W ostatni dzie nauki przed feriami zimowymi odby si w szkole bal karnawaowy. Wzili w nim udzia wszyscy uczniowie klas 0-3. Jak co roku dzieci zaskoczyy przepiknymi i wymylnymi strojami. Byo bardzo kolorowo i wesoo. Atmosfera taca udzielia si wszystkim, nawet nauczycielkom. Cay bal poprowadzi pan Andrzej Smeja, ktry potrafi by  przednim wodzirejem. Byy tace, konkursy i zabawa. W tym radosnym nastroju dzieci poszy na upragniony odpoczynek.
Wszystkim yczymy udanych, radosnych i niezapomnianych ferii.