Uczniowie klas trzecich naszej szkoy przystpili dzisiaj do swojego pierwszego egzaminu , biorc udzia w Oglnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty 2017. Pierwszy test by z jzyka polskiego i trwa 45 minut. Po przeczytaniu tekstu ?Ferdynand szuka parasolnika? naleao wykona 12 zada a nastpnie napisa w kilku zdaniach cig dalszy niezwykej historii. W czci matematycznej uczniowie mieli do obliczenia 14 zada, za w czci przyrodniczej odpowiadali na 5 pyta na podstawie przeczytanego tekstu. Teraz oczekujemy wynikw, yczc wszystkim uczniom uzyskania wysokich klasyfikacji.