Szkoła Podstawowa 0-3

Szkoła Podstawowa 4-8

Oddziały gimnazjalne


Szkoła Podstawowa 0-3

 • PDFDrukujEmail

 ?Czasami kogo lubi si zbyt mocno Prosiaczku. I to si nazywa Mio.

- A jeli pewnego dnia bd musia odej ? spyta Krzy ciskajc Misiow apk ? co wtedy?

- Nic wielkiego ? zapewni go Puchatek. ?Posiedz tu sobie i na Ciebie poczekam. Kiedy si kogo kocha to ten drugi kto nigdy nie znika?

Te sowa z ksiki  ?Kubu Puchatek? A.A. Milne wprowadziy uczniw naszej szkoy w nastrj dzisiejszego spotkania. Od momentu naszych narodzin towarzysz nam uczucia i  wyraanie emocji. Kady z nas czuje si mio kiedy usyszy pochwa ,komplement czy zostanie obdarowany umiechem. Z przesaniem abymy kadego dnia pamitali o uprzejmoci wobec siebie, uczniowie klasy 3 a z pomoc wychowawczyni Radosawy Grabskiej przygotowali program sowno ?muzyczny ?Mio w poezji i piosence czyli kochaj mnie?.


Kot ? bajkowy przyjaciel

 • PDFDrukujEmail

 wiatowy Dzie Kota ? to wito obchodzone 17 lutego. Ma one na celu podkrelenie znaczenia kotw w yciu czowieka, niesienie pomocy wolno yjcym i bezdomnym zwierztom, a take uwraliwienie ludzi na trudny koci los. W przeddzie tego wita dzieci z oddziaw przedszkolnych uczestniczyy w imprezie czytelniczej ?Kot ? bajkowy przyjaciel?. Przedszkolacy poznali przygody Kota w butach i Cukierka, ogldali ksiki dla dzieci oraz rozwizywali zagadki. Grupy rywalizoway w ?kocich konkursach?: piy mleczko przez somki, smakoway rne potrawy. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zabawie, ktra miaa form opowieci ruchowej: miauczay, robiy koci grzbiet, mruczay i chlipay mleczko, a najwiksz rado sprawi im taniec przy piosence ?Kotki dwa?. Kada grupa otrzymaa pamitkowy dyplom oraz cukierki. Imprez przygotoway Joanna Rajnik z biblioteki w Zespole Szk w Osiu oraz Maria Siekierkowska z Gminnej Biblioteki Publicznej. To ju byo kolejne zajcie popularyzujce czytelnictwo wrd dzieci naszej szkoy. Zachcamy wszystkich do opieki nad zwierztami, bo one s najlepszymi przyjacimi ludzi.

JR


 • PDFDrukujEmail

W dniach 16-27 stycznia 2017r. w Szkole Podstawowej w Osiu zostaa przeprowadzona zbirka na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierzt w Sulnwku.
Przeprowadzeniem caej akcji zaja si klasa II b pod opiek pani Anny Kowalonek. Uczniowie klasy II b przygotowali plakat oraz ulotki, ktre informoway o zbliajcej si zbirce. Mona byo znale na nich dokadne informacje na temat tego, czego potrzebuj zwierzta ze schroniska, gdzie naley przynosi rzeczy oraz do kiedy potrwa akcja. Plakat zosta zwieszony w gwnym korytarzu szkoy.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Dzisiaj odby si Bal karnawaowy dla uczniw naszej szkoy. Jako pierwsze bawiy si oddziay przedszkolne i zerowe, nastpnie uczniowie klas 1-3. Dla wszystkich dzieci jest to mia zabawa, kiedy przebieraj si za rne postaci. Na sali byo dzisiaj kolorowo, wesoo, radonie i gono. Wodzirejem by od lat zaprzyjaniony pan Andrzej Smeja. Byy muzyczne przeboje, tace, plsy i konkursy. Zabawa bya przednia. Tanecznym krokiem wszyscy uczniowie i nauczyciele udali si na oczekiwane ferie zimowe.
Tym samym yczymy wszystkim  odpoczynku, bezpiecznych zabaw na wieym powietrzu i wielu wrae.


 • PDFDrukujEmail

Celem konkursu byo propagowanie zwyczajw i obrzdw wigilijnych, wykazanie si umiejtnociami manualnymi i pomysowoci oraz rozwijanie wraliwoci plastycznej. Format karty mg by dowolny, albowiemzaoeniem organizatorw konkursu byo zachcenie uczniw do wymylenia rnorodnych, ciekawych i oryginalnych ksztatw i form kart boonarodzeniowych. Organizatorzy pozostawili rwnie uczestnikom konkursu wybr techniki i materiaw.

