Bractwo Czarnej Wody i Klub Imprez na Orientacj Azymut Osie wraz z partnerami zapraszaj na InO ?Nad Wd 2016?, finansowan ze rodkw wojewdztwa kujawsko-pomorskiego i gminy Osie. Zawody odbd si w sobot i niedziel 11-12 czerwca 2016. Baz imprezy bdzie Zesp Szk w Osiu, ul. Ks. Semraua 44 (tzw. Jutrzenka)

zobacz szczegy