W marcu 2012 r. odby si konkurs czytelniczy organizowany przez nauczycieli bibliotekarzy. Jego celem byo zwrcenie uwagi na obecno przysw w naszym yciu, rozbudzenie zainteresowania nimi, wskazanie moliwoci oraz rde ich poznania.

Dzieci musiay wypeni kart konkursow i odda j w bibliotece szkolnej. Przy rozwizywaniu zada uczniowie mogli korzysta ze zbiorw biblioteki oraz Internetu. Na konkurs wpyny 24 prace. Najlepsze wyniki uzyskali nastpujcy uczniowie:

1. Aleksandra Chmarzyska kl. Va ? 40p.

2. Patrycja Miliska kl.VI b -39p.

3. Anna Adrych kl. V a-39p.

4. Szymon Bocian kl. Vb -39p.

5. Aniela Czuryo kl. Va -39p.

6. Kamila Steinke kl. Va -39p.

Uczennica Aleksandra Chmarzyska otrzymaa nagrod ksikow. Wrd 5 uczniw, ktrzy uzyskali tak sam liczb punktw, rozlosowane zostay rwnie 2 nagrody ksikowe. Otrzymali je Aniela Czuryo i Kamila Steinke. Wszyscy uczniowie biorcy udzia w konkursie otrzymali dodatkowe oceny z jzyka polskiego.