W dzisiejszym dniu odby si apel dla uczniw klas 1-3, na ktrym nastapio podsumowanie konkursw. Pani dyrektor B. Gb-Hebda wrczya narody laureatom Konkursu Poarniczego, p. E. Sosnowicz nagrodzia wybitnych matematykw w naszej szkole. Wzili oni udzia w Konkursie Matematycznym OXFORD XXVI, gdzie uzyskali maksymalne wyniki oraz w Konkursie Matematycznym KANGUR. Pani J. Nagrska nagrodzia osoby systematycznie oszczdzajce w SKO a panie A. Siewert i A. Kowalonek nagrodziy klasy wyrnione w Komkursie Malarsko Muzycznym. Tym samym mozna zauway, e mamy dzieci uzdonione w rnych dziedzinach.