Ju tradycyjnie uczniowie Zespou Szk w Osiu nalecy do Misyjnego Kka im. b. Matki Teresy z Kalkuty i Szkolnego Koa Caritas im. w. Wincentego a Paulo od drugiego dnia wit Boego Narodzenia do wita Trzech Krli odwiedzali domostwa jako koldnicy misyjni, wypiewujc koldy i proszc o dar serca dla najbiedniejszych dzieci wiata. Ks. proboszcz Konrad Baumgart poprosi wiernych o yczliwo dla koldnikw, ktrzy chtnie przyjmowani przez parafian uzbierali kwot  prawie 1450z. rodki te zostay przekazane do biura parafialnego w celu przesania do PDM wraz ze zbirk przy obku. Wyraamy wdziczno rodzicom, dzieciom, wszystkim pracownikom szkoy i tym, ktrzy przyjmowali koldnikw.

           W naszej szkole od trzynastu lat dziaa rwnie duchowa adopcja. Co miesic wspieramy kwot w wysokoci 50z, pozyskan ze sprzeday surowcw wtrnych, najubosze dzieci z Konga, ktrymi opiekuje si s. Wala ze zgromadzenia salezjaskiego.

           I w tym roku bdziemy kontynuowa nasz dziaalno, tym samym zachcamy inne szkoy, aby w roku Miosierdzia popieszyy z pomoc, dajc wiadectwo ycia i otwartoci, by jako chrzecijanie by znakiem dla innych.

H.Poroyski