Więcej

Wigilie klasowe

 • PDFDrukujEmail

Dzisiaj, w ostatnim dniu nauki w tym roku kalendarzowym miay miejsce Wigilie klasowe. Najpierw jednak wszyscy udali si do GOK, gdzie obejrzeli Jaseka przygotowane przez uczniw klasy 2b pod kierownictwem pani Anny Kowalonek. Wystp by przeuroczy. Modzi aktorzy wcielili si w postacie aniow, bohaterw bajek ,a take Jzefa z Maryj. Wystpujcy usyszeli podzikowania od pani dyrektor i gromkie brawa od widzw. Nastpnie mia miejsce krtki apel gdzie panie J.Nagrska i L.Cyrczak wrczyy nagrody z konkursu na Kartk Boonarodzeniow. Po apelu odbyy si Wigilie w klasach gdzie towarzyszyo skadanie ycze, wsplny poczstunek i piewanie kold. Oczywicie kady znalaz pod choink prezent od Gwiazdora. Wszystkim udzieli si ju  witeczny nastrj.


 • PDFDrukujEmail

          6 grudnia - to niewtpliwie bardzo wana data w kalendarzu. Wiedz o tym najlepiej dzieci, poniewa to wanie tego dnia, od samego rana, wyczekuj w. Mikoaja. W oddziaach ?0? spotkanie mikoajkowe zaczo si o godz. 9.30. W magiczny nastrj wprowadzio dzieci przedstawienie kukiekowe pt: ?Spotkanie ze w. Mikoajem?. Aby spotka prawdziwego w. Mikoaja dzieci musiay speni trzy warunki: poprawnie rozwiza quiz mikoajkowy (aby tego dokona wystarczyo dokadnie sucha treci listu zostawionego przez w. Mikoaja w trakcie przedstawienia), rozwiza amigwk witeczn oraz odby podr do Laponii. Na szczcie wszystkie trzy warunki udao si speni i wtedy pozostao jedynie wymwi magiczne zaklcie aby pojawi si w. Mikoaj. Spotkanie byo niezwykle ekscytujce, poniewa dzieci miay okazj zapyta Mikoaja o nurtujce je zagadnienia np. ?Ile lat potrzeba aby zapuci tak dug, pikn brod?? czy ?Po czym mona pozna, e Mikoaj jest prawdziwy??. Pyta byo wiele ale na szczcie w. Mikoaj mia tyle czasu aby wyczerpujco odpowiedzie na wszystkie z nich. Po wywiadzie nadesza upragniona przez wszystkich chwila - rozdanie prezentw. Oczywicie najpierw dzieci musiay zasuy na podarunki piknym odpiewaniem witecznych piosenek.

Anna  Melzer

Andrzejki

 • PDFDrukujEmail

30 listopada 2016r. dzieci z  oddziaw przedszkolnych ? ?motylki? i ?wietliki? uczestniczyy w ?Spotkaniu Andrzejkowym?. Podczas zaj dzieci miay okazj pozna tradycj zwizan z andrzejkami oraz przenie si na jaki czas w wiat marze i fantazji. Pomoga w tym niewtpliwie obecno ?Czarownicy?, ktra poprowadzia zajcia oraz nauczya dzieci piosenki o sobie. A jaka to piosenka? Oczywicie ?Baba ? Jaga stara?. W czasie spotkania dzieci poznay wrby takie jak: ?wycig butw?, ?serca z imionami?, ?magiczne kubki?, ?czarodziejskie talerze?, ?magia cyfr? oraz ?studnia ycze?. Zajcia zakoczyo wsplne odpiewanie nauczonej piosenki oraz wypowiedzenie magicznego zaklcia.

            Anna  Melzer

 • PDFDrukujEmail

            Dnia 9 listopada 2016r. dzieci z grup przedszkolnych  - ?motylki? i ?wietliki? wziy udzia w zajciach ?Poznajemy instrumenty ? spotkanie z muzyk?, podczas ktrego mogy pozna rne instrumenty muzyczne. W czasie zaj dzieci  nie tylko poznay podzia instrumentw (strunowe, dte, perkusyjne) ale rwnie miay okazj posucha gry na niektrych z nich. Miay te okazj sprbowa swoich si podczas gry na: akordeonie, keyboardzie czy jembe. Okazao si, e gra na instrumentach wcale nie jest taka prosta jak si niektrym wydawao i wymaga wielu wicze i zaangaowania.?Spotkanie z muzyk? wyzwolio u dzieci du ciekawo. Okazao si, e wiele osb posiada zdolnoci muzyczne, ktre by moe rozwin w przyszoci?

