W pitek 20 stycznia 2012 r. zawodowi treserzy psw z Prywatnej Szkoy Samoobrony z Wocawka spotkali si z uczniami klas IV- VI szkoy podstawowej. alt


Panowie Mirosaw Raniski i Daniel Danielewicz przekazali kilka cennych wskazwek dotyczcych postpowania w przypadku ataku psa. Uczniowe dowiedzieli si, e najlepsz obron jest bierno, unikanie bezporedniego patrzenia psu w oczy, ochrona gowy i klatki piersiowej przez zastosowanie pozycji zwanej ,,wikiem". Najwiksz atrakcj spotkania byy dwa psy Lucky rasy Husky Syberian oraz Tekila rasy Dog de Bordeaux, ktre towarzyszyy swoim opiekunom. Zwierzta wzbudziy wielkie zainteresowanie i zostay nagrodzone brawami, demonstrujc zebranym swoje umiejtnoci. Spotkanie przebiegao pod hasem: ,,Zapobiegajcie tragediom, nie bdziecie opakiwa ofiar".