Dnia 2 czerwca w Gimnazjum w Warlubiu odby si nowy konkurs, ktry jest jakoby nastpc Konkursu ?Las szans na zdrowie?. Pomysodawcami nowego projektu s Nadlenictwo Osie oraz trzy gimnazja z naszego rejonu: Warlubie, Osie i Nowe i te wanie szkoy wystawiy swoje druyny do rywalizacji. Opiekunami oskiej druyny byli Micha Dombrowski i Wojciech Kater. Konkurs skada si z dwch czci: sportowej i ekologicznej. W kadej z nich druyny mogy uzyska maksymalny wynik 75 punktw. Obie czci rozpoczy si o godzinie 10.00 przywitaniem uczniw, ich opiekunw oraz czonkw jury przez Dyrektora Piotra Ptacha. Na boisku szkolnym 5-osobowe zespoy uczniw zmagay si w konkurencjach sportowych, gwnie sprawnociowych, ale nie tylko ? trzeba byo wykaza si take umiejtnociami posugiwania si sprztem straackim, w czym wietni okazali si uczniowie z Osia. Nie obeszo si take bez miesznych (zaley dla kogo?) incydentw.

Na samym pocztku zostali oblani wod z wa straackiego wuefici z Warlubia? Pani Agnieszka i Pan Rafa.To tak pewnie dla ochody, bo byo bardzo ciepo. Zawody obserwowali zaproszeni gocie, uczniowie rywalizujcych szk, ich opiekunowie, a oceniali i przydzielali punkty przedstawiciele Stray Poarnej oraz wuefici. Z tej czci zmaga zwycisko wyszli osiacy, druyna z Warlubia zaja II miejsce, a z Nowego III miejsce. Jednoczenie w szkole 3-osobowe druyny uczniw rozwizyway test wiedzy ekologiczno ? lenej (kady osobno). Zsumowane wyniki testu daway wynik druynowy z czci teoretycznej. Tutaj lepsze okazao si Warlubie (ale tylko o 3 mae punkciki) przed druyn z Osia i na trzecim miejscu znalazo si gimnazjum z Nowego. Po tecie uczniowie mwili, e pytania byy bardzo trudne, poziom wyrubowany ? jak zwykle, gdy test ukada Pan Dawid Warzyski. O godzinie 12.00 rozpocz si fina konkursu (czci teoretycznej), do ktrego wesza czwrka uczniw z najlepszymi wynikami testu ekologicznego. W finale znaleli si: ukasz Armatowski, Mateusz Gretkowski i Aleksander Olszewski oraz Angelika Durajewska ? uczennica z Osia, ktra najlepiej napisaa test wiedzy. Konferansjerzy ? Paulina i Jacek sprawnie prowadzili fina, podczas ktrego zawodnicy zmagali si z rnymi zadaniami. Rozpoznawali gatunki drzew i krzeww, rozwizywali krzywk, odpowiadali na bardzo szczegowe pytania dotyczce funkcjonowania lasu. Wszystko dokadnie i z komentarzami oceniali czonkowie jury: Pani Monika Winiewska, Pan Radosaw Liczkowski oraz przewodniczcy Pan Dawid Warzyski z Nadlenictwa Osie. Zadania finaowe przeplatane byy piosenkami, tacami i filmami, a zaproszeni gocie swoj obecnoci uwietnili ca imprez, a byli wrd nich Nadleniczy Nadlenictwa Osie Pan Marek Sobczak, przewodniczca Rady Gminy Pani Wanda Wolan, sekretarz Gminy Warlubie Pan Tomasz Stefaniak. Ostatecznie w finale miejsca od I do IV uzyskali w kolejnoci: Aleksander (29 punktw), ukasz (27 punktw), Mateusz (26 punktw) i Angelika (19 punktw).W klasyfikacji generalnej (sportowej i teoretycznej) zwycistwo wywalczya druyn z gimnazjum z Osia, uzyskujc wynik 107,5 punktw, na drugim miejscu znaleli si uczniowie z Warlubia z cznym wynikiem 90,5 punktw i trzecie miejsce zaja ekipa z Nowego ? 71 punktw. Na koniec finalici i druyny zostay uhonorowane pucharami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi przy hucznych owacjach i brawach ze strony publicznoci. Nagrody w caoci zostay ufundowane przez Nadlenictwo Osie.Jestemy bardzo dumni z wystpu naszych uczniw: Angelika Durajewska, Julia Piekarska, Micha Manikowski, Joanna Kater, Krzysztof Joppek, Fabian Czarnowski, ukasz Szamocki, Miosz Pawski, Emil Grualski i Damian Kuzimski. Nastpna edycja konkursu odbdzie si w Osiu w przyszym roku.

Wojciech Kater