            Anna  Melzer

 • PDFDrukujEmail

4 listopada 2016 r. dzieci z oddziaw ?0? wziy udzia w spotkaniu pt: Dawniej a dzi?. Zajcia te miay na celu porwnanie przedmiotw codziennego uytku ? wspczesnych  i starodawnych. W czasie spotkania dzieci miay okazj przekona si jak yli ludzie kiedy a jak yj w czasach wspczesnych. Na wasne oczy mogli zobaczy przedmioty uywane w odlegych dla ich pokolenia czasach. Byy to midzy innymi: elazko wglowe, tara do prania, mynek do kawy, telefony stacjonarne, starodawne aparaty fotograficzne, stare narzdzia stolarskie oraz wiele innych.W czasie zaj dzieci udzielay odpowiedzi na zagadki dotyczce sprztw codziennego uytku, jak rwnie bray udzia w zabawach: ?praczki? oraz ?list do babci?.Spotkanie dotyczce przeszoci spotkao si z duym zainteresowaniem ze strony dzieci i niewtpliwie skonio do refleksji dotyczcej sposobu ycia ich dziadkw i pradziadkw.

Anna  Melzer

konkurs plastyczny

 • PDFDrukujEmail

        Dnia 8 listopada 2016r. zosta rozstrzygnity konkurs plastyczny zorganizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy pt: ?Moje ulubione zwierztko lene?. Z kadej grupy z oddziaw ?0? zostali wyonieni zwycizcy jednake, praca kadego z dzieci zostaa doceniona i wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni piknymi nagrodami ksikowymi, co spotkao si wielk radoci i zadowoleniem ze strony dzieci.

           
Anna  Melzer

 • PDFDrukujEmail

        W dniach 27 i 28 padziernika 2016r. w oddziaach ?0? odbyy si spotkania z pracownikiem Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Tematem spotka byo: ?Jak zwierzta przygotowuj si do zimy??. Pani Monika, z pomoc piknie przygotowanego pokazu multimedialnego, zaznajomia dzieci z tematyk zaj oraz ogosia konkurs plastyczny na temat: ?Moje ulubione zwierztko lene?.

          Anna  Melzer

 • PDFDrukujEmail

       W dniach 10 i 11 padziernika w oddziaach ?0? odbyy si spotkania z pracownikiem Nadlenictwa w Osiu. Tematem zaj byo: ?Czy atwo w lesie spotka jesie??. Na spotkaniach Pan Dawid w bardzo interesujcy sposb, za pomoc wieo zebranych z lasu materiaw przyrodniczych, opowiedzia w jaki sposb mona rozpozna w lesie oznaki jesieni. Dzieci dowiedziay midzy innymi: w jaki sposb licie zmieniaj kolor w okresie jesiennym oraz zostay poinformowane o tym, by nie dotyka nieznanych rolin w lesie, poniewa mog by trujce.
Anna  Melzer

Andrzejki

 • PDFDrukujEmail

Czary mary, wosku lanie, co ma sta si, niech si stanie!

 Dawniej istotn cz wieczoru andrzejkowego stanowiy wrby, majce obecnie charakter zabawowy. Lano na wod ow, obecnie leje si wosk. Z uformowanych w ten sposb figur przepowiadano przyszo. Mona j odczytywa pod wiato, co cie pokae. Dzisiaj rnego rodzaju zabawy traktuje si jako z " przymrueniem oka". Uczniowie klas trzecich tez postanowili pobawi si wsplnie i lali wosk przez dziurk od klucza, obierali jabko starajc si uzyska jak najdusz oberyn, rzucali kostkami i odczytywali znaczenie liczb wreszcie ustawiali buty, sprawdzajc, czyj pierwszy opuci prg klasy. miechu byo przy tym bardzo duo. Kady ucze poszed do domu z pamitk wosku.
R.G.


Wycieczka do drukarni

 • PDFDrukujEmail

Uczniowie klasy 3a wybrali si wczoraj na wycieczk do Laskowic, aby zwiedzi drukarni IMPRIMUS. Nie zobaczyli jak wyglda drukowanie ksiek, ale mogli zobaczy proces drukowania kuponw Toto Lotka, ulotek do gazet, drukw do biur itp. Wszystko programowane jest komputerowo, a na kocu pracownik odbiera, sortuje, ukada, przecina i pakuje dany produkt. W halach naley zachowa szczegln ostrono. Bya to bardzo ciekawa i pouczajca dla nas lekcja.

