Ponownie jak w latach ubiegych, rwnie i w tym roku wzilimy udza w akcji ,,Sprztanie wiata". 21 wrzenia 2012 r. "uzbrojeni"  w worki i rkawiczki ruszylimy sprzta okolic. Po raz kolejny przekonalimy si, e w lesie mona znale nie tylko grzyby, ale take rosnce w nim  gry mieci. Mamy nadziej, e na terenie objtym sprztaniem bdzie czysto do nastpnego roku. Wysiek uczestnikw zosta nagrodzony gorc zup i kiebaskami z ogniska. Podsumowujc tegoroczn akcj, naley podkreli, e tak samo, jak w ubiegych latach, moglimy si przekona, e naszym uczniom zaley na przyszoci Ziemi i z wielk chci chc jej pomaga.  Akcja ,,prztanie wiata" to midzynarodowa kampania odbywajcej si na caym wiecie. Polega na zbiorowym sprztaniu mieci zalegajcych poza miejscami przeznaczonymi do ich skadowania. Jej celem jest wzrost wiadomoci  ekologicznej spoeczestw.