Szkoła Podstawowa 0-3

Szkoła Podstawowa 4-8

Oddziały gimnazjalne


Szkoła Podstawowa 0-3

 • PDFDrukujEmail

W dzisiejszym dniu uczniowie klasy 2c pod opiek wychowawczyni pani Elbiety Sosnowicz zaprezentowali  pozostaym  uczniom  klas 0-3 program artystyczny pt. ?Poka na co Ci sta?. Uczniowie recytowali wiersze, piewali i taczyli. Myl przewodnia programu to dobre zachowanie w kadym czasie, kadym miejscu i w kadym wieku. Zgodni byli wszyscy ze stwierdzeniem, e warto by dobrym czowiekiem, dobrze postpowa i by dobrze postrzeganym.

 • PDFDrukujEmail
 
    Uczniowieklas 0-3 w dniu dzisiejszym mieli niecodziennych goci. Odwiedzili nas pan Tomasz Karpiski pracownik Stray Miejskiej w wieciu i pani Anna Mokwa - trener psw wraz ze swoim podopiecznym Majorem. Bohater spotkania to wye, ktrego pani Anna zaadoptowaa ze schroniska. By bardzo zalknionym i skrzywdzonym psem. Dzisiaj po tych trudnych przeyciach u Majora nie ma ladu. Jest bardzo przyjaznym psem.

Więcej

 • PDFDrukujEmail
Czekajc na zbliajce si wakacje uczniowie klasy 2a "zabrali" w pitek wszystkich uczniw klas 0-3 w rejs po morzach i oceanach. Przygotowali bowiem  pod opiek wychowawczyni Radosawy Grabskiej program artystyczny pt. "Morskie podre". Uczniowie wcielali si w dzieci marzce o podry nad nasz Batyk, byli te marynarze pod wodz kapitana ,na statku gotowa kucharz, nie zabrako piratw i syren morskich. Teraz pozostao ju tylko odliczanie dni do upragnionych wakacji podczas, ktrych moe marzenia o morskich podrach si speni.

Spotkanie ze smokiem

 • PDFDrukujEmail
20 kwietnia uczniowie klasy II b wraz z wychowawczyni Alin Bagisk wybrali si do teatru w Grudzidzu na przedstawienie "O smoku wawelskim". Adaptacja znanej legendy bardzo si dzieciom podobaa. Wielkie emocje wzbudzi nie tylko wynurzajcy si z oparw dymu, gono ryczcy smok, ale rwnie przedstawieni w sposb humorystyczny dzielni rycerze, przybywajcy do krla Kraka z rnych stron wiata. Na pewno tak wspaniale wyreyserowany spektakl zachci dzieci do kiolejnych spotka ze sztuk teatraln.

 • PDFDrukujEmail
W ostatnim dniu nauki przed wiosenn przerw witeczn odby si apel w naszej szkole, na ktrym to podsumowano dwa konkursy. Pani Elbieta Sosnowicz wrczya nagrody za udzia i osignicia w matematycznym konkursie Oxford. Na szczegln uwag zasuguje ucze klasy
3 b Mikoaj Melzer, ktry to zdoby maksymaln liczb punktw - gratulacje!Ponadto pani Ludmia Cyrczak wrczya nagrody za najpikniejsze kartki wielkanocne. Jury miao wiele trudnoci z wyonieniem tych szczeglnych kartek, poniewa uczniowie wykonali ich bardzo duo i byy wszystkie pikne.

 • PDFDrukujEmail
W ostatni dzie nauki przed feriami zimowymi odby si w szkole bal karnawaowy. Wzili w nim udzia wszyscy uczniowie klas 0-3. Jak co roku dzieci zaskoczyy przepiknymi i wymylnymi strojami. Byo bardzo kolorowo i wesoo. Atmosfera taca udzielia si wszystkim, nawet nauczycielkom. Cay bal poprowadzi pan Andrzej Smeja, ktry potrafi by  przednim wodzirejem. Byy tace, konkursy i zabawa. W tym radosnym nastroju dzieci poszy na upragniony odpoczynek.
Wszystkim yczymy udanych, radosnych i niezapomnianych ferii.

