Szkoła Podstawowa 0-3

Szkoła Podstawowa 4-8

Oddziały gimnazjalne


Szkoła Podstawowa 0-3

 • PDFDrukujEmail

         Bez wody nie byoby ycia na Ziemi, potrzebuj jej ludzie, zwierzta, roliny.  Jako o ni dba i co zrobi, by rzeki, jeziora i morza stay si czyste i pene ycia? Tak wiedz posiadaj ju uczniowie klasy IIb, ktrzy uczestniczyli w czwartek 25 maja 2017 r. w EKOCZYTANIU w Parku Dendrologicznym w Osiu. Panie bibliotekarki: Maria Siekierkowska z Biblioteki Publicznej i Joanna Rajnik z ZSZ w Osiu przeczytay ksik- ?Plusk!  Jak oszczdza wod.? A o bobrze i innych wodnych zwierztach naszych okolic barwnie opowiada pan Dawid Warzyski z Nadlenictwa Osie.To pierwsze spotkanie z  cyklu ?Woda, soce, powietrze las - bardzo kochamy Was?. Kolejne czytanie ju wkrtce.
JR

 


Podsumowanie Konkursu ,,Kartka Wielkanocna"

 • PDFDrukujEmail

W dniach 29.02.2017 - 25.03.2017r. odby si konkurs na ,,Kart Wielkanocn". Konkurs zaadresowany by do uczniw kl. ,,0" oraz I-III Szkoy Podstawowej w Osiu. Na konkurs wpyno 127 prac. Dnia 29.03.2017 roku Jury dokonao oceny prac.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Dzisiaj uczniowie klas trzecich wziy udzia w warsztatach dotyczcych zdrowego odywiania si i dbania o swoje zdrowie. Spotkanie poprowadziy Panie Monika Szmuc i Agnieszka Danielewicz wacicielki Instytutu ywienia i Rozwoju ELIGO
w Gdyni.

Pierwsza cz spotkania miaa charakter interaktywnej prelekcji, dotyczya :

? zasad prawidowego ywienia wrd dzieci

wprowadzanie atrakcyjnych form motywowania, w celu zmiany niekorzystnych zachowa ywieniowych,

? motywowania dzieci do zwikszania wasnej aktywnoci fizycznej,

? promowania okrelonych zasad ywieniowych, skutecznych w zapobieganiu nadwadze i otyoci,

? budowania waciwych relacji wrd dzieci.

Informacje zostay przekazane w niezwykle ciekawy, przystpny i interesujcy sposb. Druga cz polegaa na samodzielnym przygotowaniu zdrowej kanapki przez kadego ucznia. Produkty zostay przywiezione przez organizatorki. Kade dziecko miao swoje stanowisko pracy i komponowao swoj kanapk, ktr zjado z apetytem. Jako deser zosta przygotowany sok ze wieych owocw i warzyw. Niektre dzieci po raz pierwszy sprboway ananasa czy szpinaku. Na pamitk spotkania kady uczestnik otrzyma kolorow piramid ywienia, owek i kubek termiczny.

R.G.


 • PDFDrukujEmail
Uczniowie klasy 3c wraz z wychowawczyni Pani Elbiet Sosnowicz zabrali pozostaych kolegw klas 0-3 w podr po Europie. Podczas programu poznalimy znane postaci  charakterystyczne dla danego kraju. Z Niemiec  zobaczylimy Czerwonego Kapturka, z Belgii Smerfetk, z Danii Dziewczynk z zapakami, z Woch Pinokio, z Grecji Nerona. Towarzyszyy temu tace, piosenki piewane po polsku,wosku i angielsku. Usyszelimy wiele wiadomoci o Unii Europejskiej. Sowem byo radonie i kolorowo.
Spotkanie w sali Gok byo te okazj na podsumowanie konkursu plastycznego na Moj wymarzon podr, ktrego organizatorem bya pani Katarzyna Gierczak. Laureaci najpopoularniejszych prac (gosowano na nie internetowo), otrzymali nagrody. Wielk niespodziank bya te prezentacja filmikw animowanych stworzonych przez uczniw uczszczajcych do wietlicy szkolnej.

 • PDFDrukujEmail
Uczniowie klas trzecich naszej szkoy przystpili dzisiaj do swojego pierwszego egzaminu , biorc udzia w Oglnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty 2017. Pierwszy test by z jzyka polskiego i trwa 45 minut. Po przeczytaniu tekstu ?Ferdynand szuka parasolnika? naleao wykona 12 zada a nastpnie napisa w kilku zdaniach cig dalszy niezwykej historii. W czci matematycznej uczniowie mieli do obliczenia 14 zada, za w czci przyrodniczej odpowiadali na 5 pyta na podstawie przeczytanego tekstu. Teraz oczekujemy wynikw, yczc wszystkim uczniom uzyskania wysokich klasyfikacji.

