alt22 grudnia 2011 roku harcerze przekazali Betlejemskie wiato Pokoju przewodniczcym poszczeglnych klas.


Betlejemskie wiato Pokoju jest symbolem ciepa, mioci, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Harcerze z naszej szkoy co roku wczaj si w akcj przekazywania przed witami Boego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie NarodzeniaChrystusa w Betlejem. wiato kadego roku przywoone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z ssiednich krajw. Nastpnie sztafet trafia do najdalszych zaktkw kontynentu. W Polsce akcj od 1991 roku prowadz harcerze ze Zwizku Harcerstwa Polskiego.