Wigilie klasowe

 • PDFDrukujEmail
Zgodnie z przyjtym zwyczajem, ostatni dzie nauki przed przerw witeczn to czas klasowych Wigilii. Wszyscy uczniowie byli bardzo podekscytowani od samego rana. Najpierw wszyscy udali si do Gminnego Orodka Kultury, gdzie obejrzeli Jaseka przygotowane przez uczniw klasy 1c pod kierownictwem pani Emilii Chmarzyskiej.Przedstawienie byo bardzo adne, dynamiczne, a wykonawcy byli odebrani przez widowni jak prawdziwi aktorzy. Bya te okazja, aby Pani Jolanta Nagrska ogosia nazwiska osb nagrodzonych i  wyrnionych w konkursie na "Kartk Boonarodzeniow". Kade z laureatw otrzymao nagrod.Nastpnie w szkole miay miejsce spotkania w klasach, podczas ktrych wszyscy skadali sobie yczenia dzielc si opatkiem. Okazao si, e wszystkie dzieci byy bardzo grzeczne, poniewa kade znalazo prezent pod choink. Wsplnie piewano koldy, po czym wszyscy udali si w bardzo witecznym nastroju do domw.

Magiczny Dywan

 • PDFDrukujEmail
W ostatnich dniach szkoa nasza zostaa wyposaona w nowy sprzt. Magiczny Dywan to interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do wicze gier i zabaw ruchowych. Zabawa i nauka z jej wykorzystaniem rozwija u dzieci du motoryk, koordynacj wzrokowo - ruchow, spostrzegawczo i szybko reakcji. Interaktywny dywan to zintegrowany system czujnikw ruchu, ktry zawiera w sobie projektor, komputer oraz tablic interaktywn. Dziecko podczas zabawy ingeruje w jej tok za pomoc ruchw rkami lub nogami.W komplecie znajduje si zestaw 25 gier i zabaw interaktywnych, podczas ktrych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przeywaj wspaniae przygody, poczwszy od gier i zabaw ruchowych po edukacj poznawcz ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Pokochaj pluszowego misia

 • PDFDrukujEmail

Pluszowy mi to towarzysz dzieci, przyjaciel oraz powiernik najwikszych sekretw i tajemnic. Ju po raz kolejny 23 listopada  2015 r w GOKu w Osiu obchodzony by ?wiatowy Dzie Pluszowego Misia?. W imprezie czytelniczej uczestniczyy dzieci   z oddziaw przedszkolnych wraz z wychowawczyniami. Na spotkaniu przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej najbardziej znane sylwetki misiw oraz niedwiedzi.  Dzieci wysuchay fragmentw ksiek o Kubusiu Puchatku i Misiu Uszatku, poznay historie pierwszego pluszowego misia ? Teddy oraz bawiy si z pluszakami przy piosenkach. Na pamitk wsplnej zabawy kada z grup otrzymaa dyplom, kolorowanki oraz sodycze. Zajcia wzbudziy due zainteresowanie, dzieci chtnie oglday zgromadzone na wystawce ksiki. Imprez przygotoway i przeprowadziy ? Joanna Rajnik i Maria Siekierkowska. Lucjan Meller czuwa nad stron techniczn prezentacji i muzyk.  JR

Wycieczka do Poledna

 • PDFDrukujEmail

Uczniowie klas 2a i 2c w dzie wolny od zaj pojechali na wycieczk do Poledna. Na miejscu mogli zwiedzi niezwyk wystaw, na ktrej zgromadzono 200 gatunkw zwierzt. Umieszczono je w czterech blokach odpowiadajcych kontynentom z ktrych pochodz. Mona zatem byo podziwia faun Ameryki Azji, Europy i Afryki. Wystawa dziaa na wszystkie zmysy ogldajcych. Ogromne wraenie robi spadajca lawina grska i stado pdzcych soni od ktrych trzsie si podoga. Wszystkie zwierzta umieszczone s w bogatej scenografii. Mona powiedzie, e uczniowie odbyli pikn podr przyrodnicz, po ktrej wzili udzia w warsztatach plastycznych. Tam  mogli swoje wraenia wyrazi poprzez wykonanie prac plastycznych.