 • PDFDrukujEmail

 

  We wtorek 11.04.217 r. szeciolatkowie wzili udzia w zabawach zwizanych z Wielkanoc. Dzieci pomogy zajczkowi wybra z wielkanocnego kosza penego ?witecznych ozdb? rekwizyty. Pani Joanna Rajnik oraz uczennice kl. II a gimnazjum Joanna Kater i Oliwia Koodziejczak przeczytay maluchom ksieczki z serii: ?Wielkanocne opowiastki?. Przedszkolacy rozwizywali zagadki, uczestniczyli w zabawie ruchowej, kolorowali witeczne obrazki. Dzieci poznay rwnie tradycje zwizane z malowaniem jajek, ?szukaniem zajczka? oraz ?lanym poniedziakiem?. To kolejne spotkanie z ksik w ramach akcji ?Gimnazjalici czytaj modszym uczniom?. Ostatnie zajcie czytelnicze dla dzieci picioletnich odbyo si 19.12.2016r. Uczennice klas trzecich: Julia Piekarska  i Melania Czarnowska czytay ksiki o tematyce boonarodzeniowej.

  JR

 


 • PDFDrukujEmail

 ?Czasami kogo lubi si zbyt mocno Prosiaczku. I to si nazywa Mio.

- A jeli pewnego dnia bd musia odej ? spyta Krzy ciskajc Misiow apk ? co wtedy?

- Nic wielkiego ? zapewni go Puchatek. ?Posiedz tu sobie i na Ciebie poczekam. Kiedy si kogo kocha to ten drugi kto nigdy nie znika?

Te sowa z ksiki  ?Kubu Puchatek? A.A. Milne wprowadziy uczniw naszej szkoy w nastrj dzisiejszego spotkania. Od momentu naszych narodzin towarzysz nam uczucia i  wyraanie emocji. Kady z nas czuje si mio kiedy usyszy pochwa ,komplement czy zostanie obdarowany umiechem. Z przesaniem abymy kadego dnia pamitali o uprzejmoci wobec siebie, uczniowie klasy 3 a z pomoc wychowawczyni Radosawy Grabskiej przygotowali program sowno ?muzyczny ?Mio w poezji i piosence czyli kochaj mnie?.


Kot ? bajkowy przyjaciel

 • PDFDrukujEmail

 wiatowy Dzie Kota ? to wito obchodzone 17 lutego. Ma one na celu podkrelenie znaczenia kotw w yciu czowieka, niesienie pomocy wolno yjcym i bezdomnym zwierztom, a take uwraliwienie ludzi na trudny koci los. W przeddzie tego wita dzieci z oddziaw przedszkolnych uczestniczyy w imprezie czytelniczej ?Kot ? bajkowy przyjaciel?. Przedszkolacy poznali przygody Kota w butach i Cukierka, ogldali ksiki dla dzieci oraz rozwizywali zagadki. Grupy rywalizoway w ?kocich konkursach?: piy mleczko przez somki, smakoway rne potrawy. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zabawie, ktra miaa form opowieci ruchowej: miauczay, robiy koci grzbiet, mruczay i chlipay mleczko, a najwiksz rado sprawi im taniec przy piosence ?Kotki dwa?. Kada grupa otrzymaa pamitkowy dyplom oraz cukierki. Imprez przygotoway Joanna Rajnik z biblioteki w Zespole Szk w Osiu oraz Maria Siekierkowska z Gminnej Biblioteki Publicznej. To ju byo kolejne zajcie popularyzujce czytelnictwo wrd dzieci naszej szkoy. Zachcamy wszystkich do opieki nad zwierztami, bo one s najlepszymi przyjacimi ludzi.