R.G.


Bajkobus

 • PDFDrukujEmail
Objazdowy Festiwal Filmw Animowanych dla Dzieci i Modziey BAJKOBUS  po 7 latach od ostatniej podry zabra dzisiaj uczniw naszej szkoy w krain filmw animowanych. Oddziay przedszkolne i zerowe poznay pereki najnowszej polskiej animacji. Dowiedziay si jakie bajki ogldali ich rodzice a moe nawet dziadkowie, kiedy byli w ich wieku. Uczniowie klas 1-3 zobaczyli na ekranie smoki, krlw, czarodziejw, pradawne rekwizyty i niezwyke przygody - zarwno w starym, jak i nowym wydaniu.
R.G.

 • PDFDrukujEmail

Uczniowie naszej szkoy mogli dzisiaj przez chwil ?przenie si do przeszoci?. Zobaczyli midzy innymi w jaki sposb w dawnych czasach owietlano mieszkania, prasowano pociel elazkiem na dusz, prano odzie na tarze, w jaki sposb noszono wod z rzeki, przdzono wen na koowrotku, waono towar, mielono ziarna, spdzano czas na robieniu na drutach czy haftowaniu.

Więcej

wizyta w Telewizji Bydgoszcz

 • PDFDrukujEmail

Uczniowie klas 3a i 3c pojechali dzisiaj na  wycieczk  do Bydgoszczy. Pierwszym punktem programu byo zwiedzanie Kompleksu  Sportowego Zawisza. Uczniowie mogli zobaczy dzieci i modzie podczas treningu strzelectwa, gimnastyki i akrobatyki, piki nonej a take boksu. Po obiekcie oprowadza nas nasz dawny mieszkaniec  Osia  i ucze naszej szkoy Artur Kohutek, brzowy medalista mistrzostw Europy w Monachium (2002) w biegu na 110 m przez potki (13,32 s).

Więcej

 • PDFDrukujEmail

14 padziernika obchodz swoje wito wszyscy nauczyciele, wychowawcy i pracownicy owiaty. W dzisiejszym dniu w naszej szkole odby si uroczysty apel z tej okazji. Pani dyrektor Aleksandra Kater zoya podzikowania nauczycielom i pracownikom obsugi za trud wnoszony w prac z dziemi. yczya te dalszej owocnej i satysfakcjonujcej pracy.

Więcej

 • PDFDrukujEmail

              Dnia 23 wrzenia 2016 roku, dzieci z oddziaw przedszkolnych (5-latki), uday si do lasu w poszukiwaniu pierwszych oznak jesieni. Ku ich wielkiemu zdziwieniu, w lesie, krztaa si akurat Pani Jesie malujca licie. Nieznajoma dama wyjawia dzieciom sekrety swojej obecnoci w lesie wanie tego dnia. Opowiedziaa rwnie o swoich obowizkach , ktrym musi sprosta, aby jesie w lesie bya pikna i kolorowa.

             Spotkanie z Pani Jesieni byo niezwykym przeyciem, ktre niewtpliwie pozostanie jeszcze
na dugo w pamici przedszkolakw.

 

                                                                                                                                                   Anna Melzer

 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM ? ?BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK?

 • PDFDrukujEmail

22 wrzenia 2016 roku, dzieci z oddziaw ?0? wziy udzia w spotkaniu z policjantem. Tematem spotkania byo utrwalenie wiadomoci z zakresu zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnie dotyczcych bezpieczestwa. W czasie spotkania pan policjant przypomnia podstawowe zasady zachowania podczas przechodzenia przez ulic, wytumaczy jak naley zachowa si w kontaktach z obcymi osobami oraz do kogo zwraca si o pomoc w sytuacjach zagroenia. Go zademonstrowa rwnie, w jaki sposb naley zachowa si podczas ataku gronego psa.

Dzieci z duym zaciekawieniem suchay wskazwek oraz rad zaproszonego na zajcia gocia.

Due zainteresowanie u dzieci wywoay take strj oraz akcesoria policjanta.

                W podzikowaniu za przybycie, dzieci obdaroway Pana policjanta: piosenk o bezpiecznym przechodzeniu przez ulic, piknym tym sonecznikiem oraz gromkimi brawami.