 • PDFDrukujEmail

Pracownicy Wdeckiego Parku Krajobrazowego podsumowali zbirk surowcw wtrnych prowadzon w naszej szkole przez katechetw pani  L. Cyrczak i H. Poroyskiego. Wrczyli nagrody najbardziej zaangaowanym w akcj uczniom. Wszyscy powinnimy pamita o wielkim znaczeniu wykorzystywania surowcw wtrnych w ochronie naszej planety.

 • PDFDrukujEmail

 

?Kto nabyt wiedz pielgnuje a now bez przerwy zdobywa, ten moe by nauczycielem innych?

  
Kartezjusz

14 padziernika to wito wszystkich osb zajmujcych si owiat. Rwnie w naszej szkole odby si uroczysty apel, podczas ktrego uczniowie klas drugich pod opiek pa K. Lejk i D. Motay przygotowali program artystyczny. Pado wiele ciepych sw skierowanych do wszystkich pracownikw szkoy oraz  yczenia zdrowia i pomylnej pracy. Pani dyrektor Aleksandra Kater wyrnia nauczycieli za sumienne wykonywanie obowizkw oraz aktywne uczestnictwo w realizacji zada dydaktyczno-wychowawczych i pracownikw obsugi wrczajc nagrody dyrektora.

Piknik ekologiczny

 • PDFDrukujEmail
W dniu dzisiejszym uczniowie klas drugich i trzecich wzili udzia w Pikniku Ekologicznym pod hasem "NIE dla mieci - TAK dla dzieci". Cao skadaa si z 4 paneli: 1 -Wrota wiedzy, 2- Sprztanie wiata , 3 - Wielka wyprawa, 4- Obraz na raz. Podczas spotkania dzieci wsplnie z prowadzc rozmawiay na temat ekologii, ochrony otaczajcego nas wiata, potrzeby dbania o otoczenie. Zajcie miao charakter interaktywny, udzielaly odpowiedzi, ukaday puzzle  dotyczace segregacji odpadw, uczestniczyy w grze o podobnej tematyce. Zostay te zachcone do wzicia udziau w konkursie i wykonanie pracy plastycznej na temat dbania o nasze rodowisko.
Cay projekt finansowany by ze rodkw unijnych Urzdu Marszakowskiego.

W Krainie Indian

 • PDFDrukujEmail

25 wrzenia w pikny, jesienny dzie uczniowie klasy IIb wraz z opiekunami odwiedzili Muzeum Kultury Indian Ameryki Pnocnej im. SAT-OKHA w Wymysowie koo Tucholi. W niezwykej atmosferze, przy dwikach indiaskiej muzyki, dzieci suchay opowieci pana Jana Kodziskiego i oglday eksponaty przywiezione od Indian Ameryki Pn.. Podziwiay te wyroby sztuki indiaskiej wykonane przez polskich artystw oraz samego SAT-OKHA. Po zabawie w tipi odwiedziy stajni pen koni i kucykw rnej rasy i maci oraz przespaceroway si lenym szlakiem nad urokliw rzek Brd. Na koniec przy ognisku dzieci posiliy si samodzielnie upieczonymi kiebaskami. Do domu wracay zadowolone i zaopatrzone w ?apacze snw? oraz inne indiaskie amulety.
A.B.

Inauguracja roku szkolnego

 • PDFDrukujEmail

W dzisiejszym dniu miao miejsce uroczyste rozpoczcie roku szkolnego 2015/16. Uczniowie klas 1-3 zgromadzili si na piknie odnowionej sali, gdzie wszystkich wraz z rodzicami i nauczycielami powitaa pani dyrektor Aleksandra Kater. yczya radosnej i owocnej pracy w rozpocztym roku szkolnym. Nastpnie wraz z pani dyrektor Boen Gb-Hebda dokonay pasowania uczniw klas pierwszych. W tym roku szkolnym utworzone zostay trzy klasy pierwsze i trzy oddziay zerowe.

Wizyta w OSP

 • PDFDrukujEmail

19.06.2015r uczniowie klas 0 odwiedzili Remiz Ochotniczej Stray Poarnej w Osiu. Dzieci miay moliwo zapozna si z wyposaeniem wozw straackich. Dowiedziay si jak wyglda praca straaka, co naley do jego obowizkw oraz za pomoc jakiego sprztu usuwa skutki katastrof. Bardzo dzikujemy straakom, za ciepe przyjcie Nas oraz za przekazanie niezbdnej wiedzy!!!
E.Ch.