JR


 • PDFDrukujEmail

W dniach 16-27 stycznia 2017r. w Szkole Podstawowej w Osiu zostaa przeprowadzona zbirka na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierzt w Sulnwku.
Przeprowadzeniem caej akcji zaja si klasa II b pod opiek pani Anny Kowalonek. Uczniowie klasy II b przygotowali plakat oraz ulotki, ktre informoway o zbliajcej si zbirce. Mona byo znale na nich dokadne informacje na temat tego, czego potrzebuj zwierzta ze schroniska, gdzie naley przynosi rzeczy oraz do kiedy potrwa akcja. Plakat zosta zwieszony w gwnym korytarzu szkoy.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Dzisiaj odby si Bal karnawaowy dla uczniw naszej szkoy. Jako pierwsze bawiy si oddziay przedszkolne i zerowe, nastpnie uczniowie klas 1-3. Dla wszystkich dzieci jest to mia zabawa, kiedy przebieraj si za rne postaci. Na sali byo dzisiaj kolorowo, wesoo, radonie i gono. Wodzirejem by od lat zaprzyjaniony pan Andrzej Smeja. Byy muzyczne przeboje, tace, plsy i konkursy. Zabawa bya przednia. Tanecznym krokiem wszyscy uczniowie i nauczyciele udali si na oczekiwane ferie zimowe.
Tym samym yczymy wszystkim  odpoczynku, bezpiecznych zabaw na wieym powietrzu i wielu wrae.


 • PDFDrukujEmail

Celem konkursu byo propagowanie zwyczajw i obrzdw wigilijnych, wykazanie si umiejtnociami manualnymi i pomysowoci oraz rozwijanie wraliwoci plastycznej. Format karty mg by dowolny, albowiemzaoeniem organizatorw konkursu byo zachcenie uczniw do wymylenia rnorodnych, ciekawych i oryginalnych ksztatw i form kart boonarodzeniowych. Organizatorzy pozostawili rwnie uczestnikom konkursu wybr techniki i materiaw.

Więcej

Wigilie klasowe

 • PDFDrukujEmail

Dzisiaj, w ostatnim dniu nauki w tym roku kalendarzowym miay miejsce Wigilie klasowe. Najpierw jednak wszyscy udali si do GOK, gdzie obejrzeli Jaseka przygotowane przez uczniw klasy 2b pod kierownictwem pani Anny Kowalonek. Wystp by przeuroczy. Modzi aktorzy wcielili si w postacie aniow, bohaterw bajek ,a take Jzefa z Maryj. Wystpujcy usyszeli podzikowania od pani dyrektor i gromkie brawa od widzw. Nastpnie mia miejsce krtki apel gdzie panie J.Nagrska i L.Cyrczak wrczyy nagrody z konkursu na Kartk Boonarodzeniow. Po apelu odbyy si Wigilie w klasach gdzie towarzyszyo skadanie ycze, wsplny poczstunek i piewanie kold. Oczywicie kady znalaz pod choink prezent od Gwiazdora. Wszystkim udzieli si ju  witeczny nastrj.


 • PDFDrukujEmail

          6 grudnia - to niewtpliwie bardzo wana data w kalendarzu. Wiedz o tym najlepiej dzieci, poniewa to wanie tego dnia, od samego rana, wyczekuj w. Mikoaja. W oddziaach ?0? spotkanie mikoajkowe zaczo si o godz. 9.30. W magiczny nastrj wprowadzio dzieci przedstawienie kukiekowe pt: ?Spotkanie ze w. Mikoajem?. Aby spotka prawdziwego w. Mikoaja dzieci musiay speni trzy warunki: poprawnie rozwiza quiz mikoajkowy (aby tego dokona wystarczyo dokadnie sucha treci listu zostawionego przez w. Mikoaja w trakcie przedstawienia), rozwiza amigwk witeczn oraz odby podr do Laponii. Na szczcie wszystkie trzy warunki udao si speni i wtedy pozostao jedynie wymwi magiczne zaklcie aby pojawi si w. Mikoaj. Spotkanie byo niezwykle ekscytujce, poniewa dzieci miay okazj zapyta Mikoaja o nurtujce je zagadnienia np. ?Ile lat potrzeba aby zapuci tak dug, pikn brod?? czy ?Po czym mona pozna, e Mikoaj jest prawdziwy??. Pyta byo wiele ale na szczcie w. Mikoaj mia tyle czasu aby wyczerpujco odpowiedzie na wszystkie z nich. Po wywiadzie nadesza upragniona przez wszystkich chwila - rozdanie prezentw. Oczywicie najpierw dzieci musiay zasuy na podarunki piknym odpiewaniem witecznych piosenek.

Anna  Melzer

Andrzejki

 • PDFDrukujEmail

30 listopada 2016r. dzieci z  oddziaw przedszkolnych ? ?motylki? i ?wietliki? uczestniczyy w ?Spotkaniu Andrzejkowym?. Podczas zaj dzieci miay okazj pozna tradycj zwizan z andrzejkami oraz przenie si na jaki czas w wiat marze i fantazji. Pomoga w tym niewtpliwie obecno ?Czarownicy?, ktra poprowadzia zajcia oraz nauczya dzieci piosenki o sobie. A jaka to piosenka? Oczywicie ?Baba ? Jaga stara?. W czasie spotkania dzieci poznay wrby takie jak: ?wycig butw?, ?serca z imionami?, ?magiczne kubki?, ?czarodziejskie talerze?, ?magia cyfr? oraz ?studnia ycze?. Zajcia zakoczyo wsplne odpiewanie nauczonej piosenki oraz wypowiedzenie magicznego zaklcia.