                Aby rady i wskazwki pana policjanta na dugi czas pozostay w pamici, dzieci otrzymay na pamitk  - ?Indeks bezpiecznego przedszkolaka?.

                Anna Melzer

W Fojutowie

 • PDFDrukujEmail

23 wrzenia klasa IIIb odwiedzia urokliwy zaktek Borw Tucholskich ? Fojutowo. Najpierw dzieci zobaczyy akwedukt ? unikatowy zabytek architektury hydrotechnicznej, a nastpnie podziwiay pikny krajobraz z wiey widokowej. Jednak najwiksz frajd bya zabawa w ?Mapim gaju?
i na placu zabaw w miejscowym zajedzie. Po zjedzeniu duych porcji frytek dzieci wrciy do szkoy
.
A.B.

 • PDFDrukujEmail

W dniu dzisiejszym rozpocz si kolejny rok szkolny. Od godziny 8 w naszej szkole jako pierwsi zjawili si uczniowie oddziaw zerowych i przedszkolnych. Nastpnie Panie dyrektor Aleksandra Kater i Boena Gb-Hebda powitay serdecznie uczniw klas 1-3, nauczycieli i rodzicw. Wszyscy zostali poinformowani o przeprowadzonych remontach w obiekcie. Odbyo si pasowanie uczniw klasy pierwszej. Wszystkim pani dyrektor yczya sukcesw w nauce, radosnych chwil spdzonych w szkole i prawdziwych przyjani.

 • PDFDrukujEmail

Uroczyste zakoczenie roku szkolnego to najbardziej wyczekiwany dzie przez uczniw. Dzisiaj uczniowie zostali nagrodzeni za swoj prac otrzymujc wiadectwo. Szczeglnie wyrniajcy si w nauce ,wzorowym zachowaniu, konkursach otrzymali nagrody ksikowe. Byy rwnie podzikowania dla rodzicw, nauczycieli i wszystkich zwizanych z prac w szkole. Program artystyczny na apelu zaprezentowali uczniowie klasy 2 b pod kierownictwem pani Aliny Bagiskiej. Pani dyrektor yczya wszystkim sonecznych, bezpiecznych i niezapomnianych wakacji.

 • PDFDrukujEmail
Na apelu w dzisiejszym dniu zostay podsumowane konkursy, w ktrych uczestniczyli uczniowie klas 1-3. Pani E. Sosnowicz wrczya nagrody za udzia  i uzyskanie wysokiego miejsca w Midzynarodowym Konkursie - Matematyczny Kangur, nastpnie wrczya nagrody zawodnikom Sztafety . Pani A. Bagiska nagrodzia wyrniajcych si w Konkursie czytelniczym "Moja lektura" oraz uczniw najwicej wypoyczajcych ksiki.

Wycieczka kolejowa klas trzecich

 • PDFDrukujEmail

    W dniu 15.06.2016 r. odbya si planowana kolejowa wycieczka dla klas  III a i III b do Bydgoszczy. Trzecioklasici mieli okazj pojecha na t wycieczk pocigiem, dla wielu z nich bya to pierwsza w yciu podr tym rodkiem transportu.  Obejrzelimy  odremontowany Dworzec Gwny w Bydgoszczy, zabytkowy parowz i dawny budynek  dworca oraz weszlimy na platform widokow. Nowoczesny budynek dworca peen szka i  przestrzeni, odnowione perony, przejcia podziemne, schody ruchome zrobiy na wszystkich wielkie wraenie. Dodatkow atrakcj byo zwiedzenie pomieszcze Stray Ochrony Kolei. Mielimy te okazj zobaczy Technikum Kolejowe, jak prawdziwi studenci posiedzie w auli Bydgoskiej Szkoy Wyszej, zwiedzi podziemia  i sale komputerowe, na ktrych przyszli kolejarze ucz si  obsugi ruchu pocigw. Ukoronowaniem wycieczki byo obejrzenie bajki animowanej ?Angry birds 3 D? oraz powrt do domu oczywicie pocigiem. Wycieczk zorganizowa p. Henryk Poroyski, za co skadamy mu serdeczne podzikowania.

K. Lejk

Kontakt

Zespół Szkół w Osiu

ul. Szkolna 8

86-150 Osie

Tel: (52) 3329505

fax: (52) 3339362

Email: zsz@zszosie.pl

Sekretariat czynny: 700 - 1530

Licznik odwiedzin

Dziś138
Wczoraj321
Wizyt w tygodniu806
W tym miesiącu6669
Razem353035

Jest 25 użytkowników online

HomeStart