Nasze ulubione lektury

 • PDFDrukujEmail
W drugim proczu roku szkolnego 2014/15 dla uczniw klas 1-3 odby si konkurs plastyczny pod hasem "Nasze ulubione lektury". Uczniowie wykonali pikne prace w rnych technikach, ktre obecnie zdobi korytarz szkolny.
D.M.

Przedszkolaki w szkole

 • PDFDrukujEmail

To wanie dzisiaj, odwiedziy nas maluchy z Przedszkola. Ale tu jest adnie! Tak dzieci reagoway na widok sal naszych najmodszych uczniw klas O. By to pierwszy punkt wycieczki. Szkoa bardzo im si spodobaa. Nastpnie wszystkie dzieci przeszy na plac zabaw, gdzie czeka na nie sodki poczstunek. egnajc si, umiechnite kiway i woay: "Do zobaczenia we wrzeniu!".
E.Ch.

Spotkanie bajek

 • PDFDrukujEmail

Czerwiec to miesic wielu atrakcji dla uczniw naszej szkoy. Dzisiaj uczniowie  klas 0-3 zostali zaproszeni do Gminnego Orodka Kultury przez swoich kolegw z klasy 1a, ktrzy to wraz ze swoj wychowawczyni pani Radosaw Grabsk przygotowali przedstawienie pt. ?Spotkanie bajek?. Mona byo rozpozna gwne postaci z bajek, jak :Czerwonego Kapturka, Kopciuszka, Krasnoludki, Jasia i Magosi, Szewczyka Dratewk. Jak wszystkie bajki ,ktre kocz si moraem i ta miaa przesanie, i najlepiej mie przyjaci.

 • PDFDrukujEmail

9.06, 10.06, oraz 11.06.2015r. w Jutrzence odbyway si uroczystoci z okazji Dnia Mamy i Taty, ktre przygotoway dzieci z zerwek. Maluchy zaprezentoway cz artystyczn: recytoway wiersze i pieway piosenki, zataczyy a take odpieway gociom sto lat, skadajc tym samym, jak najlepsze yczenia. Uwieczeniem spotkania byo wrczenie upominkw i uciski milusiskich jak rwnie sodki poczstunek dla wszystkich goci. Dzieci mogy poprzez twrczo wasn wyrazi kochanym rodzicom swoje uczucia za trud woony w ich wychowanie.
E.Ch.

Wycieczka klas "0"

 • PDFDrukujEmail

Dnia 3.06.2015r.odbya si wycieczka klas "0". Uczniowie wyjechali do Familly Parku, gdzie zabawa jak zawsze nie miaa koca, albowiem dzieci korzystay min. z: rajdw samochodowych, krgli, tunelu linowego a take z dmuchanej zjedalni. Stamtd wraz z opiekunkami dojechay do Mylcinka. Tym razem do Parku Dinozaurw. Spacer po lesie, wypenionym figurami przypominajcymi autentyczne rozmiary pradawnych istnie by zachwycajcy. Wycieczk uatrakcyjniy dwiki dinozaurw wydobywajce si z krzakw oraz drobne pamitki- figurki. I tak zmczeni oraz peni wrae zakoczyli wspln wypraw.     

E.Ch.

Wycieczka klas pierwszych

 • PDFDrukujEmail

W dzisiejszym dniu uczniowie klas pierwszych udali si na wycieczk do Grudzidza, gdzie prawie cay dzie spdzili na atrakcjach w Mega Parku. Mogy tam zobaczy rne zwierzta, ktrych nie mona spotka w Polsce. Miay okazj zobaczy makiety zwierzt morskich, dinozaurw a take postaci z bajek. Wszyscy odbyli przejadk podczas, ktrej zostali napadnici przez kowbojw z Dzikiego Zachodu!!!Z wielkim zaangaowaniem dzieci szukay zota w ?rzece? czy koci dinozaura w ziemi. Miay okazj strzela z broni czy doi krow. Za wielkim apetytem zjady obiad, po ktrym pojechali do kina na film ?Rechotek?. Cali, zdrowi i umiechnici wrcili do domu.

