,Dopalacze kradn ycie", zosta zorganizowany przez Komend Powiatow Policji oraz Urzd Miejski w wieciu. Propagowanie wiedzy na temat szkodliwoci dziaania dopalaczy oraz ksztatowane negatywnej postawy wobec ich zaywania, to jedne z gwnych zaoe tego konkursu. Udzia w nim wzio 18 gimnazjw z terenu caego powiatu, co wiadczy jak duym cieszy si zainteresowaniem. Mio nam poinformow, e plakat Jakuba Czarnowskiego z naszego gimnazjum zdoby wyrnienie w konkursie. Serdecznie gratulujemy.
MWB

 • PDFDrukujEmail

Oglnopolski konkurs plastyczny pn. ,,Zapobiegajmy poarom" ma na celu zainteresowanie dzieci, modziey i twrcw nieprofesjonalnych, ochron przeciwpoarow, tradycj i yciem straackich rodowisk. Pierwszy-gminny etap tego konkursu ju za nami. Jury dokonao oceny prac, ktre bd reprezentowa nasz szko na szczeblu powiatowym. W szkole podstawowej I miejsce: Marta Szwarc, II miejsce: Oskar Kozak, III miejsce: Magdalena Bocian. Wyrznienie zdobya: Anna Deinowska. W gimnazjum I miejsce: Szymon Bocian i Jakub Czarnowski, II miejsce: Karolina Zieliska i Miosz Wsikowski, II miejsce: Maciej Powiera i Aleksandra Chmarzyska. Wyrnienia: Tomasz Miszke i Zuzanna Chudecka. Zyczymy powodzenia na dalszych etapach konkursu!
MWB

 • PDFDrukujEmail

W tegorocznej, XI edycji konkursu plastycznego pn. ,,Najpikniejsza karta witeczna 2015? udzia wzio 150 prac uczniw ze szkoy podstawowej i gimnazjum. Kartki stworzyy witeczn wystaw, ktr mona byo podziwia na szkolnym korytarzu. Jak co roku uczniowie wykazali si du pomysowoci i inwencj twrcz. Jury w skadzie: Kamila pica-Gowacka, Wiesawa Herder i Beata Bucholc postanowio nagrodzi nastpujcych uczestnikw konkrsu:

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Dnia  15.12.2015 r. odby si konkurs czytelniczy dla uczniw kl. IV dotyczcy lektury ?Akademia Pana Kleksa?. Rywalizoway ze sob trzyosobowe druyny z klas IV, a pozostali uczniowie dopingowali swoim kolegom. Czwartoklasici zmierzyli si z 7 zadaniami konkursowymi o rnorodnym charakterze: odpowiadali na pytania o zrnicowanym stopniu trudnoci, rozpoznawali rekwizyty, przyporzdkowywali postacie do okrelonego fragmentu lektury, koczyli zdania oraz rozpoznawali kontynety. Kada z klas wykonaa wczeniej posta Pana Kleksa, ktra zostaa oceniona w czasie konkursu. Obie druyny wykazay si ogromn wiedz i prezentoway bardzo wyrwnany poziom. Zwyciya klasa IVa w skadzie: Martyna wicicka, Gracjan Warcho, Krystian Ktny uzyskujc 30 pkt., o 3 punkty mniej zdobyli uczniowie klasy IVB: Julia Arczyska, Oliwia Szymczak i Tomasz Piekarski. Posta Kleksa wykonali: Krystian Ktny (IVa) i  Julia Arczyska (IVb). Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ksikowe, a klasa pamitkowy dyplom. Nad prawidowym przebiegiem konkursu czuwao jury: p. Magorzata Dombrowska i ucz. kl. VI b Aniela Bettka. Organizatorami imprezy czytelniczej byy: Joanna Rajnik  i Magorzata Lisewska.

JR

 

 • PDFDrukujEmail
Jak co roku, jesieni, odbyy si szkolne eliminacje kuratoryjnych konkursw przedmiotowych, w ktrych wzili udzia rwnie przedstawiciele naszej szkoy. Do etapu rejonowego zakwalifikowali si nieliczni, wrd nich: Aleksandra Chmarzyska -kl.IIIC- z jzyka niemieckiego (przygotowanie: Anetta Piekarska),  z jzyka angielskiego (przygotowanie: Walentyna Ilczuk), z chemii (przygotowanie: Grayna Bagniewska), Marek Pliszka-kl.IIC-z jzyka angielskiego (przygotowanie: Walentyna Ilczuk) oraz Szymon Bocian-kl.IIIA- z historii (przygotowanie:Wiesawa Herder).Z przyjemnoci informujemy, e uczniowie ci bd reprezentowali szko w finale wojewdzkim. Przypominamy, e nagrod dla laureatw jest zwolnienienie z danej czci egzaminu gimnazjalnego oraz ocena celujca na wiadectwie. Gratulujemy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom!