            Anna  Melzer

 • PDFDrukujEmail

            Dnia 9 listopada 2016r. dzieci z grup przedszkolnych  - ?motylki? i ?wietliki? wziy udzia w zajciach ?Poznajemy instrumenty ? spotkanie z muzyk?, podczas ktrego mogy pozna rne instrumenty muzyczne. W czasie zaj dzieci  nie tylko poznay podzia instrumentw (strunowe, dte, perkusyjne) ale rwnie miay okazj posucha gry na niektrych z nich. Miay te okazj sprbowa swoich si podczas gry na: akordeonie, keyboardzie czy jembe. Okazao si, e gra na instrumentach wcale nie jest taka prosta jak si niektrym wydawao i wymaga wielu wicze i zaangaowania.?Spotkanie z muzyk? wyzwolio u dzieci du ciekawo. Okazao si, e wiele osb posiada zdolnoci muzyczne, ktre by moe rozwin w przyszoci?

            Anna  Melzer

 • PDFDrukujEmail

4 listopada 2016 r. dzieci z oddziaw ?0? wziy udzia w spotkaniu pt: Dawniej a dzi?. Zajcia te miay na celu porwnanie przedmiotw codziennego uytku ? wspczesnych  i starodawnych. W czasie spotkania dzieci miay okazj przekona si jak yli ludzie kiedy a jak yj w czasach wspczesnych. Na wasne oczy mogli zobaczy przedmioty uywane w odlegych dla ich pokolenia czasach. Byy to midzy innymi: elazko wglowe, tara do prania, mynek do kawy, telefony stacjonarne, starodawne aparaty fotograficzne, stare narzdzia stolarskie oraz wiele innych.W czasie zaj dzieci udzielay odpowiedzi na zagadki dotyczce sprztw codziennego uytku, jak rwnie bray udzia w zabawach: ?praczki? oraz ?list do babci?.Spotkanie dotyczce przeszoci spotkao si z duym zainteresowaniem ze strony dzieci i niewtpliwie skonio do refleksji dotyczcej sposobu ycia ich dziadkw i pradziadkw.

Anna  Melzer

konkurs plastyczny

 • PDFDrukujEmail

        Dnia 8 listopada 2016r. zosta rozstrzygnity konkurs plastyczny zorganizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy pt: ?Moje ulubione zwierztko lene?. Z kadej grupy z oddziaw ?0? zostali wyonieni zwycizcy jednake, praca kadego z dzieci zostaa doceniona i wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni piknymi nagrodami ksikowymi, co spotkao si wielk radoci i zadowoleniem ze strony dzieci.

           
Anna  Melzer

 • PDFDrukujEmail

        W dniach 27 i 28 padziernika 2016r. w oddziaach ?0? odbyy si spotkania z pracownikiem Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Tematem spotka byo: ?Jak zwierzta przygotowuj si do zimy??. Pani Monika, z pomoc piknie przygotowanego pokazu multimedialnego, zaznajomia dzieci z tematyk zaj oraz ogosia konkurs plastyczny na temat: ?Moje ulubione zwierztko lene?.

          Anna  Melzer

 • PDFDrukujEmail

       W dniach 10 i 11 padziernika w oddziaach ?0? odbyy si spotkania z pracownikiem Nadlenictwa w Osiu. Tematem zaj byo: ?Czy atwo w lesie spotka jesie??. Na spotkaniach Pan Dawid w bardzo interesujcy sposb, za pomoc wieo zebranych z lasu materiaw przyrodniczych, opowiedzia w jaki sposb mona rozpozna w lesie oznaki jesieni. Dzieci dowiedziay midzy innymi: w jaki sposb licie zmieniaj kolor w okresie jesiennym oraz zostay poinformowane o tym, by nie dotyka nieznanych rolin w lesie, poniewa mog by trujce.
Anna  Melzer

Andrzejki

 • PDFDrukujEmail

Czary mary, wosku lanie, co ma sta si, niech si stanie!