 • PDFDrukujEmail

Uczniowie klasy 1 c pod kierownictwem Pani Elbiety Sosnowicz przygotowali  program pt. ?Umiech dzieci?. Tre dotyczya wszystkich dzieci na caym wiecie. Wszdzie tak samo kade dziecko potrzebuje mioci, zrozumienia, zabawy i szacunku. Na scenie byo bardzo kolorowo. Mona byo zobaczy Indiank, Meksykanina, Eskimosa, Japoczyka, Chink ale take gralk i dziewczynk w stroju kociewskim. Usyszelimy te sowa przypominajce o tym, e z kadym problemem dziecko powinno si zgosi do dorosego.

 • PDFDrukujEmail

 

   08.06.2015 r. odby si konkurs czytelniczy dla uczniw klas III   pt: ?Najpopularniejsze utwory literatury dziecicej?, ktrego celem bya popularyzacja twrczoci Hansa Christiana Andersena, Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. 

Więcej

 • PDFDrukujEmail

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi odbyy si pod hasem przewodnim ?Z energi zmiemy rda? i wziy w nim udzia modsze klasy szkoy podstawowej. Organizatorem obchodw bya Katarzyna Lejk. W dniu 22 kwietnia 2015 r. na spotkaniu wszystkich uczniw z klas I ? III omwiono rda energii w Polsce oraz ich najlepsze alternatywy dla rodowiska. W spotkaniu uczestniczy  rwnie przedstawiciel Nadlenictwa Osie p. Dawid Warzyski, ktry przybliy uczniom ciekawostki z ycia zwierzt naszych lasw i pokaza prezentacje na ich temat. By uatrakcyjni obchody dla klas zaplanowano wycieczki przyrodnicze w dniach 23 ? 20.04.2015 r.  Klasy II a i III b miay zajcia dydaktyczne w siedzibie WPK o tematyce przeciwpoarowej i zwiedziy ogrd dendrologiczny. Klasa I a pojechaa na wycieczk na ciek dydaktyczn Nadlenictwa Trzebciny. Klasa I c posza na piesz wycieczk len ciek ?Zatoki?.  Pozostaym klasom nie dopisaa pogoda, zaplanowane dla nich wycieczki odbd si w innym terminie.

Więcej

Wycieczki Klas II

 • PDFDrukujEmail

W dniu 26.05.2015 r. klasy II a i II b pojechay na wycieczk po Kaszubach. Pierwszym etapem wycieczki bya wizyta na fermie strusi w Garczynie. Tam uczniowie zobaczyli strusie na rnych etapach rozwoju,  poznali ich zwyczaje a take mieli okazj potrzyma w rkach strusie jajo. Potem drugoklasici zwiedzili stare chaty robotnikw lenych i chopw, drewniane wiatraki, tartak, maleki drewniany kociek w skansenie we Wdzydzach Kiszewskich. Najwiksz atrakcj skansenu okazaa si lekcja w szkole sprzed ok. 100 lat. Pisanie atramentem pirem gsim wcale nie byo atwe, a dawne kary w postaci ?dyscypliny?, kozy czy klczenie na grochu zaskoczyy wspczesnych uczniw. Ciekawym miejscem na trasie wycieczki okaza si skansen ?Parowozownia? w Kocierzynie. Przejazd drezyn, wejcie na wagony i lokomotywy dawnych parowozw dostarczyo mnstwo radoci maym zwiedzajcym. Kolejnym elementem wycieczki by pobyt w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Jego atrakcjami by bunkier z czasw II wojny wiatowej, dom do gry nogami czy BAJKI KASZUBSKIE. Wycieczk zakoczyo wejcie na najwyszy szczyt Pomorza ? gr Wieyc (329 m n.p.m.) i znajdujc si na niej platform widokow. Zmczeni, ale szczliwi wszyscy ?mali podrnicy? powrcili do Osia.

Wpis: Katarzyna Lejk

Więcej artykułów…

Kontakt

Zespół Szkół w Osiu

ul. Szkolna 8

86-150 Osie

Tel: (52) 3329505

fax: (52) 3339362

Email: zsz@zszosie.pl

Sekretariat czynny: 700 - 1530

Licznik odwiedzin

Dziś230
Wczoraj558
Wizyt w tygodniu3772
W tym miesiącu9994
Razem486994

Jest 37 użytkowników online

HomeStart