 • PDFDrukujEmail
Oglnopolski konkurs plastyczny ?W harmonii z przyrod?, organizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy, z siedzib w Osiu, mia w tym roku ju swoj pit odson. Gwnym celem konkursu jest popularyzacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz zagadnie z zakresu ochrony przyrody. Jury konkursowe w skadzie osobowym: 1.Monika Winiewska - przewodniczcy, 2.Anna Karpus ?sekretarz , 3.Maria Siekierkowska ? czonek, 4.Dorota Piechowska ?czonek, 5.Marek Miesaa ? czonek, zakoczyo prace 2 grudnia b.r. i wyonio grup laureatw i wyrnionych. Niezmiernie mio nam poinformowa, e w kategorii szk podstawowych wyrnienie zdobya Anna Deinowska. W kategorii gimnazjalnej 3 miejsce ?Szymon Bocian, a wyrnienia zdobyy: Magorzata Derengowska, Roksana Buchholz, Patrycja Pawlik. Wzystkim serdecznie gratulujemy! MWB

Hotel Transylwania i kino Helios

 • PDFDrukujEmail

W dniu 6 listopada uczniowie klas pitych i szstej obejrzeli, w kinie Helios, w Grudzidzu film pt. ,,Hotel Transylwania 2". Ta zabawna komedia to kontynuacja przeboju z 2012 roku, opowiadajcego o hotelu prowadzonym przez hrabiego Drakul. W "Hotelu Transylwania 2" ponownie spotykamy potwory wszelkiej maci: hrabiego Drakul, Mavis, Mumi Murray, Niewidzialnego Czowieka i wielu innych. Sympatyczne monstra zostaj zmuszone do zamania pierwszej zasady Hotelu Transylwania: Unikaj ludzi! Staj z nimi oko w oko, cho tak bardzo si ich boj. Film bardzo si wszystkim podoba i wprowadzi uczestnikw seansu w doskonay nastrj. Organizatorem wyjazdu bya Monika Wojnerowicz-Bocian, opiek peniy panie: Magorzata Lisewska i Hanna Pawlik Kiepiska.

MWB

 • PDFDrukujEmail
Na przeomie padziernika i listopada br. gimnazjalici uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych poruszajcych problematyk szkodliwoci narkotykw, "dopalaczy" i samouszkodze, realizowanych przez psychologa "Centrum Medicus"-Jacka Wiadernego. W ramach godzin wychowawczych kada klasa odbya po dwa spotkania.

 • PDFDrukujEmail

Tegoroczne ?Otrzsiny? odbyy si pod hasem: ''stra poarna''. W pitek 23 padziernika 2015 pierwszoklasici zmagali si w rozmaitych konkurencjach, takich jak: zaprezentowanie wasnorcznie zrobionego stroju straackiego oraz filmiku, ktrego motywem przewodnim bya praca straaka czy wczeniej przygotowanej choreografii tanecznej. Najwicej jednak byo zada sprawnociowych, poniewa dobry straak musi by wysportowany. Kad konkurencj oceniao sprawiedliwe jury, w ktrego skad wchodzili nauczyciele i uczniowie. Wspaniali prowadzcy i "opiekunowie" poszczeglnych klas zapewnili dobr zabaw. Walka bya naprawd zacita i wyrwnana. Ostatecznie najwicej punktw zdobya klasa 1B. Drugie miejsce zaja klasa 1A, a trzecie- klasa 1C. Rnica punktowa bya naprawd niewielka. Wszyscy bardzo dobrze si spisali. Witamy w gronie gimnazjalistw!

Judyta Nawrocka, kl. II B


 • PDFDrukujEmail

Po eliminacjach gminnych i podrejonowych przyszed czas na Igrzyska Modziey Szkolnej Powiatu wieckiego, ktre odbyy si 12.10.2015 r. w wieciu. W turnieju wziy udzia 4 najlepsze druyny z powiatu: wiecie, Osie, wiekatowo i Warlubie. Cho warunki byy trudne, ze wzgldu na przenikliwe zimno, chopakom udao si zosta Wicemistrzami Powiatu wieckiego. Serdecznie gratulujemy. Druyna chopcw: Adametz Oskar, Kwaniewski Klaudiusz, Werner Juliusz, Wrzos Norbert, Zamczaa Przemysaw, Frantalski Aleksander, Otlewski Adrian, Kozak Oskar, ytkowski Jakub, Warcho Gracjan.
HPK

 • PDFDrukujEmail

Dnia 06.10 2015 r. w Lnianie, odby si turniej mini piki nonej szk podstawowych: ,,Pikarskie pitki". Byly to zawody podrejonowe z udziaem Gospodarzy, druyn z Osia, Drzycimia i Laskowic. Na pierwszym miejscu uplasowaa sie druyna z naszej szkoy w skadzie: Oskar Adametz, Klaudiusz Kwaniewski, Juliusz Werner, Norbert Wrzos, Przemysaw Zamczaa, Aleksnder Frantalski, Adrian Otlewski, Oskar Kozak i Jakub ytkowski. Zesp naszych zawodnikw awansowa do finau powiatowego. Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.

 • PDFDrukujEmail
W dniu 23.09.2015 r. w Osiu, odbyy si Mistrzostwa Gminy w Indywidualnych Biegach Przeajowych. Gocilimy uczniw ze Szkoy Podstawowej we Wierzchach. Dziewczta i chopcy rywalizowali o awans do powiatu. Do zawodw powiatowych awansowao omiu zawodnikw i osiem zawodniczek. Mistrzostwa powiatu odbyy si w Grucznie 29.09.205 r., gdzie najwysze miejsca zajli: Klaudia Krupa-VIII i Oskar Adametz-X.
HPK

Więcej

Kontakt

Zespół Szkół w Osiu

ul. Szkolna 8

86-150 Osie

Tel: (52) 3329505

fax: (52) 3339362

Email: zsz@zszosie.pl

Sekretariat czynny: 700 - 1530

Licznik odwiedzin

Dziś283
Wczoraj324
Wizyt w tygodniu2823
W tym miesiącu9307
Razem383320

Jest 57 użytkowników online

Homestart