 Dawniej istotn cz wieczoru andrzejkowego stanowiy wrby, majce obecnie charakter zabawowy. Lano na wod ow, obecnie leje si wosk. Z uformowanych w ten sposb figur przepowiadano przyszo. Mona j odczytywa pod wiato, co cie pokae. Dzisiaj rnego rodzaju zabawy traktuje si jako z " przymrueniem oka". Uczniowie klas trzecich tez postanowili pobawi si wsplnie i lali wosk przez dziurk od klucza, obierali jabko starajc si uzyska jak najdusz oberyn, rzucali kostkami i odczytywali znaczenie liczb wreszcie ustawiali buty, sprawdzajc, czyj pierwszy opuci prg klasy. miechu byo przy tym bardzo duo. Kady ucze poszed do domu z pamitk wosku.
R.G.


Wycieczka do drukarni

 • PDFDrukujEmail

Uczniowie klasy 3a wybrali si wczoraj na wycieczk do Laskowic, aby zwiedzi drukarni IMPRIMUS. Nie zobaczyli jak wyglda drukowanie ksiek, ale mogli zobaczy proces drukowania kuponw Toto Lotka, ulotek do gazet, drukw do biur itp. Wszystko programowane jest komputerowo, a na kocu pracownik odbiera, sortuje, ukada, przecina i pakuje dany produkt. W halach naley zachowa szczegln ostrono. Bya to bardzo ciekawa i pouczajca dla nas lekcja.

R.G.


Bajkobus

 • PDFDrukujEmail
Objazdowy Festiwal Filmw Animowanych dla Dzieci i Modziey BAJKOBUS  po 7 latach od ostatniej podry zabra dzisiaj uczniw naszej szkoy w krain filmw animowanych. Oddziay przedszkolne i zerowe poznay pereki najnowszej polskiej animacji. Dowiedziay si jakie bajki ogldali ich rodzice a moe nawet dziadkowie, kiedy byli w ich wieku. Uczniowie klas 1-3 zobaczyli na ekranie smoki, krlw, czarodziejw, pradawne rekwizyty i niezwyke przygody - zarwno w starym, jak i nowym wydaniu.
R.G.

 • PDFDrukujEmail

Uczniowie naszej szkoy mogli dzisiaj przez chwil ?przenie si do przeszoci?. Zobaczyli midzy innymi w jaki sposb w dawnych czasach owietlano mieszkania, prasowano pociel elazkiem na dusz, prano odzie na tarze, w jaki sposb noszono wod z rzeki, przdzono wen na koowrotku, waono towar, mielono ziarna, spdzano czas na robieniu na drutach czy haftowaniu.

Więcej

wizyta w Telewizji Bydgoszcz

 • PDFDrukujEmail

Uczniowie klas 3a i 3c pojechali dzisiaj na  wycieczk  do Bydgoszczy. Pierwszym punktem programu byo zwiedzanie Kompleksu  Sportowego Zawisza. Uczniowie mogli zobaczy dzieci i modzie podczas treningu strzelectwa, gimnastyki i akrobatyki, piki nonej a take boksu. Po obiekcie oprowadza nas nasz dawny mieszkaniec  Osia  i ucze naszej szkoy Artur Kohutek, brzowy medalista mistrzostw Europy w Monachium (2002) w biegu na 110 m przez potki (13,32 s).

Więcej

 • PDFDrukujEmail

14 padziernika obchodz swoje wito wszyscy nauczyciele, wychowawcy i pracownicy owiaty. W dzisiejszym dniu w naszej szkole odby si uroczysty apel z tej okazji. Pani dyrektor Aleksandra Kater zoya podzikowania nauczycielom i pracownikom obsugi za trud wnoszony w prac z dziemi. yczya te dalszej owocnej i satysfakcjonujcej pracy.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

              Dnia 23 wrzenia 2016 roku, dzieci z oddziaw przedszkolnych (5-latki), uday si do lasu w poszukiwaniu pierwszych oznak jesieni. Ku ich wielkiemu zdziwieniu, w lesie, krztaa si akurat Pani Jesie malujca licie. Nieznajoma dama wyjawia dzieciom sekrety swojej obecnoci w lesie wanie tego dnia. Opowiedziaa rwnie o swoich obowizkach , ktrym musi sprosta, aby jesie w lesie bya pikna i kolorowa.

             Spotkanie z Pani Jesieni byo niezwykym przeyciem, ktre niewtpliwie pozostanie jeszcze
na dugo w pamici przedszkolakw.

 

                                                                                                                                                   Anna Melzer

 

Kontakt

Zespół Szkół w Osiu

ul. Szkolna 8

86-150 Osie

Tel: (52) 3329505

fax: (52) 3339362

Email: zsz@zszosie.pl

Sekretariat czynny: 700 - 1530

Licznik odwiedzin

Dziś159
Wczoraj351
Wizyt w tygodniu1783
W tym miesiącu6157
Razem370894

Jest 50 użytkowników online

HomeStart