Imprezy na Orientacj s dyscyplin orientacji sportowej lub turystyki kwalifikowanej. S te form aktywnego wypoczynku, realizacji turystycznych i sportowych ambicji, stanowi atrakcyjny sposb spdzania wolnego czasu.

zobacz cao

MAPY

1. MnO 18 maja Mapa startowa Gim 1


2. MnO 18 maja Mapa startowa Gim 2.

3. MnO 18 maja Mapa wzorcowa Gim.


4. MnO 18 maja Mapa startowa SP 1.

5. MnO 18 maja Mapa startowa SP 2.

6. MnO 18 maja Mapa wzorcowa SP.
 
Przykadowa karta startowa

Mapy Bielowszczak

1. Bielowszczak mapa TD

2. Bielowszczak mapa TJ

3. Bielowszczak mapa TZ