W dniu 19.10.2012r. chtni uczniowie z kl. IV a wzili udzia w imprezie czytelniczej ?wiat Astrid Lindgren? zorganizowanej przez bibliotekarzy Zespou Szk󳠠i Biblioteki Publicznej w Osiu.
zobacz zdjcia

Zajcie odbyo si w Gminnym Orodku Kultury w Osiu. Celem spotkania byo przyblienie dzieciom postaci szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren, zapoznanie z twrczoci autorki, rozwijanie zainteresowa czytelniczych oraz ksztatowanie umiejtnoci suchania ze zrozumieniem.

Dzieci poznay ciekawostki z ycia Astrid Lindgren oraz obejrzay wystawk powicon jej twrczoci. Nastpnie wysuchay trzech fragmentw wybranych powieci.Na zakoczenie uczniowie odpowiadali na pytania konkursowe zwizane z tematyk zajciai otrzymali symboliczne nagrody.

Mamy nadziej, e spotkanie przyczyni si do zwikszenia zainteresowania twrczoci Astrid Lindgren i zachci uczniw do sigania po jej ksiki.

JR ABalt


alt


alt