Rewia na lodzie

Dnia 31 marca i 1 kwietnia br. uczniowie klas drugich, pitych oraz szstych szkoy podstawowej, obejrzeli baniowe widowisko MOSKIEWSKIEJ REWII NA LODZIE, oparte na motywach bani autorstwa H. Ch. Andersena pt. ,,Krlowa niegu". altPrzedstawienie odbyo si w Miejskim Orodku Sportu i Rekreacji w Toruniu. Wszyscy byli pod wraeniem piknych strojw, gry wiata, a przede wszystkim umiejtnoci ywiarskich aktorw spektaklu. Nad uczestnikami wyjazdu czuway panie: Magorzata Lisewska, Hanna Pawlik-Kiepiska, Monika Wojnerowicz-Bocian, Radosawa Grabska, Elbieta Sosnowicz, Aleksandra Kater, Alina Bagiska, Joanna Rajnik.
MWB